Fiskeri i havnen

Københavns Havn er fuld af liv – også under vandet.

Det er tilladt at fiske med stang langs kajkanten i hele Københavns Havn, dog med enkelte undtagelser.

I sommersæsonen hvor badene og havnens trafik bliver hyppigere, må du ikke fiske i inderhavnen - altså fra bryggebroen i syd til inderhavnsbroen i nord.

I særlige havneområder (ISPS-områder) er det ikke tilladt at fiske på noget tidspunkt.

Man skal desuden være opmærksom på, at hvis markeringerne på kortet dækker over private bolværk, bådebroer eller andre anlæg, skal man have tilladelse fra ejeren til at opholde sig på stedet. De fleste sejlklubber og bådebroeejere tillader ikke fiskeri fra deres anlæg. 

Når du fisker, er det altid nødvendigt at have et gyldigt fisketegn

I havnen kan man blandt andet fange havørred, torsk, hornfisk og ulk. Selvom vandet i havnen er så rent, at man kan bade i det, ligger der sedimenter med koncentrationer af kviksølv på bunden; derfor skal man ikke spise bundfisk fanget i havnen, da de indeholder for meget kviksølv.

Det er ikke tilladt at sætte garn eller ruser i havnen.

 

Hent flyer om fiskeri i Københavns Havn

Regler og muligheder i havnen

I Københavns Havn gælder Havnereglementet. Derudover gælder reglerne for sejlads i Københavns Havn som angivet i Trafikministeriets Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Havnereglementet (til venstre nedenfor) er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for aktiviteter i havnen, samtidig med, at sikkerheden holdes i top. Det er også her, du finder ordensregler, forbud, tilladelser mm. i havnen.

I den forkortede version (til højre nedenfor) kan du læse en overordnet gennemgang af havnereglementet med de vigtigste regler og muligheder, du skal kende, hvis du bruger havnen til at bade, sejle, ro eller fiske.

Tilmeld dig nyhedslisten

Modtag nyhedsbrev om havnen

Spørgsmål og svar om havnen

Følg @byenshavn på Instagram