Om By & Havn

By & Havns forretningsstrategi

By & Havn skruer op for bæredygtigheden i ny forretningsstrategi

Organisation

By & Havns bestyrelse, direktion og chefgruppe

By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns havn

Ambitionen er at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne. By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, der gør det lettere og mere bæredygtigt at være københavner.

By & Havn er med til at sikre, at det er attraktivt at bo og arbejde i København.

By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer lang­sigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer, bl.a. Ørestad og Nordhavn.

Indtægter fra By & Havns aktiviteter går til fælles goder som f.eks. at betale større infrastrukturprojekter i København – herunder metroen samt byrum, kajstrækninger, brygger, parker og initiativer i de nye bykvarterer.

By & Havns bidrag til København

By & Havn ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten. By & Havn har som byudviklingsselskab, grundejer og havnemyndighed en særlig position og et særligt ansvar i København. De beslutninger, som selskabet træffer, rækker flere årtier ud i fremtiden – både for nuværende og fremtidige borgere, virksomheder og gæster i København.

By & Havn har ansvar for udvikling af bykvartererne, etablering af veje og kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder.

By & Havn sælger byggegrunde til forskellige investorer samt til alment boligbyggeri, og går aktivt ind i bylivsinitiativer hele vejen fra den første planlægning til beboerne er flyttet ind og bykvartererne lever.

By & Havn har ansvar for Københavns havn. Havnen består af en erhvervshavn med container- og krydstogtterminal, som drives af Copenhagen Malmö Port AB samt en levende rekreativ havn med bademuligheder, lystbåde, turbåde og andre rekreative aktiviteter.

Bæredygtig byudvikling og byliv

Sådan arbejder By & Havn

Parkering

Parkering i byområderne

ERHVERV

Investér i København.
Salg og udlejning

Nyheder fra By & Havn

Borgersamling om Lynetteholm blev budt velkommen af Københavns overborgmester

24. november 2022

Lynetteholm har nu officielt sin egen borgersamling, der afleverer sine anbefalinger om udviklingen af Lynetteholm til politikerne til sommer. Overborgmester...

Langeliniekaj: Status på det store renoveringsarbejde

23. november 2022

På den historiske Langelinie er første etape af det store renoveringsarbejde af Langeliniekaj kommet godt fra land, og i disse...

By & Havn vil etablere 40 procent almene boliger på Svanemølleholm

22. november 2022

By & Havns bestyrelse har besluttet, at der skal arbejdes på at etablere 40 procent almene boliger på Svanemølleholm i...

Klapbro ved Margretheholms Havn er igen åben for gennemsejling

18. november 2022

Tirsdag den 8. november blev arbejdet med at montere klapbroens broklap påbegyndt. Arbejdet med broklappen er blevet færdiggjort i dag...

Kom til Talk om københavnernes havn med Ulla Tofte i samtale med Anne Skovbro

18. november 2022

By & Havn byder i den kommende tid inden for til en række faglige talks om byudvikling og byens historie...

Følg Borgersamling om Lynetteholm live i aften

16. november 2022

I aften skyder de 66 udvalgte borgere fra København og omegnskommuner Borgersamling om Lynetteholm i gang. De bliver budt velkommen...