Information til sejlere, kajakroere og andre brugere af Københavns Havn

Skal du sejle i den nordlige del af Københavns Havn? Så vær opmærksom på Lynetteholms anlægsarbejde.

Lynetteholm er Københavns nye halvø og stormflodssikringsprojekt. Anlægsarbejdet foregår øst for Trekroner Fortet nær ind- og udsejlingen til Københavns Havn. Som lystsejler skal du derfor være opmærksom på afmærkede arbejdsområder til søs, og at sejlrenden Lynetteløbet er blevet lukket. Benyt derfor Kronløbet ved ind- og udsejling af havnen.

EXPLAINER: LUKNING AF LYNETTELØBET

København skal være en levende og tryg havn for alle. Fremover skal både erhvervssejlads og fritidssejlads benytte Kronløbet ved ind- og udsejling af havnen. Se videoen nedenfor, og læs mere her på siden. 

NYE ARBEJDSOMRÅDER OG SEJLKORRIDORER 

Frem til 2026 skal Lynetteholms perimeter, det vil sige halvøens omkreds, anlægges i vandet. For at gøre plads til anlægsarbejdet markeres der nye arbejdsområder til søs. Samtidig er det ikke længere muligt at benytte sejlrenden Lynetteløbet, der blev lukket for gennemsejling i oktober 2023.  

Nedenstående oversigtskort viser, hvor Lynetteholms to nye arbejdsområder placeres (markeret med gule bøjer):

1) Et mindre arbejdsområde i Kronløbet ud for Levantkaj i Nordhavn (fjernelse af molefyr) På vej
2) Et større arbejdsområde mellem Refshaleøen og Kronløbet (fase 2) Er etableret

På kortet ses også, at Kronløbet under anlægsarbejdet opdeles i to sejlkorridorer. En korridor for henholdsvis fritidssejlads og erhvervssejlads samt lysregulering ved nordlig bølgebryder/Levantkaj og nye infoskilte flere steder.

Oversigtskortet er gældende fra oktober 2023 og frem til omkring 3. kvartal 2024.

Husk, at der løbende kan komme opdateringer. Tjek derfor altid Søfartsstyrelsens officielle hjemmeside Efterretninger For Søfarende for eventuelle opdateringer.  

Du kan forstørre kortet ved at klikke på det.

SEJLADS I KRONLØBET 

Sejlkorridor for erhvervs- og fritidssejlads
De nye sejlkorridorer for henholdsvis erhvervs- og fritidssejlads i Kronløbet markeres med grønne og røde skillebøjer. Kajakker, robåde og lignende skal benytte korridoren for fritidssejlads på lige fod med andre fritidsfartøjer.    

Tre røde blink ved nordlig bølgebryder
Til regulering af fritids- og erhvervssejladsen mellem nordlig bølgebryder ved Trekroner og Levantkaj er opsat tre røde blink og et infoskilt. Lyssignalet skal respekteres ved både ind- og udsejling af havnen. 

Når lysreguleringen blinker rødt tre gange, skal:

  • Fritidssejlere, der skal ud af havnen, holde tilbage udenfor Kronløbet
  • Fritidssejlere, der skal ind i havnen, holde tilbage i sejlkorridoren for fritidssejlads i Kronløbet.

Lyssignalet markerer, at et erhvervsskib som fx Oslofærgen, containerskibe eller krydstogtskibe skal passere gennem indsejlingen ved Levantkaj og nordlig bølgebryder.  

Ved Nordhavnsspidsen opsættes et infoskilt, der gør opmærksom på de røde blink ved indsejlingen mellem bølgebryder og Levantkaj. 

Afviserfartøj i opstartsfase
I den første opstartstid efter lukningen af Lynetteløbet vil By & Havn også indsætte et afviserfartøj ved Kronløbet. Fartøjet skal være med til at sikre, at fritids- og erhvervssejlads ikke passerer igennem indsejlingen mellem bølgebryder og Levantkaj samtidig. 

Afviserfartøjet er By & Havns båd kaldet MB 6, der kan findes på VHF kanal 12. 

På kortet nedenfor ses de nye sikkerhedstiltag i Kronløbet. Tiltagene er etableret i dialog og samarbejde med Søfartsstyrelsen. 

Du kan forstørre kortet ved at klikke på det.

Husk, altid at tjek Efterretninger for Søfarende for seneste opdateringer.

LUKNING AF LYNETTELØBET
For at gøre opmærksom på lukning af Lynetteløbet er der placeret et informationsskilt på Afmagnetiseringsbroen på Refshaleøen. Ligeledes er der placeret to gule krydsbøjer foran skiltet og en gul lysbøje i midten af Lynetteløbet, der markerer, at gennemsejling i Lynetteløbet ikke længere er tilladt. 

Du kan forstørre kortet ved at klikke på det.

Husk, altid at tjek Efterretninger For Søfarende for seneste opdateringer.

MIDDELGRUNDEN OG FASE 2

For at markere det smalleste vandområde mellem Middelgrunden og Lynetteholms Fase 2-arbejdsområde udlægges en rød lysbøje ved Middelgrunden og en grøn lysbøje ved Fase 2-arbejdsområdet. Derudover udlægges yderligere to gule krydsbøjer uden lys, der skal hjælpe med at markere Middelgrundens område, som der ikke må sejles indover, grundet lav vandstand.

Du kan forstørre kortet ved at klikke på det. 

Husk, altid at tjek Efterretninger For Søfarende for seneste opdateringer.

 

 

 

PERMANENT LØSNING FOR KRONLØBET 

De endelige og permanente sejladsforhold i Kronløbet er ikke fastlagt endnu. Når Lynetteholms perimeter er færdiganlagt, forventeligt i 2026, vil den endelige løsning for Kronløbet blive etableret i samarbejde med Søfartsstyrelsen.

By & Havn vil invitere havnens brugere til møder i løbet af 2024, hvor der bliver mulighed for at blive inddraget i den videre proces for Kronløbet.

I løbet af de næste tre år vil ind- og udsejlingen af Kronløbet variere i bredde grundet skiftende arbejdsområder. Indsejlingen mellem Trekroners bølgebryder og Levantkaj vil være smallest det første år (125 meter 2023/2024), og når Lynetteholms perimeter er færdigetableret vil den permanente indsejling blive ca. 240 meter bred.   

By & Havn vil løbende opdatere denne side i takt med nye arbejdsområder og ændrede sejladsforhold. 

Husk, altid at tjek Efterretninger For Søfarende for seneste opdateringer.

Læs mere om Lynetteholm, og følg anlægsarbejdet live via Lynetteholms forside.

HAVNEREGLEMENT

I forbindelse med lukningen af Lynetteløbet har Trafikstyrelsen udstedt en dispensation fra Københavns Havns Havnereglements § 21, nr. 1 og 3, som gør, at By & Havn har kompetence til at fastsætte lokale regler for fritidsfartøjers sejlads gennem Kronløbet efter forhandling med Søfartsstyrelsen, herunder ved hjælp af afmærkning, trafiksignaler og skilte.

INFORMATIONSPLAKAT

Denne plakat kan downloadses til print. Hæng den fx  op i jeres klubhus og hjælp med at gøre opmærksom på de nye sejladsforhold omkring Lynetteholm.

Download plakat - In Danish, German and English. 

Download plakat på dansk

Auf Deutsch herunterladen

Download in English