Velkommen til Lynetteholm

Ikon_Stormflodssikring1.0

Stormflodssikring af København  

Med Lynetteholm anlægger vi Københavns nye halvø, der bliver et væsentligt bidrag til den samlede stormflodssikring af København 

Ikon_Kystlandskab1.0

Klimaet i fokus

Vi arbejder for at skabe nye og innovative anlægsmetoder, der kan være med til at reducere udledning af CO2 under anlægsarbejdet

Ikon_Dyreliv under vand1.0

Kystlandskab og nye levesteder

På Lynetteholm skaber vi plads til 60 hektar kystlandskab til københavnerne og nye levesteder for dyr og planter i havet

Mød holdet bag Lynetteholm:

Nulstil filter


Medietype


Område


Emne


Udgivelsesår

Indlæs flere

En del af Københavns stormflodssikring

Vi anlægger Lynetteholm som en halvø og stormflodssikring mellem Refshaleøen og Nordhavn i Københavns Havn og bygger videre på en lang tradition for opfyld og landindvinding. Københavns geografi har været i konstant udvikling, siden Christian den 4. etablerede de første store udvidelser af byen, som fx Christianshavn. Ved at anlægge Lynetteholm i vandet skaber vi plads til, at overskudsjord fra Københavns byggepladser kan bruges til at stormflodsikre byen, samtidig med at vi etablerer plads til fremtidig byudvikling og et kystlandskab - det vil sige en strandpark med skov- og strandområder - der skal indgå i en samlet stormflodsplan for København.

Læs mere

Overvågning af natur og miljø

Vi tager hensyn til natur og havmiljø, når vi anlægger Lynetteholm. Lynetteholm har et miljøovervågningsprogram, der er planlagt til at vare i cirka 30 år, det vil sige indtil Lynetteholm er helt fyldt op med jord. Programmet har over 20 målestationer på havbunden og overvåger flere parametre som dyr, planter og vandkvalitet. Vi afrapporterer løbende til myndighederne, så vi sikrer, at anlægsarbejdet overholder gældende miljøkrav - det gælder både arbejdet med at fylde jord i Lynetteholm og udføre gravearbejde på havbunden

Læs mere

Sådan anlægger vi Lynetteholm

Lynetteholms anlægsarbejde gik i gang i januar 2022. Første fase af Lynetteholms omkreds - også kaldet perimeteren - blev færdig i april 2023. Hele perimeteren anlægges som en stendæmning, der bygges op fra havbunden. Anden og sidste del af Lynetteholms omkreds skal efter planen stå færdig i første halvdel af 2026. Herefter tager det ca. 30 år at fylde Lynetteholm op med overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter

Læs mere

Fra idé til halvø

Folketinget besluttede i juni 2021 at anlægge Lynetteholm. Forud for den politiske vedtagelse blev der gennemført en omfattende miljøvurdering af projektet, men også en række workshops med arkitekter og rådgivere, som bidrog til at indpasse Lynetteholm i Københavns grønne kyststrækning mod Øresund. By & Havn er bygherre på Lynetteholm, og det er den danske virksomhed Aarsleff, der er valgt som entreprenør på opgaven. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du læse mere om den politiske proces og Lynetteholms principaftale fra 2018, der gik forud for projektet.

Læs mere

Live fra byggepladsen. Følg arbejdet med Lynetteholms stormflodsikring.

Nyheder om Lynetteholm

Lynetteholm inviterer til åbent skurvognsmøde for naboer og sejlere mandag den 3. juni

29. maj 2024

Sejlsæsonen er godt i gang, og det samme er arbejdet med at anlægge den stendæmning, der kommer til at udgøre...

Over tusind københavnere gik på Lynetteholm – se billederne

27. maj 2024

Op mod 1500 københavnere fik søndag en helt særlig oplevelse, da By & Havn inviterede til gåtur på Lynetteholm. Gåturen...

Ålegræsset nær Lynetteholm trives

24. maj 2024

Det ålegræs, der vokser i området omkring Lynetteholm, har ikke taget skade af det gravearbejde, der blev udført i forbindelse...

Opbygningen af stendæmningen nærmer sig vandoverfladen: Lynetteholms anlægsaktiviteter i maj 

13. maj 2024

Arbejdet med at anlægge den stendæmning, der kommer til at udgøre omkredsen af Lynetteholms fase 2 er godt i gang,...

Stor interesse for at gå på Lynetteholm

2. maj 2024

Søndag 26. maj inviterer By & Havn københavnerne med ud at gå på Lynetteholm. Arrangementet er allerede fuldt booket, men...

Uddybningsmaskinen – Havnens glemte helt

29. april 2024

Den 31. marts havde de graveskibe, der er tilknyttet Lynetteholms anlægsarbejde sidste arbejdsdag. I hvert fald for en tid. For...

Gravesæsonen er slut og opbygningen af stendæmningen omkring fase 2 er i gang: Lynetteholms anlægsaktiviteter i april

16. april 2024

Fra 1. april er afgravningssæsonen for blødbund afsluttet, og afgravningen af blød bund genoptages først den 1. oktober. I de...

Nye vaner sparer 9000 liter brændstof og tonsvis af CO2 på Lynetteholm

11. april 2024

Tomgangskørslen – og dermed også CO2– og partikeludslippet – fra maskinerne, der arbejder på Lynetteholms fase 2 er indenfor tre...