Lynetteholm:
Vi genbruger jorden lokalt til stormflodssikring

Live fra byggepladsen: Følg arbejdet med Lynetteholms kommende stormflodsikring her:

Forrest i billedet langs Refshaleøen ses etableringen af Lynetteholms stendæmning og stormflodssikring mod Øresund. 

Bagerst i billedet (ud for vindmøllerne) ses etableringen af Lynetteholms interne stendæmning, der har til formål at adskille Lynetteholms Fase 1 og Fase 2. 

Læs mere om Lynetteholms anlægsarbejde her.

Følg med i Lynetteholms miljøovervågninger

Vi tager hensyn til natur og havmiljø og måler løbende, at vi overholder alle miljøkrav.

Sikkerhed for sejlere

Information til sejlere, kajakroere og andre brugere af Københavns Havn

Anlæg af Lynetteholm

Den 4. juni 2021 vedtog Folketinget loven om anlæg af Lynetteholm. Lynetteholm skal skabe fundamentet for Københavns nye halvø og fremtidige stormflodssikring mellem Refshaleøen og frem til Kronløbet i Nordhavn. Projektet indgår som en del af byens samlede stormflodssikringsplan og skal bidrage til at dæmme op for fremtidens trussel om oversvømmelser i Københavns kystnære og centrale byområder. Samtidig skal Lynetteholm være garant for, at Københavns Kommune de næste mange år kan deponere overskudsjord fra Københavns byggepladser klimavenligt. Det vil sige med kort afstand fra byggeplads til jorddeponi, så transporttiden og dermed CO2-udslippet, reduceres mest muligt.

Det er By & Havn, der er bygherre på Lynetteholm, og vi skal bl.a. opfylde Lynetteholm-arealet ved hjælp af overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter. På den måde skaber vi Lynetteholm ved at genanvende jord, der ellers ville være til overs. Lynetteholm anlægges med et grønt kystlandskab ud mod Øresund med stenrev og sandstrande, hvis landskab og stendæmninger bliver konstrueret, så det vil kunne modstå fremtidens havvandsstigninger, og skabe potentiale for nye levesteder for planter og dyr under vandet.   

Andre projekter i tilknytning til Lynetteholm

Det er visionen, at Lynetteholm på sigt skal udvikles til en ny og bæredygtig bydel i København med metrolinje og Østlig Ringvej og skabe plads til både boliger og arbejdspladser.

På nuværende tidspunkt er anlæg af Lynetteholm som stormfoldssikring og jorddeponi endelig politisk vedtaget, og anlægsarbejdet er klar til at blive sat i gang. 

Planerne for Lynetteholms byudvikling og infrastruktur er endnu ikke politisk vedtaget, og projekterne skal først miljøvurderes, før de kan blive politisk behandlet. Nedenfor finder du eksterne links til disse øvrige projekter i tilknytning til Lynetteholm og de politiske aftaler, som indtil nu er indgået, om udviklingen af Lynetteholm.

Strategisk miljøvurdering af Lynetteholm (SMV)

Folketinget har i juni 2021 vedtaget at igangsætte en strategisk miljøvurdering af de overordnede planer for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm. Det vil sige byudvikling, metro, Østlig Ringvej, cykelinfrastruktur og trafik på lokale veje. Transportministeriet er myndighed på den strategiske miljøvurdering.

Borgersamling om Lynetteholm

By & Havn har i oktober 2021 nedsat en uafhængig borgersamling om Lynetteholm, som et rådgiverhold i demokrati og borgerinddragelse skal facilitere. Borgersamlingens arbejde skal understøtte en senere politisk beslutningsproces om en fremtidig bydel på Lynetteholm.

Østlig Ringvej (Havnetunnel) til Lynetteholm

På baggrund af Folketingets politiske aftale fra juni 2021 om ”Infrastrukturplan 2035” skal der gennemføres en undersøgelse af en Østlig Ringvej (havnetunnel) i København.

Metro til Lynetteholm

Det er Metroselskabet, som sammen med relevante myndigheder undersøger mulighederne for metro til Lynetteholm.

Politiske aftaler om Lynetteholm

Arbejdet med etablering af Lynetteholm er forankret i en række brede politiske aftaler blandt partierne i Folketinget og i Københavns Borgerrepræsentation.

Årlig Lynetteholm-undersøgelse

By & Havn gennemfører en årlig  undersøgelse om københavnernes holdning til Lynetteholm og stormflodssikring af København. Første måling blev gennemført i 2021 og skal være baseline for fremtidige målinger. Undersøgelserne leveres af analysebureaet Kantar Gallup.

Vil du holdes opdateret?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste opdateringer om Lynetteholms anlægsarbejde direkte på mail.

* skal udfyldes
Vælg nyhedsbreve *

Når du tilmelder dig By & Havns nyhedsservice, samtykker du til, at By & Havn må sende dig nyhedsbreve.

Du kan altid framelde dit abonnement ved at klikke på linket nederst i de nyhedsbreve, du modtager.