Om By & Havn

Rapport for samfundsansvar og bæredygtighed - 2023

Forretning og bæredygtighed skal gå hånd i hånd - Læs hvordan vi arbejder med ESG - Environment, Social og Governance

Konkrete målsætninger:

Læs By & Havns forretningsstrategi

Organisation

By & Havns bestyrelse, direktion og chefgruppe

By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns havn

Ambitionen er at skabe sunde og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne.

By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, der gør det lettere at være københavner.

By & Havn er med til at sikre, at det er attraktivt at bo og arbejde i København.

By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer lang­sigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer, bl.a. Ørestad og Nordhavn.

Indtægter fra By & Havns aktiviteter går til fælles goder som f.eks. at betale større infrastrukturprojekter i København – herunder metroen samt byrum, kajstrækninger, brygger, parker og initiativer i de nye bykvarterer.

By & Havn ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten. By & Havn har som byudviklingsselskab, grundejer og havnemyndighed en særlig position og et særligt ansvar i København. De beslutninger, som selskabet træffer, rækker flere årtier ud i fremtiden – både for nuværende og fremtidige borgere, virksomheder og gæster i København.

By & Havn har ansvar for udvikling af bykvartererne, etablering af veje og kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder.

By & Havn sælger byggegrunde til forskellige investorer samt til alment boligbyggeri, og går aktivt ind i bylivsinitiativer hele vejen fra den første planlægning til beboerne er flyttet ind og bykvartererne lever.

By & Havn har ansvar for Københavns havn. Havnen består af en erhvervshavn med container- og krydstogtterminal, som drives af Copenhagen Malmö Port AB samt en levende rekreativ havn med bademuligheder, lystbåde, turbåde og andre rekreative aktiviteter.

Parkering

Parkering i byområderne

ERHVERV

Investér i København.
Salg og udlejning

Nyheder fra By & Havn

Nyt arbejde pågår nær Lynetteholm – Respekter venligst det afmærkede arbejdsområde

12. juli 2024

Fra i dag og de kommende fire uger vil der blive arbejdet med at placere de betonelementer, der skal beskytte...

Der skal bygges beskyttelseskonstruktion over udløbsledningen: Lynetteholms anlægsaktiviteter i juli

8. juli 2024

I juli fortsætter arbejdet med Lynetteholms stendæmninger, der nu flere steder kan ses over vandoverfladen, og samtidig begynder arbejdet med...

Tag på fotosafari med professionelle fotografer, deltag i fotokonkurrence og vind lækre præmier

2. juli 2024

I år er det 20 år siden, de første beboere flyttede ind i Ørestad. Det fejrer vi blandt andet med...

Mere kunst og arkitektur i byrum i Ørestad

30. juni 2024

Kunst og arkitektur skal være med til at nytænke rammerne om byrummene ved de store spillesteder i Ørestad. En stor...

Etablering af skovlommer i Ørestad Syd

28. juni 2024

I starten af juli måned påbegyndes arbejdet med at etablere fire nye skovlommer på østsiden af Else Alfelts Vej. De...

Nykredit og AP Pensions nye hovedkvarterer vil bidrage til lokalområdet i Nordhavn

25. juni 2024

2.000 medarbejdere er flyttet ind i Nykredits nye hovedkvarter på Svanemølleholm i Nordhavn, og til efteråret følger AP Pensions 700...