Nyt forslag til afgrænsning af Lynetteholm

By & Havn har nu valgt et forslag til en ny afgrænsning af Lynetteholm. Forslaget vil gå videre i den offentlige forudgående høring, hvor vi ser frem til en god fortsat debat.

By & Havn har gennemført en proces i foråret og sommeren, hvor vi har haft drøftelser og workshops med en lang række fagpersoner, som har givet input til hvilke arkitektoniske hensyn, som er vigtige ved udformning og placering af Lynetteholm i Københavns Havn.

20190821_Lynetteholmen_Aflevering-til-By-og-Havn_16.9-format_høj_opløsning-6

By & Havn er overbeviste om, at det nye forslag er en forbedring af udgangspunktet, særligt med hensyn til klimasikring af København og muligheden for tilføjelse af nye natur- og landskabstræk til byen.

I forhold til den oprindelige skitse fra principaftalen er der tre overordnede tilpasninger angående Lynetteholms afgrænsning:

  • Større afstand til det fredede Trekroner og Refshaleøen af hensyn til arkitektoniske og marinebiologiske forhold.
  • Større nærhed til Nordhavn forbedrer muligheden for klimasikring.
  • Udvidelse af areal mod øst giver bedre muligheder for etablering af natur, landskab og strand.

Visualiseringer i høj opløsning kan hentes i denne mappe

Baggrund

Baggrunden for det nye forslag til Lynetteholms afgrænsning er, at den daværende regering og Københavns overborgmester i oktober 2018 indgik en aftale, som var startskuddet på en helt ny bydel i Københavns Havn.

By & Havn har fået opgaven at etablere og udvikle Lynetteholm, der skal udvikles mellem Nordhavn og Refshaleøen. 

Den nye bydel bidrager til, at København kan blive ved med at vokse – uden at boligpriserne drøner i vejret på grund af mangel på boliger. Den sikrer også, at der fortsat vil være plads til grønne og rekreative områder i byen.

Som en central præmis for byudviklingen i det nye område skal der etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for dem, der skal bo og arbejde på Lynetteholm. Det drejer sig om en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt metrobetjening af området. Byudvikling på Lynetteholm bidrager til finansieringen af den nye infrastruktur, som man f.eks. kender det fra Ørestad og Nordhavn.

Principaftalen fra oktober 2018:

Lynetteholmen_princip

Den nye bydel er også en klimasikring af byen. Den vil fungere som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholm kunne sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr, så man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet i Københavns inderhavn med høje kajanlæg.