Rapport for samfundsansvar og bæredygtighed - 2023

Forretning og bæredygtighed skal gå hånd i hånd

Med By & Havns forretningsstrategi 2024-2027 er bæredygtighedstemaer inden for klima, energi, miljø og social bæredygtighed integrerede i forretningsstrategien på tværs af forretningsområder. Vi arbejder med ESG - Environment, Social og Governance – som styrende for arbejdet med at måle på fremdriften på bæredygtighedsindsatserne , og gør derigennem også By & Havn klar til at leve op til EU’s bæredygtighedsrapporteringskrav Corporate Sustainability Reporting Directive, som vi er omfattet af fra 2025. Se nedenfor hvordan bæredygtighedstemaerne udfoldes i en ESG-model.

Vi skal levere løsninger, der forbereder København på fremtiden

Det er By & Havns ansvar at være med til at levere løsninger, der på en og samme tid binder dét København, vi kender, sammen med fremtidige behov.

By & Havn har som offentligt ejet by- og havneudviklingsselskab en særlig rolle. Vores succeskriterier handler ikke kun om at skabe værdi i kroner og øre, men i høj grad om at levere værdi i form af det, som får nye bykvarterer til at fungere og være steder, hvor mennesker ønsker at bo.

Med By & Havns Forretningsstrategi 2024-2027, som er godkendt af vores ejere, Transportministeriet og Københavns Kommune, er de forskellige bæredygtighedsmål inden for klima, energi, miljø og social bæredygtighed nu integrerede i forretningsstrategien. Der arbejdes med konkrete og specifikke mål for både E, S og G.

Vi har sat fokus på klimaområdet og på social bæredygtighed. I 2024 igangsætter vi udviklingsopgaver for også at kunne fremsætte konkrete mål inden for ressourcer og biodiversitet. Det er helt centralt for os at udvikle målemetoder på biodiversitet i samarbejde med branchen.

Vores 2030 mål er at reducere CO2-udledningen i By & Havns værdikæde med 50 pct. (scope 3) og skabe grundlag for, at By & Havn er CO2-neutral inden for egen drift og forsyning (scope 1 og 2). I denne rapport fremlægger By & Havn sit første CO2-regnskab. I vores arbejde med CO2-reduktionsmål er det vores ambition, at vi understøtter Parisaftalens målsætninger om at holde de globale temperaturstigninger under 1,5° i 2030. Derfor er et vigtigt resultat, at Science Based Target Initiative har valideret vores indsats på scope 1 og 2.

ESG model og strategiske mål

strategieskemaal_mobile

By & Havn får bykvarterer til at spire og havnen til at leve. Ambitionen er at skabe gode bykvarterer med plads til pusterum, parker og perroner og en havn med plads til fællesskaber, fritid og fragt. Vi arbejder helhedsorienteret for at fremme en by og havn, hvor mennesker og bynatur er i trivsel. Her udtrykt via E, S og G:

Læs mere om ESG for By & Havns forretningsområder:

Gode bykvarterer

By & Havn skaber gode bykvarterer, hvor beboere og erhvervsliv trives, og hvor vi er fælles om pladsen, infrastrukturen og ressourcerne. Klik for at læse mere.

Attraktive lejemål

Havnens historiske bygninger og arealer udlejes med omhu og ansvarsbevidsthed, så virksomheder og brugere trives i velfungerende miljøer. Klik for at læse mere

Nem og tryg parkering

Nem og tryg parkering i anlæg, der er en del af det lokale hverdagsliv. Klik for at læse mere

En levende havn

Byens havn skal være en levende og sikker havn for alle med plads til fællesskaber, fritid og fragt. Klik for at læse mere

Stormflodssikring

Klimaudfordringerne nødvendiggør handling i dag. By & Havn bidrager til etablering af stormflodssikring af København mod nord og øst. Klik for at læse mere

Hent som PDF:

By & Havns rapport for samfundsansvar og bæredygtighed - 2023