Lynetteholms kystlandskab bliver en vigtig brik i fremtidens stormflodssikring af København

Ikon_Dyreliv under vand1.0

Naturbaseret kystsikring

Den kystvendte strand på Lynetteholm skal være med til at dæmme op for fremtidens havvandstigninger

Ikon_Kystlandskab1.0

Rekreative områder

Med Lynetteholms varierede kystlandskab får københavnerne nye, rekreative strand- og skovområder tæt ved vandet

Ikon_Perimeter1.0

Kan tilpasses fremtidens havniveau

Kystlandskabet kan løbende udbygges og forstærkes, hvis havvandsstigningerne bliver større end forventet

Klik på videoen og hør mere om, hvordan Lynetteholm skal hjælpe med at stormflodssikre København:

Verdenshavene stiger

Danmark er et ørige med mange lavtliggende områder og en mere end 7.000 km lang kystlinje. Det gør landet sårbart over for havniveaustigninger og oversvømmelser. Sårbarheden gælder også København, hvor en stor del af byen er opført på flad, gammel havbund. Prognoser fra DMI vurderer, at vandstanden i Øresund frem til 2100 vil stige betragteligt. Stigningens størrelse afhænger af den fremtidige udledning af drivhusgasser på verdensplan, men forventes at nå op til 60 cm, hvis den globale opvarmning resulterer i en forøget gennemsnitstemperatur på knap 4 grader.

Se oceanograf Jacob Woge fra DMI fortælle, hvilken betydning de forventede havvandsstigninger vil for København:

En del af en samlet plan

Lynetteholm er en del af en samlet plan for stormflodssikring. Transportministeriet koordinerer en forundersøgelse af en samlet stormflodsplan for den centrale del af hovedstaden. Undersøgelsen omfatter et samlet område, som løber fra Avedøre i syd (se punkt 1 på kort) til Københavns kommunegrænse i nord ved Svanemøllen Strand (se punkt 14). Denne kyststrækning mod Øresund omfatter som udgangspunkt 14 delstrækninger, hvor Lynetteholm udgør delstrækning nummer 11. Forundersøgelsen forventes politisk behandlet i løbet af 2024.

Læs mere

Når naturen bryder bølgerne

Lynetteholm adskiller sig på mange måder fra et traditionelt dige. I stedet for lodrette kanter, som vi kender fra Københavns gamle havneindustriområder, bliver Lynetteholms kant anlagt som et åbent kystlandskab. En ’usynlig’ måde at stormflodssikre på, der gør det muligt for københavnerne at komme tæt på vandet. En lodret kant får bølgerne til at slå højt op. En flad kyst trækker kraften ud af bølgerne. Lynetteholms stormflodssikring (perimeteren) kan derfor bygges markant lavere, end hvis Lynetteholms kant var lodret.

Læs mere

Rekreative områder for mennesker og dyr

Med Lynetteholm vil stendæmninger og et varieret kystlandskab være med til at dæmme op for fremtidens havvandstigninger. Lynetteholms kant mod Øresund bliver anlagt som en bugtet kystlinje. Hvis man går i langs den bugtede kyst, er turen 4,7 km. Målt i fugleflugt bliver kystlandskabet 2,7 km langt, og kommer til at bestå af sandstrande, stenstrande, overdrev og områder med kystnær skov.

En langsigtet løsning

Lynetteholms kystlandskab er det, man kalder adaptivt. Det betyder, at kystlandskabet efter behov kan forhøjes lokalt, så stormflodssikringen bliver stærkere, uden det skaber en større barriere til vandet. På den måde kan Lynetteholm fungere som en effektiv stormflodssikring - selv hvis vandet stiger mere, end prognoserne viser.

Vil du vide mere om Lynetteholms kommende kystlandskab

I videoen nedenfor fortæller landskabsarkitekt Rikke Frost Geertsen fra Cowi meget mere om, hvordan kystlandskabet er designet. Der er også mulighed for at besøge vores særudstilling om Lynetteholm, hvor man kan se modellen, der viser et tværsnit af en af kystlandskabets stenstrande. Klik på knappen herunder, hvis du vil vide have mere information om udstillingen.

Læs mere

Tidsplan for kystlandskabets udvikling 

f1

 Fase 1: Perimeter (stendæmning) færdigetableret

Fase 2: Perimeter færdigetableret i 2026

f2

Fase 1: Opfyldt omkring 2026

Fase 2: Ventes opfyldt omkring 2050

f3

Fase 1: Kystlandskabet åbner for offentligheden 2029 – med beplantning og stier 

Fase 2: Ikke tidssat endnu

Nyheder om Lynetteholm

Gravesæsonen er slut og opbygningen af stendæmningen omkring fase 2 er i gang: Lynetteholms anlægsaktiviteter i april

16. april 2024

Fra 1. april er afgravningssæsonen for blødbund afsluttet, og afgravningen af blød bund genoptages først den 1. oktober. I de...

Nye vaner sparer 9000 liter brændstof og tonsvis af CO2 på Lynetteholm

11. april 2024

Tomgangskørslen – og dermed også CO2– og partikeludslippet – fra maskinerne, der arbejder på Lynetteholms fase 2 er indenfor tre...

Kronløbet: Tjek havnens nye navigationsregler ud, og bliv klar til sejlsæson 2024

26. marts 2024

Anlægget af Lynetteholm er i fuld gang i Københavns Havn, og stormflodssikringsprojektet har medført nye forhold for ind- og udsejlingen...

Lynetteholm: Østre Landsret giver Transportministeriet og By & Havn medhold i kendelse om opsættende virkning

22. marts 2024

Østre Landsret har i dag slået fast, at der ikke er et rimeligt grundlag for Klimabevægelsens påstande om, at anlæg...

Lynetteholms gravearbejde giver ikke målbare ændringer for vandkvaliteten i Øresund

21. marts 2024

Afgravningerne, der foregår under vandet forud for anlæggelsen af Lynetteholm, har ikke kunne måles i vandkvaliteten. Det viser de afgravningsrapporter,...

Nu sættes der ladestandere op til el-lastbiler ved Lynetteholm

19. marts 2024

By & Havn tager nu første spadestik til seks el-ladestandere ved Lynetteholms jordmodtageanlæg på Refshaleøen. Ladestanderne bliver lynladere til brug...

Lynetteholm får ny hjemmeside med fokus på miljø

14. marts 2024

Lynetteholm går nu i luften med en ny og brugervenlig hjemmeside og et nyt mediebibliotek, der skal gøre det lettere...

Sandfyldningen er i gang og de første sten er ankommet: Lynetteholms anlægsaktiviteter i marts

8. marts 2024

Nyhedsbrev nr. 3, marts 2024Velkommen til Lynetteholms anlægsnyhedsbrev. Her får du sidste nyt om arbejdet med at anlægge Lynetteholm som...