VERDENSHAVENE STIGER...

I takt med den globale opvarmning vil vi i fremtiden opleve fortsatte stigninger i havniveauet.

Der er flere årsager til, at verdenshavene – herunder havet omkring København - stiger. 

De væsentligste faktorer er stigende vandtemperaturer, der får vandet til at udvide sig, og afsmeltning fra iskapper og gletsjere. Men mængden af ferskvand på land spiller også ind.

Årsager til stigende havniveau på verdensplan siden 1971 inddelt i procent

grafer
60 cm

 Fra 1900 og frem til i dag er det gennemsnitlige globale havniveau steget med 20 cm. 

I Øresund – havet langs Københavns kyster – er havet i samme periode steget med 7-8 cm. 

Havvandsstigningen ud for København er mindre end andre steder, fordi landhævninger, der har fundet sted siden istiden, indtil for nylig har betydet, at landet har hævet sig mere end hav- vandet er steget. Men nu har havvandsstigningerne taget fart.

20230501_DMI (1)

Københavns Havn

20230501_DMI (2)

Stormen ‘Bodil’ december 2013. Holmen, København

Foto: Lars Anker Agantyr

stor betydning

 Danmark er et ørige med usædvanligt mange lavtliggende områder og en mere end 7.000 km lang kystlinje. Det gør landet sårbart over for havniveaustigninger og oversvømmelser.

Sårbarheden gælder også København, hvor en stor del af byen er opført på flad, gammel havbund.

Til daglig har stigningerne ikke alvorlige konsekvenser, men når en storm passerer hen over landet, vil de øgede vandmængder øge risikoen for oversvømmelse af byen betragteligt, og det kan blandt andet få stor betydning for metroen, anden kritisk infrastruktur og ikke mindst flere historiske dele af byen.

 Scenarier for havvandsstigninger i Øresund

prognoser

Prognoser fra DMI

Prognoser fra DMI vurderer, at vandstanden i Øresund frem til 2100 vil stige yderligere. 

Stigningens størrelse afhænger af den fremtidige udledning af drivhusgasser på verdensplan, men forventes at nå op til 60 cm, hvis den globale opvarmning resulterer i en forøget gennemsnitstemperatur på knap 4 grader.

Oceanograf Jacob Woge Nielsen fra DMI fortæller: