Bæredygtig byudvikling og byliv

By & Havn leverer langsigtet, bæredygtig og helhedsorienteret byudvikling.

Energi- og ressourceeffektivitet, miljø og klimatilpasning indtænkes i overensstemmelse med FN’s 17 Verdensmål, og samtidig understøttes fælleskaber, sundhed og godt byliv. Se filmen herunder

Vær opmærksom på, at du skal acceptere cookies for siden for at kunne se filmen.

Læs rapporten: TAL OM BY & HAVN

Det skal være let at leve bæredygtigt

By & Havns forretningsstrategi

By & Havn skruer op for bæredygtigheden i ny forretningsstrategi

By & Havns bykvarterer bruger arealerne effektivt, så man i byen kan designe grønne og blå friarealer, der både kan fungere som skybruds- og klimasikring, give grobund for biodiversitet og give gode rammer for en sund livstil med fysisk udfoldelse og fællesskaber.

Bykvartererne er energieffektive på grund af nærhed til højklasset kollektiv transport, korte cykelafstande og fordi nybyggede tætte bebyggelser er mere energi- og ressource­effektive end mere spredt bebyggelse.

By & Havn lægger vægt på at fremme den sociale sammenhængskraft igennem etablering af grundejerforeninger, idrætsklubber og bylivsfremmende initiativer.

By & Havn bæredygtighedscertificerer efter DGNB alle nye byområder til platin. Når vi sælger byggeretter, stiller vi desuden krav om, at at byggerierne skal DGNB-certificeres til guld.

Målet er, at byggeri og bykvarterer på arealer, By & Havn sælger, ligger blandt markedets bedste, hvad angår ressourcevenligt byggeri, grønne løsninger og lavt energiforbrug. Dette gælder også selskabets eget byggeri af f.eks. parkeringshuse mv.

Selskabet går foran med en række profilprojekter, der kan være med til at igangsætte et levende bymiljø samt fremme livskvalitet, sundhed og fællesskaber. By & Havn bidrager til at udvikle lokale fællesskaber, bl.a. ved at starte grundejer­foreninger og idrætsklubber.

En række profilprojekter skaber merværdi for slutbrugerne og har en positiv forretningsmæssig effekt. Desuden vil By & Havn søge fondsfinansiering eller anden samfinansiering til projekter, hvor der ikke ses en forretningsmæssig effekt.

Dertil indgår By & Havn i udvalgte strategiske partnerskaber, der udvikler ny viden om bæredygtighedsproblemstillinger, f.eks. energieffektive løsninger, bæredygtig mobilitet, cirku­lær økonomi i byggeri og anlæg eller effekten af bylivs­projekter.

Vores allesammens blå byrum

Ny strategi for den rekreative havn