Forventede tidsplaner for Lynetteholms anlægsarbejde

På denne side finder du:

  • Tidsplan for igangværende/afsluttede anlægsarbejder
  • Tidsplan for planlagte påvirkninger af sejladsforholdene i Københavns Havn
  • Tidsplan for særligt støjende arbejde (ramning af pæle og spuns)

Siden vil løbende blive opdateret, og der tages forbehold for ændringer.

Senest opdateret oktober 2023

Tidslinje: Hovedpunkter for anlægsarbejdet

Forundersøgelser, fase 1.
Udbud, fase 1.
Anlægsarbejder, fase 1.
Jordmodtagelse, fase 1.
Forundersøgelser, fase 2.
Udbud, fase 2.
Anlægsarbejder, fase 2.
Jordmodtagelse, fase 2.

Forundersøgelser, fase 1.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 1-område. Der er særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes er havbunden ryddet for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 1.

Udbud af entrepriserne E1 og E5. 3.-4. kvartal 2021. Læs mere her.

Anlægsarbejder, fase 1.

Udførelse af anlægsarbejder. 2022-2023.

Jordmodtagelse, fase 1.

Lynetteholm begynder at modtage den første jord til Fase 1 den 29. juni 2023. 

Forundersøgelser, fase 2.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Vikingeskibsmusset foretager arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 2-område. Der bliver særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes bliver havbunden sikret for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 2.

Udbud af entrepriser.  2. kvartal 2023. 

Anlægsarbejder, fase 2.

Udførelse af anlægsarbejder. November 2023 – 2026.

Jordmodtagelse, fase 2.

Fase 2-områdets stendæmninger er etableret, og Lynetteholm kan modtage jord til Fase 2-området. 2026 og frem (ca. 2050).