Bader du i havnen?

Brug et af de 10 badesteder – for din sikkerheds skyld

Det er unikt for København, at vi har en havn med vand, der er så rent, at man kan bade i det. Men det er ikke alle steder i havnen, der egner sig til en dukkert. Brug derfor altid et af havnens 10 badesteder. 

Læs om badestederne på Københavns Kommunes hjemmeside:

Hold øje med det grønne signal

Når der er grønt signal ved badestederne, er vandet rent nok til, at du kan bade i det.

Uden for de afmærkede badesteder bliver vandkvaliteten ikke målt, og du risikerer at blive syg af at bade i havnen.

Hold øje med badevandskvaliteten på Københavns Kommunes hjemmeside:

Pas på havnetrafikken

Ved badestederne er der ingen trafik, så du er i sikkerhed for havnebusser og både. Du kan måske selv se havnebussen, kanalrundfarten eller andre både komme sejlende. Men de kan ikke altid se dig. Og det gør det svært for dem at passe på dig, og det kan skabe farlige situationer.

Hvis man hopper i vandet uden for badestederne, trækker de små både, kajakker og robåde længere ud mod midten af havneløbet. Det efterlader mindre plads til trafikken i havnen, så den bliver tættere og mere intens, og derved kan farlige situationer opstå.

Badegæster er nogle af de mest sårbare brugere i havnen, og derfor må man kun bade i de afmærkede badesteder. Overtrædes reglerne, risikerer du at få en bøde. Bødestørrelsen er fastsat til 1000 kr.

En sikker havn er i sidste ende et fælles ansvar, og det er afgørende, at vi alle tager hensyn til hinanden på vandet og skaber en god havnekultur sammen. Brug derfor havnens 10 badesteder – for din egen sikkerheds skyld og for andres.

Regler og muligheder i havnen

I Københavns Havn gælder Havnereglementet. Derudover gælder reglerne for sejlads i Københavns Havn som angivet i Trafikministeriets Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Havnereglementet (til venstre nedenfor) er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for aktiviteter i havnen, samtidig med, at sikkerheden holdes i top. Det er også her, du finder ordensregler, forbud, tilladelser mm. i havnen.

I den forkortede version (til højre nedenfor) kan du læse en overordnet gennemgang af havnereglementet med de vigtigste regler og muligheder, du skal kende, hvis du bruger havnen til at bade, sejle, ro eller fiske.

Tilmeld dig nyhedslisten

Modtag nyhedsbrev om havnen

Spørgsmål og svar om havnen