Året der gik – stregerne til fremtidens København blev sat i 2019

30. december 2019

Året der gik – stregerne til fremtidens København blev sat i 2019

Lynetteholm, der skal klimasikre hovedstaden, har fået form. Arkitektkonkurrencerne for de næste bæredygtige bykvarterer i København er afgjort, og der er søsat en ny strategi for vores allesammens havn. I 2019 blev kursen sat for de næste mange års udvikling af København i dialog med omverdenen. Her får du et overblik over, året der gik i By & Havn.

Årets sidste nyhed fra By & Havn fortæller, at ombygningen af en cykelkælder i Ørestad til et udstillingssted for samtidskunst nu går i gang, med forventning om, at den første udstilling åbner i foråret 2020. Det er en helt ny type af kulturtilbud i bydelen, der i øvrigt er beriget med nogle af de største kulturinstitutioner i hovedstaden inden for sport og musik. Det er en god nyhed for Ørestad og for København.

Men årets sidste nyhed adskiller sig markant fra hovedparten af nyhederne i 2019. For udstillingsstedet og samarbejdet med kunstnerne har været ganske få år undervejs, mens 2019 i By & Havn har været særligt kendetegnet ved de meget langsigtede planer. Den slags planer, der tager mange årtier at udføre. Det har været store beslutninger såsom klimasikring af København og nye bykvarterer, der har været på tapetet, og kursen er også blevet sat for havnen og for By & Havn som selskab.

Nye kvarterer i fremtidens København

I Nordhavn, er der ikke lang tid til, at lastbilerne kører det sidste læs jord til Ydre Nordhavn. Landindvindingen er ved at nå sin afslutning, og København vil da være vokset med 1%, og have skabt grobund for en ny park, boliger og erhvervshavn. Vores hovedstad vokser hvert år med mange nye københavnere, og det skaber behov for mere plads og flere boliger.

Året igennem har arbejdet været i fuld gang med at fastlægge rammerne for Levantkaj, Trælastholmen og Kronløbsøen, der alle er områder i Nordhavn. Og for Stejlepladsen i Sydhavn, Vejlands Kvarter på Amager og Lynetteholm, der er nyt land i forlængelse af Refshaleøen. Det er de næste bæredygtige bykvarterer, By & Havn udvikler i København.
Kvartererne kommer til at tegne fremtiden og lægge grund til ti-tusindevis af københavnere.

Det er et stort ansvar, og derfor har vi i By & Havn hele vejen igennem lagt vægt på at få input fra Københavnerne, at samarbejde med dygtige rådgivere og at være i dialog med de stærke faglige miljøer, så kvartererne udvikles i fællesskab, og der sikres de bedst mulige betingelser for nogle nye, sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet.

Nabomøder, havneseminar, Kulturnatten – dialog på alle planer

I det forgangne år har vi i By & Havn inviteret indenfor flere gange og taget hul på en langt større dialog med omverdenen end tidligere. Der er inviteret til flere nabomøder, orienteringsmøder, interessentmøder, fagmøder, Kulturnatten, havneseminar og rundvisninger. Det vil vi blive ved med.
På de store linjer har det blandt andet betydet, at Lynetteholm har ændret facon og på det hverdagsnære plan, f.eks. at en tom byggeplads i Ørestad er transformeret om til et grønt byrum, fordi det var et stort ønske fra beboerne i Ørestad.

Kulturnatten åbnede vi også for første gang dørene til Dahlerups historiske bygning på Toldboden, og mere end 700 glade gæster lagde vejen forbi til trods for den silende regn. Der var guidede ture på loftet, lysshow på facaden og adskillige udstillinger om de mange projekter, der arbejdes med i By & Havn. Vi håber, at mange besøgende har lyst til at lægge vejen forbi igen næste år.

Det blå byrum er centralt for Københavnerne

Den rekreative havn fik en ny strategi i 2019. Livet i havnen har gennem de seneste år gennemgået en stor forvandling fra tung industri og erhverv til et levende, blåt byrum fyldt med fritidsaktiviteter og kultur.

Nogle gange lidt for meget aktivitet – de forkerte steder. Vovemodige hovedspring fra broerne eller intens trafik er noget af det, havnestrategien tager livtag med, så der bliver skabt en god havnekultur og en sikker havn. De første tiltag er søsat som f.eks. havneværterne, der sommeren igennem sejlede rundt i en rød gummibåd som ambassadører for den gode havnekultur. Et tiltag i samarbejde med Københavns Kommune. Derudover sejler By & Havns driftsfolk flere gange om ugen turen rundt i havnen for at holde den ren til glæde for københavnerne. Endda med så stor effekt, at da klimaaktivister under C40 i København tog Politiken med på sejltur i havnen for at sætte fokus på de store skraldemængder, lykkedes det dem ikke at finde noget affald.

Vi understøtter også livet i havnen og foreningslivet i bydelene, og det hele gik op i en højere enhed, da det Flydende Aktivitetshus i Nordhavn blev indviet i august. Foreningslivet, fællesskaber og kultur er vigtig infrastruktur i byen, og med det Flydende Aktivitetshus, Konditaget, Tunnelfabrikken og snart Svanemølleværket, er udviklingen godt på vej i Nordhavn.

By & Havn har også været med til at starte et helt nyt kapitel i driften af erhvervshavnen, for allerede næste år bliver der etableret et landstrømsanlæg til DFDS-skibene. Det betyder, at luftkvaliteten i Indre Nordhavn bliver forbedret betydeligt sammenlignet med i dag, og det har længe været et ønske fra beboerne i nærområdet. Næste skridt bliver at se på de andre bynære færgeterminaler.

Krav til hinanden skaber bæredygtige bydele

Som grundejere af store dele af Københavns udviklingsområder påtager vi os i By & Havn et stort ansvar for den bæredygtige byudvikling. Det er kerneelement vi arbejder med på mange planer, lige fra bæredygtighedscertificering med DGNB af bygninger og byområder til udformning af arkitektkonkurrencer og salgsprocesser.

For at flytte på den bæredygtige omstilling er det nødvendigt at stille krav til os selv og hinanden. Det gjorde vi f.eks. da vi udbød byggefeltet på den sydligste spids af Ørestad med en formidabel placering med Naturpark Amager på to sider. Herlighedsværdien skal være flest muligt til glæde, og derfor blev der sat en fast pris på grunden, og udskrevet en konkurrence om, hvem der kunne foreslå det bedste projekt med gode rammer for fællesskaber, udadvendte funktioner og bæredygtighed. Projektet UN17 Village vandt, og det betyder, at Ørestad får det første byggeprojekt i verden, der omsætter FNs 17 verdensmål til konkret handling. Den særegne tilgang til salgsprocessen modtog By & Havn Estate Medias såkaldte Transaktionspris for.

Ny bestyrelse

2019 blev også året, hvor By & Havns bestyrelsesformand, Carsten Koch bedyrede sin afsked efter 12 års sikker og kompetent ledelse. Mange tak til Carsten for samarbejdet. Vi glæder os til i 2020 at byde, Pia Gjellerup, velkommen som ny bestyrelsesformand.

Alt i alt har det været et år med fart over feltet og vi glæder os til at fortsætte dialogen med jer alle i det kommende år

Godt nytår fra hele By & Havn