Lynetteholm: Vi genbruger jorden lokalt til stormflodssikring

Live fra byggepladsen: Følg arbejdet med Lynetteholms stormflodsikring her:

På live-videoen ses omkredsen (perimeteren) af Lynetteholms første fase, som er bygget som en stendæmning i vandet ud for Refshaleøen i Københavns Havn. Opfyldningen af området (bassinet indenfor stendæmningerne) gik i gang i juni 2023.

Arbejdet med at anlægge den anden og sidste fase af Lynetteholms perimeter er gået i gang i november 2023. Halvøens samlede perimeter bliver ca. 7 kilometer lang.

Lynetteholm skal på sigt indgå som en delstrækning i en samlet stormflodsplan for København.

Læs mere om Lynetteholms anlægsarbejde her.

Følg med i Lynetteholms miljøovervågninger

Vi tager hensyn til natur og havmiljø og måler løbende, at vi overholder alle miljøkrav.

Sikkerhed for sejlere

Information til sejlere, kajakroere og andre brugere af Københavns Havn

Anlæg af Lynetteholm

Lynetteholm er Københavns nye halvø og stormflodssikringsprojekt mellem Refshaleøen og frem til Kronløbet i Københavns Havn (Nordhavn).

Lynetteholm indgår som en delstrækning i en samlet stormflodssikringsplan for den centrale del af hovedstaden og skal bidrage til at dæmme op for fremtidige  oversvømmelser af Københavns kystnære byområder.

Lynetteholm skal fyldes op med overskudsjord fra København og omegns anlægsprojekter. På den måde bliver Lynetteholm garant for, at Københavns Kommune de næste mange år kan nyttiggøre kommunens overskudsjord, og at transporttiden og dermed CO2-udslippet fra byens jordtransporter reduceres.

By & Havn er bygherre på Lynetteholm, og vi anlægger Lynetteholm med et grønt kystlandskab med sten- og sandstrande ud mod Øresund. Kystlandskabet og dets stendæmninger er konstrueret til at kunne dæmme op for fremtidens havvandsstigninger, og vil samtidig skabe potentiale for nye levesteder for planter og dyr både over og under vandet.   

Den 4. juni 2021 vedtog Folketinget loven om anlæg af Lynetteholm. Arbejdet med at anlægge Lynetteholms omkreds (stendæmninger) gik i gang i januar 2022 og ventes at være afsluttet i 2026. Hele Lynetteholm ventes at være fyldt op om ca. 30 år.

Andre projekter i tilknytning til Lynetteholm

Det er visionen, at Lynetteholm på sigt skal udvikles til en ny bydel i København med metrolinje og Østlig Ringvej og skabe plads til både boliger og arbejdspladser.

På nuværende tidspunkt er det kun politisk vedtaget at anlægge selve halvøen Lynetteholm. 

Planerne for Lynetteholms byudvikling og infrastruktur er endnu ikke politisk vedtaget, og disse projekter skal først miljøvurderes, før de kan blive politisk behandlet.

Nedenfor finder du eksterne links til disse øvrige projekter i tilknytning til Lynetteholm og de politiske aftaler, som indtil nu er indgået, om udviklingen af Lynetteholm.

Strategisk miljøvurdering af Lynetteholm (SMV)

Folketinget har i juni 2021 vedtaget at igangsætte en strategisk miljøvurdering af de overordnede planer for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm. Det vil sige byudvikling, metro, Østlig Ringvej, cykelinfrastruktur og trafik på lokale veje. Transportministeriet er myndighed på den strategiske miljøvurdering.

Borgersamling om Lynetteholm

By & Havn har i oktober 2021 nedsat en uafhængig borgersamling om Lynetteholm, som et rådgiverhold i demokrati og borgerinddragelse skal facilitere. Borgersamlingens arbejde skal understøtte en senere politisk beslutningsproces om en fremtidig bydel på Lynetteholm.

Østlig Ringvej (Havnetunnel) til Lynetteholm

På baggrund af Folketingets politiske aftale fra juni 2021 om ”Infrastrukturplan 2035” skal der gennemføres en undersøgelse af en Østlig Ringvej (havnetunnel) i København.

Metro til Lynetteholm

Det er Metroselskabet, som sammen med relevante myndigheder undersøger mulighederne for metro til Lynetteholm.

Politiske aftaler om Lynetteholm

Arbejdet med etablering af Lynetteholm er forankret i en række brede politiske aftaler blandt partierne i Folketinget og i Københavns Borgerrepræsentation.

Årlig Lynetteholm-undersøgelse

By & Havn gennemfører en årlig  undersøgelse om københavnernes holdning til Lynetteholm og stormflodssikring af København. Første måling blev gennemført i 2021 og skal være baseline for fremtidige målinger. Undersøgelserne leveres af analysebureaet Kantar Gallup.

Vil du holdes opdateret?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste opdateringer om Lynetteholms anlægsarbejde direkte på mail.

* skal udfyldes
Vælg nyhedsbreve *

Når du tilmelder dig By & Havns nyhedsservice, samtykker du til, at By & Havn må sende dig nyhedsbreve.

Du kan altid framelde dit abonnement ved at klikke på linket nederst i de nyhedsbreve, du modtager.