Vi passer på natur og miljø

Ikon_Ålegræs1.0

Sådan startede vi

Gennem miljøvurderinger og baselinerapporter har vi kortlagt, hvordan naturtilstanden omkring Lynetteholm var, før anlægsarbejdet gik i gang

Ikon_Overvågning_havmiljø1.0

Vi følger havmiljøets udvikling

Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten og naturens tilstand i havet nær Lynetteholm, og vi aflægger rapporter flere gange årligt

Ikon_Dyreliv under vand1.0

Vi skaber nye levesteder

Vi bygger oven på havbund, og derfor arbejder vi aktivt med at etablere nye levesteder for havets dyr og planter både over og under vandet

Sådan startede vi

Før arbejdet med at anlægge Lynetteholm blev sat i gang, blev der lavet grundige undersøgelser af havbunden og dyrelivet i området. Klik på videoen og hør Noelle Kehli fortælle om arbejdet. Baselinerapporten kan du finde ved at klikke på knappen.

Læs mere

Vi overvåger natur og miljø

Lynetteholm har et miljøovervågningsprogram, der er planlagt til at vare i cirka 30 år. Programmet overvåger flere parametre som dyr, planter og vandkvalitet, så det løbende sikres, at de gældende miljøkrav overholdes. Det er Trafikstyrelsen og Københavns Kommune, der er miljømyndighed på Lynetteholm, og det er derfor også dem, der har bestemt, hvordan der skal måles og indrapporteres. Klik på videoen, hvor seniorbiolog Jesper Dannisøe fortæller mere om programmet. Rapporterne kan du finde i vores mediebibliotek nederst på siden.

Vi skaber nye levesteder

I forbindelse med anlægget af Lynetteholm, arbejder vi målrettet for at skabe nye levesteder til dyr og planter under vandet. Den godt 7 kilometer lange stendæmning, der udgør Lynetteholms omkreds, bliver levested for muslinger, tangplanter og flere andre arter, og der er også planer om at etablere en undervandsparkpark, der skal bidrage positivt til havets natur. Klik på videoen, hvor Noelle Kehli fortæller mere om emnet.

Rapporter udført før arbejdet med Lynetteholm blev sat i gang:

Nulstil filter


Medietype


Område


Emne


Udgivelsesår

Indlæs flere

Rapporter om vandkvalitet og havmiljø, der udgives årligt i anlægsperioden: 

Nulstil filter


Medietype


Område


Emne


Udgivelsesår

Indlæs flere