Om By & Havn

Konkrete målsætninger:

Læs By & Havns forretningsstrategi

Organisation

By & Havns bestyrelse, direktion og chefgruppe

By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns havn

Ambitionen er at skabe sunde og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne.

By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, der gør det lettere at være københavner.

By & Havn er med til at sikre, at det er attraktivt at bo og arbejde i København.

By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer lang­sigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer, bl.a. Ørestad og Nordhavn.

Indtægter fra By & Havns aktiviteter går til fælles goder som f.eks. at betale større infrastrukturprojekter i København – herunder metroen samt byrum, kajstrækninger, brygger, parker og initiativer i de nye bykvarterer.

By & Havn ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten. By & Havn har som byudviklingsselskab, grundejer og havnemyndighed en særlig position og et særligt ansvar i København. De beslutninger, som selskabet træffer, rækker flere årtier ud i fremtiden – både for nuværende og fremtidige borgere, virksomheder og gæster i København.

By & Havn har ansvar for udvikling af bykvartererne, etablering af veje og kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder.

By & Havn sælger byggegrunde til forskellige investorer samt til alment boligbyggeri, og går aktivt ind i bylivsinitiativer hele vejen fra den første planlægning til beboerne er flyttet ind og bykvartererne lever.

By & Havn har ansvar for Københavns havn. Havnen består af en erhvervshavn med container- og krydstogtterminal, som drives af Copenhagen Malmö Port AB samt en levende rekreativ havn med bademuligheder, lystbåde, turbåde og andre rekreative aktiviteter.

Bæredygtig byudvikling og byliv

Sådan arbejder By & Havn

Parkering

Parkering i byområderne

ERHVERV

Investér i København.
Salg og udlejning

Nyheder fra By & Havn

Havneseminaret udvider – plads til flere deltagere og ny lokation. Og godt 250 kommentarer til havnereglementet

23. april 2024

By & Havn afholder havneseminar den 11. juni kl. 16-19. Det er gratis at deltage, og da vi udsendte nyhedsbrev...

Gravesæsonen er slut og opbygningen af stendæmningen omkring fase 2 er i gang: Lynetteholms anlægsaktiviteter i april

16. april 2024

Fra 1. april er afgravningssæsonen for blødbund afsluttet, og afgravningen af blød bund genoptages først den 1. oktober. I de...

København får en ny stor park i Nordhavn

16. april 2024

Den kommende store Nordhavnspark på spidsen af Københavns Nordhavn skal give plads til leg, aktiviteter, fodbold og fordybelse i naturen....

Kunst og arkitektur får musikken til at leve i Ørestads byrum

12. april 2024

I Ørestad er en række markante aktører gået sammen om det ambitiøse kunst- og byrumsprojekt “Byens Scene”, der nu skydes...

Nyt bykvarter skudt i gang på Stejlepladsen

12. april 2024

Torsdag eftermiddag blev ikke mindre fem genbrugsspader sat i jorden for at markere begyndelsen på et nyt bykvarter, der i...

Vær med til at tænde lyset i Nordhavns nye fyrtårn og byg din egen lanterne

12. april 2024

Den 23. april fejrer vi, at det nye fyr på Sundmolen i Nordhavn er færdigt. Derfor inviterer vi søfarende og...