Faglige Talks i Arkivet

FAGLIG TALK: STORMFLODSSIKRING AF KØBENHAVN I ANLEDNING AF 10-ÅRSDAGEN FOR STORMEN BODIL

 

Den 5. december arrangerede By & Havn en Faglig Talk om stormflodssikring af København. Det skete på 10-års dagen for Stormen Bodil, der i 2013 rasede over Danmark og pressede store mængder vand ind i fjorde, Københavns Havn og op langs Sjællands nordkyst til stor skade på boliger, veje, strandområder og havne.

Medvirkende i de to paneler var: 

Hvad siger klimaprognoserne? Hvordan planlægger vi?

  • Rasmus Anker Pedersen enhedsleder ved Nationalt Center for Klimaforskning, DMI
  • Per Andreasen, specialkonsulent, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
  • Christina Berlin Hovmann, miljø- og myndighedsdirektør, Sund & Bælt
  • Henrik Vejre, professor, Landskabsarkitektur og Planlægning-Design, Københavns Universitet

Og efter en kort pause:

Hvad gør vi lige nu? Hvilke løsninger skal vi satse på i fremtiden?

  • Anne Skovbro, adm. direktør, By & Havn
  • Kenneth Gøtterup, borgmester, Dragør Kommune
  • Jeppe Sikker Jensen, COWI, udviklingschef
  • Mikkel Suell Henriques, projektchef, Realdania

FAGLIG TALK OM HVORDAN VI SKABER GODE BYRUM I KØBENHAVNS NYE BYOMRÅDER

 

Torsdag den 29. juni 2023 inviterede By & Havn til oplæg og debat om de mange hensyn der skal tages, når vi skaber nye byrum. Blinde vinkler, dilemmaer og udfordringer i forbindelse med tilgang og design blev diskuteret, vendt og drejet i en heftig debat mellem Kirstine Sejr fra DGI, Holger Dahl fra Berlingske og Anne Skovbro og Jane H. Mortensen fra By & Havn – samt ikke mindst de meget engagerede deltagere, der var mødt op.

HAVNETALK - EN NATURBESKRIVELSE AF LIVET I HAVNEN

 

I partnerskabet mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden har vi udviklet brochuren 'Københavns Havn - En naturbeskrivelse i havnen', som omhandler hvordan byens største økosystem har det. For at lancere udgivelsen inviterede By & Havn og WWF Verdensnaturfonden torsdag den 26. januar 2023 en række professionelle aktører, der alle har en aktie i havnen til HavneTalk.

Talerne var Anne Skovbro, adm. direktør, By & Havn / Ajs Dam, Corporate Partnership Director, WWF Verdensnaturfonden / Henrike Semmler, seniorrådgiver hav, WWF Verdensnaturfonden / Etienne Abadie, Ecocean / Sune Riis, senior officer DTU Aqua. Se optagelsen herunder.  

FAGLIG TALK MELLEM ULLA TOFTE OG ANNE SKOVBRO:

 

Den 5. december 2022 afholdte By & Havn for første gang Faglig Talk i vores nye, smukke arkivlokaler på 1. sal over udstillingen Havnebygmesterens Studiesamling. Ulla Tofte er historiker, direktør for Det Nationalhistoriske Museum i Hillerød og tidligere direktør i M/S Søfart i Helsingør. Det blev en spændende samtale, der spændte fra Christianshavns historie, byens kloakering i gamle dage, Københavns broer, havnens transition fra industriarbejdsplads til rekreativ havn og husbåde i havnen - blandt mange andre ting.

Hold dig opdateret om de faglige talks i vores nyhedsbrev og på vores arrangementsside.