Københavns nye halvø

Visualisering viser omridset af Lynetteholm, hvor halvøen er omtrent halvt fyldt op.

Visualisering viser omridset af Lynetteholm, hvor halvøen er omtrent halvt fyldt op.

De seneste 400 år har København udviklet sig geografisk for at opfylde forskellige tiders krav og behov til byen.

Historisk har København blandt andet udvidet sine grænser mod Øresund ved at bygge forsvars- og befæstningsringe for at holde fjenden ude. Anlæg af f.eks. Middelgrundsfortet og Trekronerfortet vidner stadig om byens historie.

Lynetteholm bliver næste skridt i historien om landindvinding og beskyttelse. Tidligere forsvarede vi os mod fjendens krigsskibe, nu bygger vi Lynetteholm for at beskytte os mod klimaforandringerne.
Tidligere havde man nok bygget et dige. Lynetteholm vil derimod løse flere behov på samme tid.

Webcam fra anlægsarbejdet.

Anlæg af Lynetteholm

  • By & Havn anlægger Lynetteholm som en halvø i vandet mellem Refshaleøen og Nordhavn
  • Det nye landområde bliver 275 hektar – det svarer til ca. 385 fodboldbaner
  • Lynetteholms samlede omkreds (perimeter) udgør ca. 7 kilometer stemdæmning anlagt i vandet.
  • Hele Lynetteholm ventes at være fyldt op med jord omkring år 2050
  • Lynetteholm er blandt de første københavnske kystsikringsprojekter, der er endeligt politisk vedtaget
  • Lynetteholm etableres med baggrund i FN’s klimapanels (IPCC) fremskrivninger for havvandsstigninger
  • Det er visionen, at der på sigt skal bygges boliger på Lynetteholm og anlægges vej og metro til bydelen
FASER

Lynetteholms perimeter anlægges i to faser.

Strongpoints og kystfremspring beskytter kystlandskabets sten- og sandstrande mod at erodere.

STORMFLODSPLAN

Transportministeriet koordinerer en forundersøgelse af en samlet stormflodsplan for den centrale del af hovedstaden i årene 2022-2024.

Undersøgelsen omfatter et samlet område, som løber fra Avedøre i syd via Amager til Københavns kommunegrænse i nord ved Svanemøllen Strand. Dette område omfatter som udgangspunkt 13 delstrækninger. Lynetteholm er delstrækning nummer 11.