Forventede tidsplaner for Lynetteholms anlægsarbejde

Tidslinje: Hovedpunkter for anlægsarbejdet

Forundersøgelser, fase 1.
Udbud, fase 1.
Anlægsarbejder, fase 1.
Jordmodtagelse, fase 1.
Forundersøgelser, fase 2.
Udbud, fase 2.
Anlægsarbejder, fase 2.
Jordmodtagelse, fase 2.

Forundersøgelser, fase 1.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 1-område. Der er særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes er havbunden ryddet for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 1.

Udbud af entrepriserne E1 (fase 1-perimeter) og E5 (jordtransportvej og jordmodtageanlæg). Blev gennemført og afsluttet i 2021.  

Anlægsarbejder, fase 1.

Anlæg af Lynetteholms fase 1-perimeter, stendæmning, blev afsluttet i april 2023.

Jordmodtagelse, fase 1.

Lynetteholm begyndte at modtage overskudsjord til Fase 1-området den 29. juni 2023. Fase 1-området forventes at være opfyldt i 2026.

Forundersøgelser, fase 2.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Vikingeskibsmusset foretager arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 2-område. Der bliver særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes bliver havbunden sikret for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 2.

Udbud af entrepriser 2,3 og 4 blev gennemført og afsluttet i 2023. De tre entrepriser omfatter anlæggelsen af Lynetteholms fase 2-perimeter, inklusive kystlandskabets stendæmninger.  

Anlægsarbejder, fase 2.

Udførelse af anlægsarbejder. November 2023 – 2026.

Jordmodtagelse, fase 2.

Lynetteholm kan efter planen modtage jord til fase 2 fra primo 2026. Hele fase 2-området forventes at være opfyldt om ca. 30 år (Omkring 2050).