Husbåde i Københavns Havn

 

Sådan får du en husbåd i Københavns Havn

By & Havn står for havnedriften i Københavns Havn. Derfor er det By & Havn, der administrerer tilladelser til placering af husbåde til beboelse eller erhverv i havnen. En husbåd, der er placeret i havnen uden en tilladelse, er ulovligt placeret.

Teglholmen141 (1)

Hvis du er interesseret i at opnå en lovlig husbådsplacering i havnen, skal du følge nedenstående vejledning

Du skal:

1. Finde en egnet placering til husbåden.

 • Det kan være ved eget bolværk, ved By & Havns bolværk eller ved en anden ejers bolværk.
  • By & Havn udlejer direkte husbådepladser ved By & Havns bolværker til beboelse og erhverv. Hvis en af By & Havns pladser bliver ledig, eller der oprettes nye pladser, bliver det offentliggjort via vores nyhedsbrev, som du kan skrive dig op til her. Nye pladser vil som udgangspunkt blive udlejet til foreninger.
  • Herudover findes, der tre husbådsforeninger, som råder over pladser i Københavns Havn.
 • Foreningen Skibbroen: Skibbroen 4, 2450 Kbh. SV.
 • Husbådelauget Sluseholmen: Dexter Gordons Vej, 2450 Kbh. SV.
 • Husbådekolonien København: Ved Slusen 32, 2300 Kbh. S

På nedenstående kort, kan du se, hvor der ligger husbåde i Københavns Havn:

Teksten fortsætter under kortet.

2. Indgå aftale om placering af husbåden.

 • Hvis husbåden skal placeres ved eget bolværk, skal du fortsætte til punkt 3.
 • Hvis husbåden skal placeres ved en anden ejers bolværk, skal du indhente en fuldmagt fra bolværkejer om, at husbåden kan henligge ved bolværket.
 • Hvis husbåden skal placeres i en af de tre husbådsforeninger, skal du indgå en aftale om placeringen af din husbåd med husbådsforeningen.

3. Opnå tilladelse fra By & Havn til at søge om byggetilladelse.

 • Hvis husbåden allerede er byggesagsgodkendt af Københavns kommune, skal du fortsætte til pkt. 5.
 • Hvis husbåden ikke er byggesagsgodkendt, skal du indsende den ønskede placering, projekttegninger af husbåden og en evt. fuldmagt til By og Havn.
  • Hvis By & Havn vurderer at husbåden kan henligge ved bolværket ud fra sikkerhedsmæssige og driftsmæssige hensyn, udstedes der en forhåndstilladelse til placering af husbåden.
  • Hvis By & Havn er bolværksejer udstedes der endvidere en fuldmagt til placering af husbåden ved By & Havns bolværk.

4. Opnå byggetilladelse til husbåd hos København Kommune.

 • Du kan læse om reglerne for opnåelse af byggetilladelse og ansøge ved at klikke her.
 • Hvis Københavns Kommune godkender husbåden, udsteder de en byggetilladelse.                  

5. Endelig godkendelse af By & Havn.

 • Du skal fremsende byggetilladelsen til By & Havn.
 • By & Havn vil på baggrund af byggetilladelsen fremsende:
  • En endelig tilladelse til placering af husbåden i Københavns Havn.
  • En husbådekontrakt på henlæggelse af husbåden på vandarealet, hvis pladsen er udenfor de tre husbådforeningers områder.

6. Opnå ibrugtagningstilladelse og tegne forsikring.

 • Du skal færdigmelde byggeriet til Københavns Kommune. Når kommunen modtager din færdigmelding, kontrollerer kommunen, at du har sendt det nødvendige materiale. Er din dokumentation fyldestgørende, sender kommunen dig en ibrugtagningstilladelse, som du skal videresende til By & Havn.
 • Du skal forsikre din husbåd og fremsende forsikringsaftalen til By & Havn.

7. Du kan nu lovligt udnytte din husbåd.

Hvis du ikke gennemgår ovenstående proces og alligevel placerer en husbåd i havnen uden By & Havns tilladelse, ligger husbåden ulovligt placeret. Person, der uden tilladelse anbringer faste eller forankrede indretninger/genstande eller fartøjer i havnen, der agtes anvendt til andet end sejlads, straffes med bøde, jf. havnereglementet §§ 15 og 43, stk. 2, nr. 2 og 3.

Hvis du har spørgsmål til proceduren, er du velkommen til at kontakte By & Havn på email: info@byoghavn.dk eller sende dit spørgsmål på denne side