Sejlads og motorbåde

Anlæg af Lynetteholm

Skal du sejle i den nordlige del af havnen? Så vær opmærksom på Lynetteholms anlægsarbejde

Oplev København fra vandsiden og tag en sejltur igennem havnen og kanalerne. Hvert år anløber mere end 2.000 både Københavns Havn og endnu flere besøger hovedstaden til vands.

Her er de allervigtigste informationer, hvis du skal på tur i motorbåd eller sejlbåd i Københavns Havn. Du finder også alle oplysningerne, hvis du downloader kortet nedenfor.

 • Lystbåde må højst sejle 6 knob i hovedløbet og 4 knob i kanalerne.
 • Al indsejling fra Øresund skal fra 23. oktober 2023 ske via Kronløbet. Læs mere nedenfor.
 • Sejlads i erhvervshavnen er forbeholdt erhvervstrafikken.
 • Sejlads med vandscootere, jetski, vindsurfing o.l. er ikke tilladt.
 • Mellem nordenden af Nordre Toldbod og Sjællandsbroen er det ikke tilladt at sejle med sejl. Lystfartøjer skal bruge motor eller bugseres.
 • Toilettanke og olieholdigt vand kan tømmes ved Københavns Havns Miljøstation for enden af Lautrupkaj ved Svanemølleværket.
 • Særlige regler gælder for større skibe over 30 meter. Se alle formularer og særlige forhold for større skibe her

Særligt i havnens nordlige del

Der skal benyttes en særlig rute for at komme mellem hovedløbet og Nordhavn, da Lynetteløbet er lukket fra den 23. oktober 2023 på grund af Lynetteholms anlægsarbejde. Det betyder, at al erhvervs- og fritidssejlads fremover skal deles om Kronløbet ved ind- og udsejling af Københavns Havn.

På Lynetteholms hjemmeside under ’Sikkerhed for Sejlere’ finder du en oversigt over de nye tiltag, der sker i Kronløbet og i Lynetteløbet samt placeringen af Lynetteholms nye arbejdsområder til søs mellem Refshaleøen og Nordhavn. Alle arbejdsområder vil blive afmærket med gule krydsbøjer.  

Regler og muligheder i havnen

I Københavns Havn gælder Havnereglementet. Derudover gælder reglerne for sejlads i Københavns Havn som angivet i Trafikministeriets Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for aktiviteter i havnen, samtidig med, at sikkerheden holdes i top. Det er også her, du finder ordensregler, forbud, tilladelser mm. i havnen.

Vær opmærksom på, at i forbindelse med lukningen af Lynetteløbet har Trafikstyrelsen udstedt en dispensation fra Københavns Havns Havnereglements § 21, nr. 1 og 3,  som gør, at By & Havn har kompetence til at fastsætte lokale regler for fritidsfartøjers sejlads gennem Kronløbet efter forhandling med Søfartsstyrelsen, herunder ved hjælp af afmærkning, trafiksignaler og skilte. Læs mere om fritidssejlads i den nordlige del af havnen på Lynetteholms hjemmeside.

Slusen i Sydhavn

Slusen i Sydhavn betjenes på faste tidspunkter adskillige gange i døgnet af et frivilligt sluselaug. Slusen kan dog kun bruges af skibe under 10,8 meter bredde og 53 meter længde. Broerne syd for Slusen sætter en yderligere begrænsning på 3 meter i højden. Se slusens åbningstider og kontaktinformation her.

Bådpladser

Gæstepladser og faste bådpladser anvises af de enkelte havne eller foreninger. I perioden 1. april til 30. september kan man uden særlig tilladelse overnatte på lystfartøjer i weekender og kortere perioder.

Åbning af broerne

I dagtimerne er det gratis at få åbnet én af de ti broer i Københavns havn, mens der kræves gebyr ved åbning om natten. Broåbningen skal bestilles på forhånd, da der ikke er fast bemanding i brotårnene.forvejen. Læs mere om bestilling af broåbning.

Søkort over havnen

 • INT 1331 - Sundet, nordlige del
 • INT 1332 - Sundet, sydlige del
 • INT 1333 - Sundet, midterste del
 • INT 1334 . Københavns Havn

Søfartsstyrelsens rolle

Aktiviteter på vandet skal selvfølgelig foregå på en måde, som er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Derfor er der fastsat nogle sikkerhedskrav i lovgivningen, som du skal følge. 

Regler for sejlads er i Danmark reguleret af Søfartsstyrelsen, og overordnet set kan sejladsen opdeles i to områder:

 1. Fritidssejlads 
 2. Passagersejlads 

Herudover opdeles passagersejlads ud fra antallet af passagerer, der tages ombord, hvilket har betydning for kravene til blandt andet fartøjet, besætning, forsikring mv.

På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du finde information om reglerne inden for de forskellige områder:

Fritidssejlads

Passagersejlads

Ved mere end 12 passagerer skal fartøjet godkendes af Søfartsstyrelsen i henhold til Bekendtgørelse om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.

Vejrstation Stigbordene

Forholdene ved Stigbordene er særligt udfordrende fordi vandstanden og strømmens retning og styrke skifter flere gange i løbet af en dag. Samtidig snævrer havnen ind ved Slusen og danner en flaskehals, som sætter pres på vandet, og stærk vind kan tilmed presse vand ind i havnen og øge strømmen yderligere.

Planlæg derfor din tur på vandet hjemmefra. Vejrstationen nedenfor viser Vejr- og vanddata for de seneste 12 timer.

OBS! Hold altid øje med de faktiske forhold i havnen. Betragt data fra vejrstationen som vejledende.

VEJRSTATION STIGBORDENE

Opdateret d. 13. Jul. 21:37

Vejr- og vanddata for de seneste 12 timer
Vejret


Barometer Luftfugtighed Regn
1009 mbar 93%
0.0 mm 0.0 mm/time
Vind
139°
Vindstyrke 1.5 m/s 3,50 kn
Vindstød 10,3 m/s
Vandstand
BEMÆRK: Føroget vandstand i havnen
Nord for slusen Syd for slusen
Normal vandstand Difference
Temperatur
14,8 C 57,2 F
Højeste 15,7° 60,3°
Laveste 13,7° 56,7°
Vandtemperatur
20,0 C 68 F
Højeste 20,2° 68.3°
Laveste 20,0° 67.9°
Strømhastighed
2,00 m/s 3.9kn
Højeste 2,00 m/s 3,89 kn
Laveste 0,00 m/s 0,01 kn
BEMÆRK: Kraftig strøm i havnen
Strømretning
Nordgående
BEMÆRK: Kraftig strøm i havnen

Tilmeld dig nyhedslisten

Modtag nyhedsbrev om havnen

Spørgsmål og svar om havnen

Følg @byenshavn på Instagram