Organisation - bestyrelse, ledelse og chefgruppe

Bestyrelsen i By & Havn

By & Havns overordnede mål og strategi fastlægges af bestyrelsen, ligesom den også fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse. Det er derudover bestyrelsens opgave at sikre, at selskabet følger retningslinjerne i vedtægterne og i forretningsstrategien. Bestyrelsens og bestyrelsesformandens opgaver er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, som årligt gennemgås og opdateres af hele bestyrelsen. 

Antallet af årlige møder fremgår af årsrapporten.

Pia Gjellerup, Anne Skovbro og Lars Barfoed
Fra venstre: Bestyrelsesformand Pia Gjellerup, adm. direktør Anne Skovbro og næstformand Lars Barfoed.

Valg af medarbejderrepræsentanter

Bestyrelsen for By & Havn består af otte medlemmer. To af medlemmerne vælges af medarbejderne i selskabet. 

Proceduren for valg af medarbejdere er beskrevet i vedhæftede dokument.

Bestyrelsen har følgende sammensætning pr. 6. maj 2022:

PIA GJELLERUP - Direktør - Formand for bestyrelsen

Ledelseshverv: Direktør, Center for Offentlig-Privat Innovation,  formand, fondet for dansk-norsk samarbejde, formand, Vanførefonden. Tidligere finansminister, erhvervsminister og justitsminister samt gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. 

Udpeget af Københavns Kommune i 2019, genudpeget 2021LARS BARFOED - Direktør - Næstformand for bestyrelsen

Ledelseshverv: Grundlægger af rådgivervirksomheden Lars Barfoed & Co. Bestyrelsesformand bl.a. i Danmarks Underholdningsorkester. Tidligere minister for familie- og forbrugerpolitik, transportminister samt justitsminister og samtidig vicestatsminister samt statsrevisor.

Udpeget af Den Danske Stat i 2020, genudpeget 2022LAURA ROSENVINGE - Medlem af Borgerrepræsentationen

Ledelseshverv: Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet, politisk ordfører og socialordfører.

Udpeget af Københavns Kommune 2022JOHN BECHER KROMMES (medarbejderrepræsentant) – Specialarbejder 

Ledelseshverv: Tillidsmand 3F 

Valgt 2008, genvalgt 2010, 2014, 2017 og 2021IDA LYSBECK MADSEN (medarbejderrepræsentant) – Projektchef

Valgt 2015, genvalgt 2017 og 2021


 

MARIANNE SØRENSEN - Chief Financial Officer

Ledelseshverv: Chief Financial Officer, Rambøll Group

Udpeget af Den Danske Stat i 2019, genudpeget 2022MORTEN MELCHIORS – Medlem af Borgerrepræsentationen

Ledelseshverv: Medlem af Borgerrepræsentationen for Det Konservative Folkeparti. 

Udpeget af Københavns Kommune i 2021CHARLOTTE LUND - Medlem af Borgerrepræsentationen

Ledelseshverv: Medlem af Borgerrepræsentation for Enhedslisten

Udpeget af Københavns Kommune i 2018, genudpeget 2021

Direktion

Direktion

Anne Skovbro
Administrerende direktør
Tlf: 2612 1244

Chefgruppe

By & Havns chefgruppe består af 13 personer samt direktionen. CV'er for alle chefter findes i denne mappe

Chefgruppe

Mille Bondo Meyer
Chef for HR, CSR og Intern Service
Tlf: 3178 5268
Tom Saxlund
Chef for drift & parkering
Tlf: 4027 1764
Tanja Bak
Regnskabschef
Tlf: 3376 9921
Ingvar Sejr Hansen
Udviklings- og salgsdirektør
Tlf: 6092 3464
Henrik Steenstrup
Direktør for Ejendomme & Byliv
Tlf: 2023 6443
Carsten Boll
Økonomidirektør
Tlf: 3376 9969
Rita Justesen
Chef for Planlægning & Bæredygtighed
Tlf: 3376 9946
Per Schulze
Udviklingschef
Tlf: 2729 4149
Hans Vasehus
Anlægschef, Havnebygmester
Tlf: 3376 9950
Peter Bønløkke
Sekretariatschef
Tlf: 3376 9893
Anne Frederikke Aage
Salgschef
Tlf: 2116 6850
Kristian Wederkinck Olesen
Kommunikationschef
Tlf: 30 53 50 04

Organisationsdiagram:

BYHAVN_Organisationsdiagram_MAJ_2021