Fiskeri i havnen

Københavns Havn er fuld af liv – også under vandet.

Det er tilladt at fiske med stang langs kajkanten i hele Københavns Havn, dog med enkelte undtagelser.

I sommersæsonen hvor badene og havnens trafik bliver hyppigere, må du ikke fiske i inderhavnen - altså fra bryggebroen i syd til inderhavnsbroen i nord.

I særlige havneområder (ISPS-områder) er det ikke tilladt at fiske på noget tidspunkt.

Man skal desuden være opmærksom på, at hvis markeringerne på kortet dækker over private bolværk, bådebroer eller andre anlæg, skal man have tilladelse fra ejeren til at opholde sig på stedet. De fleste sejlklubber og bådebroeejere tillader ikke fiskeri fra deres anlæg. 

Når du fisker, er det altid nødvendigt at have et gyldigt fisketegn

I havnen kan man blandt andet fange makrel, havørred, torsk, hornfisk og ulk. Selvom vandet i havnen er så rent, at man kan bade i det, ligger der sedimenter med koncentrationer af kviksølv på bunden; derfor skal man ikke spise bundfisk fanget i havnen, da de indeholder for meget kviksølv. Læs mere nedenfor. 

Det er ikke tilladt at fiske fra et fartøj, foretage bund- og medefiskeri med flere stænger ad gangen eller at udsætte garn, ruser og lignende i Københavns Havn. Fiskeri med flåd er tilladt, så længe det praktiseres aktivt med kun én stang ad gangen, hvor lystfiskeren har opmærksomhed på sin line og agn under fiskeriet.

 

Særlige regler

Torskefiskeri forbydes i 2024: Fiskeri af torsk i indre danske farvande – herunder Københavns Havn - er forbudt i 2024 på baggrund af en politisk aftale i EU.

Forbud mod hjemtagning af bundfisk på grund af kviksølv: Vandet i Københavns Havn er lige så rent, som det var forrige år 💦, men EU har i 2022 valgt at nedsætte grænseværdien for maksimalt tilladt indhold af kviksølv i fisk. Den lavere grænseværdi har fået Fødevarestyrelsen til indføre et forbud mod hjemtagning af fisk som skrubber, sild og aborre i Københavns Havn. Det er altså tilladt at fange fiskene, men de skal sættes ud igen efter fangst.

De nævnte arter fra havnen kan ikke altid overholde de skærpede EU-grænseværdier for kviksølv, som ophobes gennem fødekæden. Især gravide, ammende og børn kan være følsomme overfor indtag af kviksølv på grund af nervesystemets og hjernens udvikling hos det ufødte eller fødte barn. Forbuddet mod hjemtagning trådte i kraft den 1. juli 2022.

Regler og muligheder i havnen

I Københavns Havn gælder Havnereglementet. Derudover gælder reglerne for sejlads i Københavns Havn som angivet i Trafikministeriets Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for aktiviteter i havnen, samtidig med, at sikkerheden holdes i top. Det er også her, du finder ordensregler, forbud, tilladelser mm. i havnen.

Vær opmærksom på, at i forbindelse med lukningen af Lynetteløbet har Trafikstyrelsen udstedt en dispensation fra Københavns Havns Havnereglements § 21, nr. 1 og 3,  som gør, at By & Havn har kompetence til at fastsætte lokale regler for fritidsfartøjers sejlads gennem Kronløbet efter forhandling med Søfartsstyrelsen, herunder ved hjælp af afmærkning, trafiksignaler og skilte. Læs mere om fritidssejlads i den nordlige del af havnen på Lynetteholms hjemmeside.

Tilmeld dig nyhedslisten

Modtag nyhedsbrev om havnen

Spørgsmål og svar om havnen

Følg @byenshavn på Instagram