Forventede tidsplaner for Lynetteholms anlægsarbejde

På denne side finder du:

  • Tidsplan for igangværende entrepriser (overordnet)
  • Tidsplan for planlagte påvirkninger af sejladsforholdene i Københavns Havn
  • Tidsplan for særligt støjende arbejde (ramning af pæle og spuns)
  • Tidslinje: Hovedpunkter for anlægsarbejdet

Siden vil løbende blive opdateret, og der tages forbehold for ændringer.

Senest opdateret den 29. august 2022.

Tidslinje: Hovedpunkter for anlægsarbejdet

Forundersøgelser, fase 1.
Udbud, fase 1.
Anlægsarbejder, fase 1.
Jordmodtagelse, fase 1.
Forundersøgelser, fase 2.
Udbud, fase 2.
Anlægsarbejder, fase 2.
Jordmodtagelse, fase 2.

Forundersøgelser, fase 1.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 1-område. Der er særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes er havbunden ryddet for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 1.

Udbud af entrepriserne E1 og E5. 3.-4. kvartal 2021. Læs mere her.

Anlægsarbejder, fase 1.

Udførelse af anlægsarbejder. 2022-2023.

Jordmodtagelse, fase 1.

Jordmodtageanlæg sættes i drift, og Lynetteholm er klar til at modtage jord til Fase 1-området. 1. kvartal 2023.

Forundersøgelser, fase 2.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Vikingeskibsmusset foretager arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 2-område. Der bliver særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes bliver havbunden sikret for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 2.

Udbud af entrepriser. Forventeligt efterår 2022. 

Anlægsarbejder, fase 2.

Udførelse af anlægsarbejder. Forventeligt fra efterår 2023 – 2026.

Jordmodtagelse, fase 2.

Fase 2-områdets stendæmninger er etableret, og Lynetteholm kan modtage jord til Fase 2-området. 2026 og frem (ca. 2050).