Kystlandskab som stormflodssikring

Med Lynetteholm vil stendæmninger og et varieret kystlandskab være med til at dæmme op for fremtidens havvandstigninger. 

Kystlandskab_1080

Lynetteholms kant mod Øresund bliver anlagt som en bugtet kystlinje. Hvis man går i langs den bugtede kyst, er turen 4,7 km. Målt i fugleflugt bliver kystlandskabet 2,7 km langt.

Designet hedder naturbaseret stormflodssikring. 

Plads til natur og mennesker

 Med hjælp fra en bred vifte af fageksperter har By & Havn udviklet et kystlandskab med... 

Naturværdi

vindmoller
 • høj biodiversitet 
 • danske naturtyper 
 • store sammenhængende landskabsrum 
 • natur i konstant udvikling 

Rekreativ værdi

saelen
 • adgang til kystlandskabet 
 • sanselige oplevelser 
 • et varierende landskab 
 • oplevelse af døgnet og årstidernes skiften 

 Fra lodret kajkant til åben kyst

 I stedet for lodrette kanter, som vi kender fra Københavns gamle havneindustriområder, bliver Lynetteholms kant anlagt som et åbent kystlandskab. En ’usynlig’ måde at stormflodssikre på, der gør det muligt for københavnerne at komme tæt på vandet. 

En lodret kant får bølgerne til at slå højt op. En flad kyst trækker kraften ud af bølgerne. Lynetteholms stormflodssikring (perimeteren) kan derfor bygges markant lavere, end hvis Lynetteholms kant var lodret. 


Lodret kant:

20210318_Spuns_2055
4
20210318_Spuns_2200

Der vil løbende blive behov for at hæve kajkanten i takt med, at vandstanden stiger. Det vil skabe en større barriere til vandet. 

 

Flad kyst:

20210226_Sandstrand_20 år
4
20210226_Sandstrand_ 2200

Kystlandskabet kan efter bEhov forhøjes lokalt, så stormflodssikringen bliver stærkere, uden det skaber en større barriere til vandet. 

Landskabsudvikling over tid 

 

Tid er en afgørende faktor for at udvikle robust beplantning. 

Kystlandskabets første beplantning - herunder træer - sås fra frø. Det betyder, at De spirer i det miljø, som de skal vokse op i, og det giver stormfaste træer og skove. 

1 år efter anlæggelse 

20210224_Skov 1 m høj

 Stendæmning: 

 • Højtliggende terræn 
 • Sået skov 
4

Cirka 20 år senere...

20210224_Skov_5-6 m høj_ca 20 vækstsæson

Den forventede udvikling af skov

1 år efter anlæggelse 

20210318_Sandstrand_ 0 år

Sandstrand: 

 • Åbent land 
 • Sået vegetation 
4

Cirka 20 år senere...

20210226_Sandstrand_20 år

Den forventede udvikling til overdrev med krat og enkeltstående buske og træer 

1 år efter anlæggelse 

20210318_Stenstrand_0 år

 Stenstrand: 

 • Åbent land 
 • Sået vegetation 
4

Cirka 20 år senere...

20210226_Stenstrand_20 år

Den forventede udvikling til overdrev med krat og enkeltstående buske og træer 

Tidsplan for kystlandskabets udvikling 

Perimeter

f1

Fase 1: Færdigetableret

Fase 2: Færdigetableret omkring 2026

Jordopfyld

f2

Fase 1: Opfyldt omkring 2026

Fase 2: Ventes opfyldt omkring 2050

Kystlandskab

f3

Fase 1: Åbner for offentligheden 2030 – med beplantning og stier 

Fase 2: Ikke tidssat endnu

Sådan er kystlandskabet opbygget: