CSR - By & Havns samfundsansvar

Selskabets samfundsansvar handler om, hvordan vi som selskab frivilligt bidrager til at løse lokale, nationale og globale udfordringer. Vi er bevidste om, at mange af vores beslutninger har konsekvenser for omverden langt ud i fremtiden.

Selskabets samfundsansvar handler om, hvordan vi som selskab frivilligt bidrager til at løse lokale, nationale og globale udfordringer. Vi er bevidste om, at mange af vores beslutninger har konsekvenser for omverden langt ud i fremtiden. By & Havn har en forpligtelse til at tilføre København nye byområder af høj kvalitet og sikre bæredygtig byudvikling.

Det er By & Havns ambition løbende at arbejde med vores CSR-politik, som i det daglige hjælper os til at øge fokus og sikre, at indsatsen kan konkretiseres, måles og operationaliseres.

Medlem af UN Global Compact

By & Havn støtter de ti principper fremsat af UN Global Compact indenfor områderne menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption. UN Global Compact er verdens største corporate responsibility initiativ og over 8.000 virksomheder og organisationer fra 135 lande støtter initiativet.

By & Havns CSR-politik 2020-2023 kan hentes her:

CSR-RAPPORT 2020 for By & Havn I/S kan hentes her:

CSR-RAPPORT 2019 for By & Havn I/S kan hentes her:

CMP Copenhagen Malmö Port

 Læs også om vores datterselskab, CMP Copenhagen Malmö Ports, indsats og arbejde med samfundsansvar.

Grøn drift og vedligehold

By & Havn står for den daglige drift og vedligehold af Københavns Havn og selskabets øvrige arealer. Vi sørger blandt andet for at fjerne store mængder affald fra Københavns Havn, som giver Københavnerne bedre vandkvalitet og et renere havnemiljø. Og løbende undersøger vi nye metoder til mere miljøvenlige vedligeholdelsesmetoder. Vi har blandt andet afprøvet og taget en ny økologisk metode til ukrudtsbekæmpelsen i brug.