Velkommen til Nordhavnstippen

Kort før vinterferien 2021 gjorde By & Havn adgangen til et nyt område endnu nemmere for offentligheden. By & Havn har sat en port i hegnet til et nyt grønt område i Ydre Nordhavn, hvor man kan opleve søer og et rigt naturliv.

Det er ikke længe siden, at By & Havn forlængede den offentlige adgang til den sydlige del af Prøvestenen, som har været en overvældende succes under Corona-epidemien. Her har mange københavnere haft mulighed for at stifte bekendtskab med en række af de mere ukendte naturområder i byen. Og den succes kommer nu Nordhavn til gode.

Området, der er kaldt Nordhavnstippen, er en grøn perle for naturinteresserede, og By & Havn håber, at der med den nye låge ved Nordsøvej og nemmere adgang til området vil blive en lige så stor succes, som ved Prøvestenen Syd.

Adm. Direktør i By & Havn, Anne Skovbro er glad for, at Nordhavns grønne områder er på vej.

Vi mærker en stor interesse fra københavnerne i at få adgang til nye grønne områder i byen. Og derfor er vi selvfølgelig glade for, at vi nu kan tilbyde et naturskønt område til de mange mennesker, der har lyst til at tage på tur og opleve både den bæredygtige byudvikling i Nordhavn, den nye metro og ikke mindst stifte bekendtskab med den fantastiske natur, der er i området tæt på Øresund. Med tiden kommer der endnu flere grønne parker i området, så dette er kun begyndelsen.

Find vej til Nordhavnstippen:

IMAG0421

Det har længe været et ønske fra By & Havns samarbejdspartnere og en række organisationer at åbne op for Nordhavnstippen. Og derfor vil der i løbet af foråret blive afholdt et møde, hvor forskellige organisationer kan komme med input til midlertidige tiltag, der kan eksekveres på området, som bidrager til en formidling af den særegne natur og understøtter det særlige miljø i området.

By & Havn arbejder samtidig på at skabe bedre adgangsforhold til ydre Nordhavn, herunder Tunnelfabrikken og Nordhavnstippen, og den kommende naturpark i Ydre Nordhavn. Der etableres i begyndelsen af 2021 en midlertidig cykelsti, der forbinder Indre Nordhavn med Ydre Nordhavn, og gør det mere sikkert at bevæge sig i området og komme frem til den nye park på gåben og cykel.

Fakta om Nordhavnstippen

  • Nordhavnstippen er ca. 8 ha. Og er et opfyldningsområde, der er præget af det materiale det løbende er blevet opfyldt med. Mange steder er der fx rester af armeringsjern og betonaffald.
  • Der er sat en ny låge i hegnet, så man kan tilgå arealet fra Nordsøvej, opstillet affaldsspande, cykelstativer og informationsskilte. Derudover kan naturarealet tilgås fra Hjertestien for enden af Kattegatvej.
  • Nordhavnstippen består b.la. to §3 bevaringsværdige brakvandssøer (grundet den grønbrogede tudse), krat, græs, træer og buske. Dele af arealet afgræsses af får, som varetages af KMC Nordhavn.
  • Nordhavnstippen vil blive tænkt sammen med etableringen af Naturpark Nordhavn, der kommer til at ligge nord for arealet.
  • Ambitionen er at skabe en direkte forbindelseslinje mellem Nordhavnstippen og Tunnelfabrikkens grønne arealer, uden at skulle rundt om Kattegatvej. Dvs. binde de grønne områder i Ydre Nordhavn sammen.
  • Der holder mange forskellige trækfugle og insekter til i området.