Velkommen til Prøvestenen Syd

Siden august 2020 har du kunnet besøge det grønne areal på den sydlige del af Prøvestenen til fods og på cykel. I samarbejde med Prøvestenens Natur- og Fritidsforening har By & Havn åbnet arealet for offentligheden i en midlertidig periode.

Tag turen ned ad Uplandsgade/Prags Boulevard eller Raffinaderivej langs Kløvermarken, fortsæt ad Prøvestensbroen over vandet og find det nye rekreative område på din højre hånd. Der er isat en ny ganglåge, der giver adgang for gående og cyklende.

Kort over prøvestenen

Fra græsarealer og moler er der direkte udsigt til Amager Strandpark, haveforeningerne, bådeklubberne og naturligvis Øresund. Stierne langs molerne og græsarealerne gør området til et skønt nyt udflugtsmål i København.

Prøvestenen Syd - mole

Prøvestenens sydlige del var oprindeligt forberedt til bl.a. lystbådehavn og har indtil nu været anvendt til forskellige drifts- og byggeopgaver for By & Havn, som ejer området. By & Havn vil fortsat benytte en del af området, men den sydligste del bliver nu åbnet for rekreative formål. Det er et område på ca. 7 hektarer, som besøgende kan gå på opdagelse i. Det svarer til ca. halvdelen af Kongens Have eller lidt mere end Ørstedsparkens areal.

Det glæder mig, at københavnere får et ekstra åndehul i byen, så vi kan få endnu mere glæde af naturen. Det er yderst vigtigt, at vi bevarer de grønne områder, der er tilbage i byen, da de har en positiv indvirkning på både vores livskvalitet og på klimaforandringerne.

Kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Å)

Prøvestens Natur- og Fritidsforening er en forening under Amager Øst Lokaludvalg, som længe har arbejdet for at få gjort Prøvestenen offentlig tilgængeligt. Foreningen har i den kommende periode påtaget sig at stå for driften af arealet og ønsker desuden at arrangere mindre begivenheder i området, som fx naturvandringer.

”Vi fik en henvendelse fra Amager Øst Lokaludvalg, om vi ikke ville se på mulighederne for at åbne området. Det har vi lyttet til, og fra begyndelsen af august har vi valgt at åbne området for københavnerne i en midlertidig periode, der foreløbig rækker sæsonen ud. Derefter vil vi evaluere forsøget,” forklarer projektchef i By & Havn, Per Schulze. Han fortsætter:

”Hér er skøn natur, flotte udsigter over både vandet og København og mulighed for dejlige gåture på stierne langs krattet. Vores håb er, at Københavnerne tager godt imod området, nyder mulighederne og husker at tage deres skrald med, når de tager hjem igen,” siger Per Schulze.

Kort over Prøvestenen Syd

Prøvestenens Natur- og Fritidsforening er glad for, at Prøvestenen nu åbnes op:

"Der er rigtigt mange i byen, som dyrker friluftsliv, men ikke kan finde plads på bl.a. Amager Strandpark, og de bliver glade for et ekstra sted at udfolde sig. Der har været et kapacitetsproblem i mange år, og nu tager vi et lille skridt for at løse det stigende behov, i en by der vokser. For at vi kan få lov at holde området åbent, skal vi allesammen passe godt på det. Specielt er det vigtigt ikke at efterlade sig spor i form af affald. Det kalder vi sporløs færden. Derfor har vi opstillet et stativ med skraldeposer, så man kan tage en pose med sig ind i området og aflevere den fyldte pose i containeren, når man forlader området. Tag lidt ekstra skrald med ud, hvis du møder noget på din vej," siger formand for Prøvestenens Natur- og Fritidsforening, Frank Lambert.  

Prøvestenen Syds naturområde

Sådan kan du bruge det nye område – ordensreglement

 • KOM TIL FODS ELLER PÅ CYKEL: Der er ingen parkeringsmuligheder i nærheden, så kom ikke i bil.
 • AFGRÆNSNING OG FÆRDSEL: Det er den sydlige del af arealet, som er åbent for offentligheden. Den øvrige del af området anvendes til andre formål, og derfor er ophold ikke tilladt. Respekter skilte og hegn, og hold dig til dette område.
 • HOLD DIG TIL STIERNE: Pas på dig selv og områdets dyr, og hold dig på områdets stier.
 • FÆRDSEL PÅ EGET ANSVAR: Jorden er opfyld, og der kan være skarpe genstande, sten m.v., hvis du bevæger dig ind i området. Al færdsel i området er på eget ansvar.
 • SPORLØS FÆRDEN: For at alle kan få en god oplevelse, skal du efterlade området, som du fandt det - eller gerne endnu pænere. Tag dit skrald med hjem eller benyt skraldespanden ved indgangen. Sådan passer vi bedst på både dyr og planter.
 • HUNDE I SNOR: Der er et rigt fugleliv i området, og mange fugle har bygget reder i det høje græs. Hold derfor altid din hund i kort snor.
 • BADNING FORBUDT: Badning kan være forbundet med fare grundet stensætningen. Ønsker du at bade, så tag til Amager Strandpark, der ligger ved siden af Prøvestenen Syd.
 • FISKERI TILLADT: Du må gerne fiske fra moler og stensætning med gyldigt fisketegn.
 • IKKE ADGANG FOR BÅDE: Lystsejlere må ikke lægge til i området. 
 • NYD OMRÅDET I DAGTIMERNE: Det er ikke tilladt at lave bål, afholde fester eller overnatte i området.
 • FRILUFTSOMRÅDE: Prøvestenen Syd er et naturområde, og der findes ikke toiletfaciliteter o.lign.

By & Havn forbeholder sig ret til at lukke området igen, hvis ovenstående ordensregler ikke overholdes.  

 

Prøvestenens historie

 • År 1700: Både den engelske, hollandske og svenske flåde bomber København fra søsiden. Det er startskuddet til etableringen af en række søforter ud for København.
 • 1713: Man sænker en flydedok med navnet Prøvestenen til brug som søbatteri. Det bliver nedlagt igen i 1767. Et nyt søfort fungerer fra 1802 til 1828.
 • 1859: Et fort, som er et af Danmarks første betonbyggerier, bliver opført. Det fungerer frem til 1922. Fortet eksisterer stadig, men det ligger gemt på Prøvestenens industriområde i nord.
 • 1934 og frem: Prøvestenen omdannes til primært at rumme et større kompleks af tankanlæg. Prøvestenen vokser ved jordopfyldning med affaldsjord og byggeaffald. Tankanlæggene giver området kaldenavnet Benzinøen. Oliekrisen i 70'erne og øget produktion af olie i Nordsøen betyder, at ledige arealer bruges til opbevaring af tørbulk, bl.a. sten og grus. I de dybe havnebassiner losser skibe tørbulken af, og lastbiler i stort tal kører ud til byggepladserne i København.

Prøvestenen Syd blev etableret ved jordopfyld samtidig med etableringen af Amager Strandpark. Her var der planer om at etablere en stor lystbådehavn. Planerne blev imidlertid skrinlagt, som følge af finanskrisen. En støjvold mellem industriområdet og Prøvestenen Syd blev etableret og siden er arealet anvendt til forskellige formål af By & Havn, som ejer arealet.

 

Yderligere oplysninger og kontaktinfo:

By & Havn:

Provestenensyd.dk eller byoghavn.dk/provestenensyd

Email: info@byoghavn.dk

 

Prøvestenens Natur & Fritidsforening:

provestenfritid.dk

Email: info@provestenfritid.dk