Om By & Havn

By & Havns forretningsstrategi

By & Havn skruer op for bæredygtigheden i ny forretningsstrategi

Organisation

By & Havns bestyrelse, direktion og chefgruppe

By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns havn

Ambitionen er at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne. By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, der gør det lettere og mere bæredygtigt at være københavner.

By & Havn er med til at sikre, at det er attraktivt at bo og arbejde i København.

By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer lang­sigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer, bl.a. Ørestad og Nordhavn.

Indtægter fra By & Havns aktiviteter går til fælles goder som f.eks. at betale større infrastrukturprojekter i København – herunder metroen samt byrum, kajstrækninger, brygger, parker og initiativer i de nye bykvarterer.

By & Havns bidrag til København

By & Havn ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten. By & Havn har som byudviklingsselskab, grundejer og havnemyndighed en særlig position og et særligt ansvar i København. De beslutninger, som selskabet træffer, rækker flere årtier ud i fremtiden – både for nuværende og fremtidige borgere, virksomheder og gæster i København.

By & Havn har ansvar for udvikling af bykvartererne, etablering af veje og kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder.

By & Havn sælger byggegrunde til forskellige investorer samt til alment boligbyggeri, og går aktivt ind i bylivsinitiativer hele vejen fra den første planlægning til beboerne er flyttet ind og bykvartererne lever.

By & Havn har ansvar for Københavns havn. Havnen består af en erhvervshavn med container- og krydstogtterminal, som drives af Copenhagen Malmö Port AB samt en levende rekreativ havn med bademuligheder, lystbåde, turbåde og andre rekreative aktiviteter.

Bæredygtig byudvikling og byliv

Sådan arbejder By & Havn

Parkering

Parkering i byområderne

ERHVERV

Investér i København.
Salg og udlejning

Nyheder fra By & Havn

Målinger viser: Sand i Margretheholms Havn er rent, men skumprøver indeholder forhøjede værdier

1. juli 2022

Prøvesvar fra skum i Margretheholms Havn viser, at det sand, der har givet anledning til skummet, er rent, men at...

Stor interesse for at se Lynetteholm til fods og til søs

29. juni 2022

Der var spørgelyst og solskin ved By & Havns første guidede gå- og sejltur om Lynetteholm tirsdag den 21. juni....

Venteliste for bådpladser ved Århusgadekvarteret genåbnes

29. juni 2022

Ventelisten gælder for 37 bådpladser i Nordbassinet, samt 17 bådpladser i Redmolekanalen. For at komme i betragtning til en bådplads...

Udbud af By & Havns forsikringsmæglerydelse

24. juni 2022

Vi har en ændring til By & Havns udbud på forsikringsmæglerydelse udsendt pr. mail/offentliggjort d. 9. juni 2022. Af det...

Kom med til Tour de France-fest på havnen

23. juni 2022

Det er en særlig dag for København, når byens gader indtages af verdens bedste cykelryttere fredag den 1. juli. Derfor...

Kronløbsøens undersøiske P-kælder i Nordhavn åbner den 4. juli

20. juni 2022

Første fase af den bilfri ø Kronløbsøen står klar, når P-kælder Kronløbsøen åbner mandag den 4. juli kl. 08. Flere...