Nu kommer Ørestads nye udstillingssted

18. december 2019

Ny kommer Ørestads nye udstillingssted

Under den centralt beliggende Kay Fiskers Plads ved Ørestad Station ligger en 1500 m2 cykelkælder, som nu ombygges til udstillingssted for samtidskunst. Det er en gruppe af kunstnere, der rykker ind i kælderen, som ejes af By & Havn. Ombygningen af kælderen er finansieret af Realdanias pulje Underværker, Københavns Kommune og By & Havn. 

Københavns Kommune har bevilget byggetilladelse, og der er fundet en entreprenør, så nu kan ombygningen gå i gang og kælderen forvandles til udstillingssted. Ombygningen forventes at vare to til tre måneder, så den første udstilling vil finde sted i foråret 2020. 

Foruden støtte fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg samt Realdanias pulje ”Underværker”, som bl.a. støtter projekter, der skaber rammer for nye fællesskaber og nytænker eksisterende bygninger, har Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden, Amager Vest Lokaludvalg og Ørestad Grundejerforening støttet de første to års udstillingsprogram.

I det nye udstillingssted med navnet Simian, vil der blive præsenteret udstillinger af kunstnere fra både ind- og udland.

”Stedet er meget karakterfuldt og er i kraft af sine betonvægge og ovenlysvinduer rigtig godt egnet til at udstille samtidskunst i,” udtaler kunstnerne.

Oprindeligt var lokalet under Kay Fiskers Plads tænkt som en cykelkælder, men i praksis blev kælderen ikke brugt af cyklisterne og man har derfor valgt at benytte lokalet til andre formål. 

Lokalet har stået tomt i flere år og været et uudnyttet potentiale i Ørestad. I By & Havn arbejder vi aktivt for at skabe bymiljø med kulturliv og foreninger, og derfor er det rigtig godt, at ombygningen nu kan gå i gang, så kælderen kan få et nyt liv til glæde for beboere og besøgende i bydelen.

adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn