KØBENHAVNS OPFYLD OG HVAD DET BLIVER BRUGT TIL

Københavns geografi har været i konstant udvikling, siden Christian 4. etablerede de første store udvidelser - blandt andet Christianshavn. Når Lynetteholm etableres som opfyldt areal og stormflodssikring, er det derfor et led i en lang tradition for landvinding. 

Hvor stor en del af København består egentlig af opfyld? Og hvor mange af os bor og arbejder i områder, som engang var vand? 

Ved at sammenklippe en række håndtegnede historiske kort, der tilsammen viser Københavns geografi før Christian IV’s tid, med et nutidskort med Lynetteholm indtegnet, kan man finde svarene – naturligvis med en del usikkerhed grundet de historiske korts unøjagtighed. 

opfyld2