Folketinget har vedtaget lov om anlæg af Lynetteholm

4. juni 2021

Folketinget har vedtaget lov om anlæg af Lynetteholm

Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm (L 220) er i dag vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Inger Støjberg (løsgænger).

Med den endelige vedtagelse af loven har By & Havn fået hjemmel til at anlægge en ny halvø i Københavns Havn mellem Nordhavn og Refshaleøen.

By & Havn har arbejdet med at kvalificere og miljøvurdere Lynetteholms-projektet siden 2018, hvor principaftalen for Lynetteholm blev offentliggjort, og adm. direktør for By & Havn Anne Skovbro ser frem til at sætte gang i arbejdet med at realisere projektet.

Lynetteholm er en vigtig fremtids- og klimasikring af København til glæde for byens unge og kommende generationer. Vi er klar til at trække i arbejdstøjet og vil fortsat have fokus på dialogen med københavnerne om Lynetteholm. Projektet er miljøvurderet og kvalificeret i samråd med landets førende eksperter og i dialog med københavnerne, og derfor har Folketinget i dag kunnet vedtage Lynetteholm på et veldokumenteret og oplyst grundlag.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Lynetteholm skal etableres af jord fra København og omegns anlægsprojekter, og med loven bemyndiges By & Havn til at anlægge et modtageanlæg til jord på Refshaleøen og en adgangsvej for jordtransporter til Lynetteholm via Prøvestenen. I løbet af anlægsarbejdet vil By & Havn holde øje med projektets miljøpåvirkninger, så alle miljøhensyn sikres. 

Lynetteholms samlede areal bliver på 275 hektar, hvoraf en del bliver kystlandskab. Etableringen af arealet vil efter planen blive opdelt i to faser - Fase 1 og Fase 2 - hvor Fase 2 kommer til at udgøre det største landområde.  

Tidsplan for etablering af Lynetteholm (nyttiggørelsesanlæg for overskudsjord) 

By & Havn forventer, at Lynetteholms samlede landareal vil være opfyldt om cirka 30 år. Nedenfor ses den forventede tidsplan for anlæg af Lynetteholms Fase 1 og Fase 2, herunder etablering af modtageanlæg og adgangsvej for jordtransporter via Prøvestenen. 

 

Etablering af Fase 1-område, herunder modtageanlæg og adgangsvej 

  • 2021 (3.- 4. kvartal): Marine forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser
  • 2021 (3. - 4. kvartal): Udbud af entrepriser
  • 2022-2023: Udførelse af anlægsarbejder
  • 2023 (1. kvartal): Drift af modtageanlæg, jordmodtagelse til Fase 1-område begynder 

 

Etablering af Fase 2-område 

  • 2022-2023: Marine forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser
  • 2022 (1.-2. kvartal): Udbud af entrepriser
  • 2022 (3. kvartal) – 2025: Udførelse af anlægsarbejder
  • 2025: Jordmodtagelse til Fase 2-område begynder