Om By & Havn

By & Havns forretningsstrategi

By & Havn skruer op for bæredygtigheden i ny forretningsstrategi

Organisation

By & Havns bestyrelse, direktion og chefgruppe

By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns havn

Ambitionen er at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne. By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, der gør det lettere og mere bæredygtigt at være københavner.

By & Havn er med til at sikre, at det er attraktivt at bo og arbejde i København.

By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer lang­sigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer, bl.a. Ørestad og Nordhavn.

Indtægter fra By & Havns aktiviteter går til fælles goder som f.eks. at betale større infrastrukturprojekter i København – herunder metroen samt byrum, kajstrækninger, brygger, parker og initiativer i de nye bykvarterer.

By & Havns bidrag til København

By & Havn ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten. By & Havn har som byudviklingsselskab, grundejer og havnemyndighed en særlig position og et særligt ansvar i København. De beslutninger, som selskabet træffer, rækker flere årtier ud i fremtiden – både for nuværende og fremtidige borgere, virksomheder og gæster i København.

By & Havn har ansvar for udvikling af bykvartererne, etablering af veje og kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder.

By & Havn sælger byggegrunde til forskellige investorer samt til alment boligbyggeri, og går aktivt ind i bylivsinitiativer hele vejen fra den første planlægning til beboerne er flyttet ind og bykvartererne lever.

By & Havn har ansvar for Københavns havn. Havnen består af en erhvervshavn med container- og krydstogtterminal, som drives af Copenhagen Malmö Port AB samt en levende rekreativ havn med bademuligheder, lystbåde, turbåde og andre rekreative aktiviteter.

Bæredygtig byudvikling og byliv

Sådan arbejder By & Havn

Parkering

Parkering i byområderne

ERHVERV

Investér i København.
Salg og udlejning

Nyheder fra By & Havn

Arbejdet med Lynetteholm skudt i gang

18. januar 2022

I går var der første spadestik til anlægget af Lynetteholm. Det blev taget af transportminister Benny Engelbrecht (S), overborgmester Sophie...

Nyt eldrevet skib skal erstatte Portus

18. januar 2022

Det lille havneskib Portus er nærmest blevet en kulturgenstand i havnen og mange hilser da også på den, når den...

Nyt nyhedsbrev: Lynetteholms anlægsaktiviteter januar 2022

12. januar 2022

I dag udkommer Lynetteholms nye anlægsnyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil hver måned give en status på arbejdet med at anlægge Lynetteholm som...

Varsling om støj fra arbejde på ny kanal

22. december 2021

Den 10. januar går arbejdet i gang med at etablere en ny kanal øst for Pakhus 53 på Sundmolen. De...

Proces og hovedvilkår – salg af felt byggefelt 6.18 på Svanemølleholm

21. december 2021

By & Havn udbyder nu ca. 11.800 m2 etageareal (em2) til erhvervsformål til salg på Svanemølleholm i Nordhavn. Byggemuligheden er...

Nyt fra bestyrelsen – 9. december 2021

20. december 2021

By & Havns bestyrelse har på sit møde 9. december 2021 bl.a. behandlet: Budget for 2022 og langtidsbudget Opfyldelse af...