Om By & Havn

Konkrete målsætninger:

Læs By & Havns forretningsstrategi

Organisation

By & Havns bestyrelse, direktion og chefgruppe

By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns havn

Ambitionen er at skabe sunde og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne.

By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, der gør det lettere at være københavner.

By & Havn er med til at sikre, at det er attraktivt at bo og arbejde i København.

By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer lang­sigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer, bl.a. Ørestad og Nordhavn.

Indtægter fra By & Havns aktiviteter går til fælles goder som f.eks. at betale større infrastrukturprojekter i København – herunder metroen samt byrum, kajstrækninger, brygger, parker og initiativer i de nye bykvarterer.

By & Havn ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten. By & Havn har som byudviklingsselskab, grundejer og havnemyndighed en særlig position og et særligt ansvar i København. De beslutninger, som selskabet træffer, rækker flere årtier ud i fremtiden – både for nuværende og fremtidige borgere, virksomheder og gæster i København.

By & Havn har ansvar for udvikling af bykvartererne, etablering af veje og kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder.

By & Havn sælger byggegrunde til forskellige investorer samt til alment boligbyggeri, og går aktivt ind i bylivsinitiativer hele vejen fra den første planlægning til beboerne er flyttet ind og bykvartererne lever.

By & Havn har ansvar for Københavns havn. Havnen består af en erhvervshavn med container- og krydstogtterminal, som drives af Copenhagen Malmö Port AB samt en levende rekreativ havn med bademuligheder, lystbåde, turbåde og andre rekreative aktiviteter.

Bæredygtig byudvikling og byliv

Sådan arbejder By & Havn

Parkering

Parkering i byområderne

ERHVERV

Investér i København.
Salg og udlejning

Nyheder fra By & Havn

Nu begynder arbejdet med anden fase af Lynetteholm– tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i projektet

28. november 2023

Nu begynder arbejdet med anden fase af Lynetteholm – tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i projektet Mandag aften gik...

Ny opdatering af ejendomsadministrationssystem skal gøre By & Havns udlejningsforretning endnu bedre

22. november 2023

By & Havn går som det første selskab i Danmark i drift med cloud-versionen af ejendomsadministrationssystemet FlexProperty CE. Systemet er...

I anledning af 10-årsdagen for stormen Bodil inviterer By & Havn til faglig talk om stormflodssikring af hovedstaden

20. november 2023

Hvordan skal vi stormflodssikre vores byer, når vejret bliver gradvist voldsommere? Kom til faglig talk hos By & Havn den....

Nye levesteder for ålen gør Københavns Havn til verdens første ålerefugium

14. november 2023

WWF og By & Havn tager nu endnu et skridt i bevaringsindsatsen for ålen i Danmark. Den kritisk truede art...

Ny samarbejdsaftale om elopladning er et skridt i en ny spændende retning

13. november 2023

By & Havn har indgået en aftale med ladeoperatøren Clever om opladning på By & Havns ladenetværk i parkeringsanlæggene i...

Fra søbefæstninger til stormflodssikring

9. november 2023

Københavns Havn har været under udbygning og forandring gennem mange hundrede år. By & Havn har været i byens gemmer...