Sådan anlægger vi Lynetteholm

Ikon_Kystlandskab1.0

Vi anlægger lynetteholm etapevis

Lynetteholm er et mangeårigt projekt, som vi anlægger i etaper. En mindre del af Lynetteholm er ved at blive fyldt op med jord, parallelt med at vi anlægger resten af den stendæmning, der skal omkranse halvøen.

Ikon_Perimeter1.0

Vi bygger Lynetteholms omkreds af sten

Lynetteholms omkreds, kaldet perimeteren, anlægger vi som en stendæmning i vandet. Den stikker ca. 2,5 meter op over havoverfladen og bliver bygget op fra havbunden. I 2026 står den efter planen færdig og vil indramme hele Lynetteholms areal.

truck

Vi fylder Lynetteholm op med jord

I 2023 begyndte vi at fylde Lynetteholm op med overskudsjord fra lokale byggepladser. Det første stykke land, der får offentlig adgang, bliver et mindre område af halvøens kystlandskab. Vi forventer, at hele Lynetteholm er fyldt op med jord om ca. 30 år.

Live fra byggepladsen - Følg arbejdet med Lynetteholm:

Lynetteholm anlægges i to faser

Lynetteholms omkreds består af en stendæmning med sten i forskellige størrelser, der er bygget op omkring en kerne af sand. Når den står færdig, vil stendæmningen rundt om Lynetteholm være godt 7 km lang, mens selve Lynetteholm får et samlet areal på 275 hektar. Det svarer til ca. 385 fodboldbaner. Anlæggelsen af halvøens omkreds foregår i to faser. Stendæmningen omkring første fase stod færdig i april 2023, mens stendæmningen omkring anden fase forventes færdig i 2026. Se mere på oversigtskort over anlægsarbejdet.

Læs mere

Jord fra lokale byggepladser

I juni 2023 begyndte vi at fylde ’bassinet’ i første fase af Lynetteholm op med jord fra lokale byggepladser. Der er i disse år et stort pres på at finde nok plads til Københavns overskudsjord. Med Lynetteholm har Københavns Kommune sikkerhed for, at overskudsjord fra byggerier i København og omegn kan nyttiggøres lokalt i Lynetteholm med kort afstand mellem byggeplads og jordopfyld. Det er med til at begrænse transporttiden og dermed CO2-udslippet fra byens jordtransporter. Overskudsjorden kommer fra mange forskellige byggepladser, og der tages prøver af jorden for at sikre, at den overholder alle miljøkrav.

Læs mere

Afgravning sikrer et stabilt fundament

Som en del af anlægsarbejdet graver vi blødt havbundsmateriale væk, som sikrer, at stendæmningen bliver opført på stabil grund. Det bløde havbundsmateriale består blandt andet af miljøfremmede stoffer og tungmetaller, som gennem tiden er blevet naturligt aflejret på havbunden på grund af strømningsforhold. Under afgravningen adskilles havbundsmaterialet i forurenet materiale, der deponeres i Lynettedepotet, samt rent eller let forurenet havbundsmateriale, der bygges ind i fase 1. Under afgravningen flytter man jævnligt graveskibene for at undgå, at havbundsmaterialet ikke blandes op i vandsøjlen. Gravearbejdet følger nogle helt særlige miljøkrav, og arbejdet bliver løbende miljøovervåget.

Læs mere

Siltgardin beskytter ålegræsset

I januar 2024 blev der udlagt et såkaldt siltgardin. Det ca 1000 meter lange gardin består af kraftigt geotekstil, der hænger ned i vandsøjlen hele vejen langs Trekroner Fortet og havnens to bølgebrydere. Gardinet skal beskytte områdets ålegræs og værne mod, at ophvirvlet sediment fra havbunden aflejrer sig på ålegræsset.

Læs mere

Nyheder om Lynetteholm

Over tusind københavnere gik på Lynetteholm – se billederne

27. maj 2024

Op mod 1500 københavnere fik søndag en helt særlig oplevelse, da By & Havn inviterede til gåtur på Lynetteholm. Gåturen...

Ålegræsset nær Lynetteholm trives

24. maj 2024

Det ålegræs, der vokser i området omkring Lynetteholm, har ikke taget skade af det gravearbejde, der blev udført i forbindelse...

Opbygningen af stendæmningen nærmer sig vandoverfladen: Lynetteholms anlægsaktiviteter i maj 

13. maj 2024

Arbejdet med at anlægge den stendæmning, der kommer til at udgøre omkredsen af Lynetteholms fase 2 er godt i gang,...

Stor interesse for at gå på Lynetteholm

2. maj 2024

Søndag 26. maj inviterer By & Havn københavnerne med ud at gå på Lynetteholm. Arrangementet er allerede fuldt booket, men...

Uddybningsmaskinen – Havnens glemte helt

29. april 2024

Den 31. marts havde de graveskibe, der er tilknyttet Lynetteholms anlægsarbejde sidste arbejdsdag. I hvert fald for en tid. For...

Gravesæsonen er slut og opbygningen af stendæmningen omkring fase 2 er i gang: Lynetteholms anlægsaktiviteter i april

16. april 2024

Fra 1. april er afgravningssæsonen for blødbund afsluttet, og afgravningen af blød bund genoptages først den 1. oktober. I de...