Certificering af bydelene

I By & Havn har vi fra start tænkt bæredygtighed ind i vores byudvikling.

For os handler det om mere end miljø og klima. Bæredygtighed er en helhedsorienteret tilgang til byudvikling, der sikrer en høj kvalitet i vores bydele.

By & Havn støtter regeringens vision om en nedbringelse af CO2 med 70% inden 2035

Hvad vi mener med bæredygtighed

I By & Havn arbejder vi for at skabe bæredygtige bydele. Vi er bevidste om, at det både er de store linjer og de små detaljer, der tæller, når man skal danne rammerne for flere tusind menneskers daglige liv og færden. Bæredygtigheden skal således tænkes ind på mange niveauer både i forhold til økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter.

Vi arbejder seriøst og systematisk med bæredygtig byudvikling og vil gerne kunne dokumentere vores arbejde. Derfor har vi valgt at certificere vores byområder inden for certificeringssystemet DGNB. Når vi DGNB-certificerer, blåstemples vores arbejde med bæredygtighed og vi skaber klare linjer for borgere, brugere og byggebranchen om, hvad vi mener med bæredygtighed.

Det er By & Havns målsætning at:

  • Opnå DGNB-certificeringer på bydelsniveau i vores nye byudviklingsområder.
  • Stille flere krav til bygherrer om certificering af enkeltbyggerier i vores byudviklingsområder.

Derfor certificerer vi bæredygtigheden med DGNB

By & Havn har valgt at certificere med DGNB systemet, fordi systemet tilbyder en ambitiøs og helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. Her belønnes ikke alene miljømæssige tiltag men også den økonomisk bæredygtige udvikling, tiltag for at skabe det gode byliv, de gode byrum og den gode proces frem til slutresultatet.

Dette lægger sig i høj grad op af By & Havns tilgang til byudvikling, hvor vi systematisk har arbejdet med f.eks. regnvandshåndtering, bylivs- og byrumsprojekter og bæredygtig transport. 

Vores certificeringer

DGNB-certificering af byområder blev indført i Danmark i 2013. En del af Nordhavn indgik som pilotprojekt i forbindelse med at omforme det oprindeligt tyske system til danske forhold. Det DGNB-certificerede område omfatter Sundmolen, Trælastholmen og Levantkaj Vest. Det har som det hidtil eneste byområde i Danmark opnået en præcertificering i platin, der er den højest mulige præmiering.