Velkommen til 'Kystlandskab som stormflodssikring' - en særudstilling om Lynetteholm

I særudstillingen sætter vi fokus på, hvordan København har valgt at imødegå fremtidens klimaforandringer med en naturbaseret stormflodssikring. Et design, hvor det ikke er et højt dige, men Lynetteholms stendæmninger og kystlandskab, der vil beskytte mod fremtidens havvandsstigninger. 

Her på siderne kan du dykke ned i udstillingens indhold på dansk og engelsk. Men hvis du interesserer dig for udviklingen af Lynetteholm, opfordrer vi dig vi alligevel til at kigge forbi selve udstillingen og opleve det smukke og overraskende særudstillingsrum, som er en del af Havnebygmesterens Studiesamling - den permanente udstilling om Københavns Havn baseret på By & Havns store arkiv.

Herunder finder du en oversigt og en menu til udstillingen. Nederst på siden finder du praktiske oplysninger. God fornøjelse! 

Welcome to By & Havn's special exhibition about Lynetteholm

In the exhibition, we focus on how Copenhagen has chosen to face future climate change with nature-based storm-surge protection. A design where it is not a high dyke, but Lynetteholm's stone dams and coastal landscape that will protect against future sea level rises.

On these pages you can dig into the content of the exhibition in Danish and English. But if you are interested in the development of Lynetteholm, we still encourage you to stop by the exhibition itself and experience the beautiful and surprising exhibition space, which is part of the Harbor Commissioner's Study - the permanent exhibition about the Port of Copenhagen based on By & Havn's large archive.

Below you will find an overview and a menu for the exhibition. At the bottom of the page you will find practical information. Enjoy!

flyers

Hent udstillingsflyeren / download the exhibition flyer

Praktisk info // practical info:

Åbningstider // opening hours:
hverdage kl. 09-15 // working days 09-15
Gratis entré // Free entrance

Adresse // address:

Nordre Toldbod 3
DK-1259 København K
T: (+45) 3376 9800
E: info@byoghavn.dk

Du skal kontakte os på mail, hvis du ønsker at besøge udstillingen og særudstillingen med en gruppe // please contact us in advance if you would like to visit the exhibition with a group.

Særudstillingen er blevet til i et partnerskab mellem By & Havn, DMI og COWI (samt underrådgiverne Arkitema og Tredje Natur).

Udstillingsarkitekt: JAC Studios

The special exhibition has been created in a partnership between By & Havn, DMI and COWI (as well as sub-contractors Arkitema and Tredje Natur).

Exhibition architect: JAC Studios.