Bader du i havnen?

Brug et af de 14 badesteder – for din sikkerheds skyld

Det er unikt for København, at vi har en havn med vand, der er så rent, at man kan bade i det. Har du lyst til at hoppe i havnens klare, friske vand, skal du benytte de afmærkede badesteder, hvor der er skilte med ”badning tilladt”. 

Læs om badestederne på Københavns Kommunes hjemmeside:

Hold øje med badeflagene

Badekvaliteten ved havnens badesteder bliver målt hver dag for at sikre, at du kan tage en bekymringsfri dukkert.

groen

Grønt flag betyder, at vandkvaliteten er god og du kan bade sikkert.

gul

Gult flag betyder, at vandkvaliteten ikke har kunnet måles. Det er tilladt at bade, men vær opmærksom på vandet, da der kan være risiko for nedsat kvalitet og risiko for alger og brandmænd.

roed

Rødt flag betyder, at vandet ikke er rent nok til at bade. Bliv på land, da du ellers risikerer at blive syg.

roed-gul

Det tofarvede røde og gule flag betyder, at her er der livreddere på vagt.

Hold øje med badevandskvaliteten på Københavns Kommunes hjemmeside

Pas på havnetrafikken

Ved badestederne er der ingen trafik, så du er i sikkerhed for havnebusser og både.

Når du bader, er det nemt at se havnebussen, kanalrundfarten eller andre både, men det er svært for dem at se et lille hoved i vandoverfladen, og det skaber ofte farlige situationer.

Hopper du i vandet uden for badestederne, trækker de små både, kajakker og robåde længere ud i havneløbet. Det efterlader mindre plads til trafikken i havnen, så den bliver tættere og mere intens. Derved kan farlige situationer opstå. Badegæster er de mest sårbare brugere i havnen, og derfor skal man kun bade i de afmærkede badesteder.

Overtrædes reglerne, risikerer du at få en bøde. Bødestørrelsen er fastsat til 1000 kr.

Regler og muligheder i havnen

I Københavns Havn gælder Havnereglementet. Derudover gælder reglerne for sejlads i Københavns Havn som angivet i Trafikministeriets Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for aktiviteter i havnen, samtidig med, at sikkerheden holdes i top. Det er også her, du finder ordensregler, forbud, tilladelser mm. i havnen.

Vær opmærksom på, at i forbindelse med lukningen af Lynetteløbet har Trafikstyrelsen udstedt en dispensation fra Københavns Havns Havnereglements § 21, nr. 1 og 3,  som gør, at By & Havn har kompetence til at fastsætte lokale regler for fritidsfartøjers sejlads gennem Kronløbet efter forhandling med Søfartsstyrelsen, herunder ved hjælp af afmærkning, trafiksignaler og skilte. Læs mere om fritidssejlads i den nordlige del af havnen på Lynetteholms hjemmeside.

Tilmeld dig nyhedslisten

Modtag nyhedsbrev om havnen

Spørgsmål og svar om havnen

Følg @byenshavn på Instagram