Erhvervshavnen - Copenhagen Malmö Port​

Erhvervshavnen i Nordhavn er et infrastrukturelt knudepunkt og en vigtig indtægtskilde for København.

Containerterminalen sikrer på en effektiv måde forsyninger af varer til regionens industri og forbrugere, og hundredvis af krydstogtskibe bringer hvert år turister fra hele verden til hovedstaden.

Selve den operationelle havnedrift varetages af det dansk-svenske havneselskab Copenhagen Malmö Port (CMP).

By & Havn overtog i oktober 2007 det danske ejerskab af CMP fra Københavns Havn A/S.

CMP er den centrale havneoperatør i Øresundsregionen og står for store dele af regionens vareforsyning. Samtidig spiller CMP en central rolle på nordisk plan som krydstogthavn og transithavn for olieprodukter.

Se CMPs præsentationsvideo nedenfor:

Kort om CMP

Etablering: Skabt gennem en fusion af havne- og terminalaktiviteter i Københavns Havn A/S og Malmö Hamn AB i 2001. CMP er indregistreret som et svensk aktieselskab og har hovedsæde i København.

Ejerkreds bag CMP: By & Havn (50 pct.) og Malmö Hamn AB. Bag Malmö Hamn AB står dels Malmö Kommune, dels private investorer.

Havneejere: By & Havn ejer og udlejer arealer til CMP i Danmark. På svensk side ejes havnearealerne af Malmö Kommune, der udlejer arealer til CMP.

CMP’s vision: At være en ledende, innovativ og kundeorienteret havne- og terminaloperatør.

Konkurrencefordele: CMP kan trække på et stort, købedygtigt bagland, store landreserver, en veludbygget infrastruktur med en stor lufthavn. Endelig har CMP den rigtige geografi til at dække det nordeuropæiske, skandinaviske, baltiske og vestrussiske marked.

KONTAKT CMP

Copenhagen Malmö Port AB
Containervej 9
Postbox 900
DK-2150 Nordhavn

T: + 45 3546 1111
F: + 45 3546 1164
E: cmport@cmport.com
www.cmport.com