Sikker badning i havnen

Der skal være plads til alle i Københavns Havn. Derfor er det vigtigt, at badning udelukkende foregår i havnens badeanlæg og i de etablerede badezoner.

Vandet i Københavns Havn er som bekendt så rent, at man kan bade i det, og det er der mange, der benytter sig af. Men der er også intensiv trafik i havnen med kanalrundfarter, havnebusser, lystsejlere, kajakker osv. 

Der er tre havnebade placeret ved Islands Brygge, ved Fisketorvet og endelig ved Sluseholmen. Der er desuden etableret badezoner ved Islands Brygge, Sandkaj og Refshaleøen (anlagt af Restaurant Halvandet). Havnebadenes placering fremgår af kortet nedenfor. 

Det er Københavns Kommune, der administrerer de fleste badefaciliteterne i havnen. Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside om mulighederne for at bade i og omkring Københavns Havn. Se også på Badevandsudsigten, om der er blåt flag, hvor du gerne vil bade.

Havnebade i den nordlige del af Københavns havn:

Bade-nyNord

Havnebade og havnezoner - sydlige del af havnen:

Bade-syd

Hent havnereglementet som PDF fil