Aftale om landstrømsanlæg til DFDS-færgen giver renere luft i Nordhavn

9. oktober 2019

Aftale om landstrømsanlæg til DFDS-færgen giver renere luft i Nordhavn

Allerede næste år vil luftkvaliteten i Indre Nordhavn være forbedret betydeligt fra i dag. Det står klart, efter der nu er indgået en aftale om at etablere Københavns første landstrømsanlæg i Nordhavn til Oslofærgerne.

I takt med at Nordhavn er blevet udviklet fra industri til boliger og erhverv er behovet opstået for at se på effekterne af den i dag bynære færgeterminal til Oslobådene. På den baggrund er der nu indgået en aftale om at etablere et landstrømsanlæg i Nordhavn og allerede fra næste år skal DFDS-skibene kunne tilslutte sig anlægget, når de lægger til kaj i Nordhavn. Dermed reduceres færgernes udslip af luftforurenende stoffer såsom NOx, SOx og partikler til gavn for beboerne i området.

Den fælles satsning er en aftale indgået mellem DFDS og CMP, der er By & Havns datterselskab, som driver erhvervshavnen i København. DFDS har med sin færgetrafik faste daglige anløb, og det er altid de samme skibe, der sejler i pendulfart mellem Oslo og København, hvilket gør det fornuftigt at etablere et landstrømsanlæg.

Det har længe været et ønske fra Nordhavns borgere, og det har ligget os meget på sinde at få etableret landstrøm i Indre Nordhavn. Derfor er vi meget tilfredse med, at der nu er indgået en aftale. Vi bygger bæredygtig by, og det gælder selvfølgelig også for luftkvaliteten. Nu vil vi se på, hvad der kan gøres ved de øvrige, bynære færgeterminaler.

Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn.

Vi er glade for, at det nu bliver muligt at tilslutte skibene til et landstrømsanlæg i København til gavn for vores naboer i byen og klimaet. Det ser vi frem til at samarbejde med såvel Copenhagen Malmö Port og Københavns Kommune om, så vi kan fremtidssikre færgefarten mellem de to hovedstæder,” siger Torben Carlsen, CEO, DFDS.

Arbejdet med at udforme anlægget starter nu, og byggeriet planlægges igangsat i 2020.