Udlejning af land- og vandarealer

By & Havn råder over en omfattende og sammensat udlejningsportefølje, der fordeler sig på op mod 200 landareallejemål og 250 vandareallejemål, som udlejes og administreres af By & Havns udlejningsafdeling.

Selskabets takster for leje af land- og vandarealer pr. 1. januar 2022

Landarealer:

Arealtype og -formål

Årlig leje i kr./m2
ekskl. moms

Almindelig erhvervstakst 238 kr. 
Større pladskrævende virksomhed 97 kr. 
Byggepladser 97 kr. 

Vandarealer i Københavns Havn:

Arealtype og -formål

Årlig leje i kr./m2
ekskl. moms

Restaurations- og cafévirksomhed1.024 kr. 

Anden virksomhed (f.eks. kontor)

512 kr. 

Fartøjer kommerciel/erhverv

181 kr. 

Husbåde, min. 150 etm.

360 kr. 

Husbåde min. 150 etm. (Indre København i de fredede kanaler)

530 kr. 

Sdr. Frihavn Lystbådehavn (Københavns Havn) 

Årlig leje i kr./lbm. bolværk
inkl. moms

Fra 1. april 2022

4.844 kr. 

Takster for lystbåde

Årlig leje i kr./m2
ekskl. moms

Nord for Sjællandsbroen - ekskl. bolværk66 kr. 

Nord for Sjællandsbroen - inkl. bolværk

94 kr. 

Syd for Sjællandsbroen - ekskl. bolværk

42 kr. 

Syd for Sjællandsbroen - inkl. bolværk

60 kr. 

Taksterne ovenfor er ved By & Havns bolværk. 

Ved andres bolværk fratrækkes 30% på ovennævnte takster.

 

Kontakt udlejningsafdelingen for mere information, såfremt et lejemål har din interesse. 

Kontaktpersoner

Pia Hansen
Pia Hansen
Kontorfuldmægtig - vandlejemål (inklusiv bådklubber, foreninger og værfter) samt areallejemål på Prøvestenen
Tlf: 2067 9940
Martine Juncker
Martine Juncker
Ejendomsadministrator - byggepladsaftaler
Tlf: 4057 3418
Simon Klamer
Simon Klamer
Ejendomsadministrator - bygningslejemål og private vandlejemål
Tlf: 2961 1865
Anette Ingerslev
Anette Ingerslev
Ejendomsporteføljechef
Tlf: 2010 1422