Information til gæstesejlere

Regler og muligheder i havnen

I Københavns Havn gælder Havnereglementet. Derudover gælder reglerne for sejlads i Københavns Havn som angivet i Trafikministeriets Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for aktiviteter i havnen, samtidig med, at sikkerheden holdes i top. Det er også her, du finder ordensregler, forbud, tilladelser mm. i havnen.

Vær opmærksom på, at i forbindelse med lukningen af Lynetteløbet har Trafikstyrelsen udstedt en dispensation fra Københavns Havns Havnereglements § 21, nr. 1 og 3,  som gør, at By & Havn har kompetence til at fastsætte lokale regler for fritidsfartøjers sejlads gennem Kronløbet efter forhandling med Søfartsstyrelsen, herunder ved hjælp af afmærkning, trafiksignaler og skilte. Læs mere om fritidssejlads i den nordlige del af havnen på Lynetteholms hjemmeside.

Generelt:

Nyhavn & Ofelia Plads:

 • Havneafgift betales i billetautomaten ved ankomst. Der er betalingsautomat i Nyhavn og på Ofelia Plads. Den orange billet sættes synligt på båden, så dato og bådkategori let kan aflæses fra kajen. Den hvide kvittering for betalt havneafgift, skal kunne forevises havnens personale.
 • Bad & toilet forefindes på Ofelia Plads, Trappe C.
 • Kode til bad & toilet står på kvitteringen.
 • Der er tilslutning til vand og strøm på kajen.
 • Affaldscontainer er placeret i nordenden af Amaliehaven.

Amaliehaven (Larsens Plads):

 • Amaliehaven er forbeholdt større sejlbåde og motoryachter længere end 25 meter.
 • I sommermånederne er kajen ofte fuldt booket.
 • Ansøgning om kajplads sendes til cphport@byoghavn.dk, vedhæftet en udfyldt skibsanmeldelse.
 • Der findes 32 amp. strømstik  og vandstik, c-kobling, 5 steder i kajen.
 • Havneafgift betales i billetautomaten ved ankomst. Der er betalingsautomat i Nyhavn og på Ofelia Plads. Den orange billet sættes synligt på båden, så dato og bådkategori let kan aflæses fra kajen. Den hvide kvittering for betalt havneafgift, skal kunne forevises havnens personale.
 • Bad & toilet forefindes på Ofelia Plads, Trappe C.
 • Kode til bad & toilet står på kvitteringen.
 • Affaldscontainer er placeret i nordenden af Amaliehaven.

Søndre Frihavn Lystbådehavn:

 • Havneafgift betales i billetautomaten ved ankomst.
 • Billetautomat, bad og toilet forefindes i serviceprammen på bro F.  Den orange billet sættes synligt på båden, så dato og bådkategori let kan aflæses fra kajen. Den hvide kvittering for betalt havneafgiften, skal kunne forevises havnens personale.
 • Pladser med rødt skilt må ikke benyttes af gæstesejlere. Pladser markeret med grønt skilt kan benyttes af gæstesejlere.
 • Gæstesejleren skal forhale, hvis bådpladslejeren skal bruge pladsen.
 • Køb af havnekort giver adgang til bad og toilet, samt køb af strøm i strømstanderne.

Havnekort

Kode til Wi-Fi står på kvitteringen.

Der er tilslutning til vand og strøm på kajen. Strømmen betales med havnekortet.

BEAS

Lystbådehavne i Københavns havn:

 1. Nyhavn (se ovenfor)
 2. Ofelia Plads (se ovenfor)
 3. Amaliehaven (se ovenfor)
 4. Søndre Frihavn Lystbådehavn (se ovenfor)
 5. Svanemøllehavnen: 39 20 22 21
 6. Margretheholms havn: 32 57 57 78
 7. Langelinie lystbådehavn: 27 44 75 45
 8. Wilders Plads Marina: 32 57 37 72
 9. Trangraven Marina: 41 12 77 44
 10. Kalkbrænderihavnen: 53 81 70 11

Tilmeld dig nyhedslisten

Modtag nyhedsbrev om havnen

Spørgsmål og svar om havnen

Følg @byenshavn på Instagram