Lynetteholm

Visionen for Lynetteholm er en helt ny bydel midt i Københavns Havn, der kan stormflodssikre byen fra nord og skabe plads til ca. 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. 

Høring fra 31. marts til 2. maj:

Læs mere om ny høring om miljøforhold ved Lynetteholm

Lynetteholm er visionen om en bæredygtig holm med grønne områder og en ny lang, grøn kystlinje ud mod Øresund – og forsynet med infrastruktur, der skal reducere trafikken i resten af byen.

København står midt i en historisk vækst, hvor det forventes, at byen vil vokse med 150.000 nye københavnere frem til 2050. Befolkningstilvæksten lægger pres på byen med mangel på boliger og mere trafik. Samtidig er det nødvendigt at klimasikre byen mod stigende vandstande. Lynetteholm er et langsigtet bidrag til byens udvikling, der kan sikre et grønt, bæredygtigt København med plads til alle. 

Høringer og borgerdialog om Lynetteholm

I oktober 2018 indgik Staten og Københavns Kommune en principaftale om Lynetteholm, som blev startskuddet til udviklingen af den nye bydel i forlængelse af Refshaleøen. Siden da har By & Havn gennemført en lang række undersøgelser, rapporter, dialogmøder, workshops, forhøring og høring for Lynetteholm. På den baggrund er Lynetteholmsprojektet justeret til af flere omgange.

læs mere om igangværende og tidligere høringer på denne side

Miljøkonsekvensrapporten for etablering af Lynetteholm oprindeligt i høring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 30. november 2020 til den 25. januar 2021. Se også videoen nedenfor.

Lynetteholm løser fire store udfordringer for København

 1. Klimasikring:
  Vandstanden i København forventes at stige med cirka en halv meter inden 2100. Med Lynetteholm kan København stormflodssikres fra nord. Dermed slipper man for at hæve kajkanten eller bygge en mur til at sikre sig mod stormflod langs den indre del af havnen, hvilket vil tage udsigten langs inderhavnen og forringe adgangen til vandet.
 2. Byen vokser og boligpriserne stiger:
  Frem mod 2050 kommer der ca. 150.000 flere københavnere. Lynetteholm vil skabe mulighed for et byudviklingsprojekt med plads til boliger til 35.000 københavnere og lige så mange arbejdspladser. På den måde kan man få mulighed for at skabe plads til flere københavnere, uden at boligpriserne stiger mod himlen.
 3. Trængsel:
  Trængselsproblemerne i København stiger i takt med, at der bliver flere københavnere. Salg af grunde på Lynetteholm skal være med til at finansiere ny infrastruktur, så man kan komme til og fra den nye bydel, og som samtidig kan være med til at lede trafikken uden om Københavns centrum og fremtidssikre metrobetjeningen i hele byen. Undersøgelserne giver tre muligheder for linjeføringen af ny metro samt ni linjeføringer for en Østlig Ringvej fra Nordhavn til Amagermotorvejen eller Øresundsmotorvejen ved lufthavnen.
 4. Overskudsjord fra byens byggerier:
  Lynetteholm kan etableres med overskudsjord bl.a. fra byggeri i byen, metroarbejde og Østlig Ringvej. Jordopfyldningen ifm. Lynetteholm forventes at dække Københavns Kommunes behov for at komme af med jord i mange år fremover.
Sider fra 20200817_perimeter med tekst