Meget mere Nordhavnsudvikling

Århusgadekvarteret er efterhånden en ’rigtig’ bydel med alt, hvad det indebærer. Men udviklingen fortsætter i nabokvartererne mange år fremover.

Fra industri til Kultur

Tunnelfabrikken bliver Nordhavns store kultur-driver

Fra industri til kultur

Teknisk museum planlægger flytning til Svanemølleværket

Redmolen

Redmolen, der tidligere var en del af Københavns Frihavn og tjente industrielle formål i årtier, er netop nu ved at blive omdannet til et helt nyt byområde. Forbundet til resten af Nordhavn via to broer ligger Redmolen på sin helt egen, unikke placering, hvor man kan nyde naturen på første række. Her udvikler PFA et nyt byområde med bæredygtige kontorfaciliteter, energivenlige ejerboliger og et hotel, hvor gæster fra hele verden kan nyde det aktive liv i og omkring havnen.

Redmolen får i alt fem bygninger: På spidsen af Redmolen opføres en cirkulær kontorbygning tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Cobe. Visionen er at skabe et pejlemærke for Københavns Havn, en spektakulær bygning med farver og facader der er i familie med Nordhavns siloer. De bilfri udendørsarealer på spidsen af Redmolen er tegnet af Tredje Natur. Toldvagtsbygningen vil blive placeret på sin originale placering efter endt restaurering.

Mod Syd opføres to boligbyggerier med altaner, tagterrasser og gårdhave. Her bliver ca. 115 boliger i størrelsen 65 m2 – 220 m2. Mod Nord opføres kontorhus med en begrønnet facade og et hotel med udsigt og gårdhave. De fire byggerier får facader i rødlige nuancer, der skaber sammenhæng til karreerne i Århusgadekvarteret. Det er Henning Larsen Arkitekter, der har tegnet de to længehuse og de to københavner-karréer. Det er Cobe, Sleth og Polyform, der har tegnet udearealerne omkring disse fire bygninger.

Langs Redmolens kajkanter etableres en bred promenade, hvor medarbejdere, beboere og besøgende kan gå, cykle eller blot nyde et øjebliks frisk luft og et kig på skibene, der sejler forbi i havnen. Derudover etableres to grønne byrum, Bølgehaven og Stenhaven, med inspiration fra Østersøens kyster.

Byggeriet på Redmolen forventes at stå klar i 2023.  

Byggeriet af Redmolen har sin egen hjemmeside – Redmolen.dk

Sundmolen

De første beboere er flyttet ind i nyopført boligbyggeri på Sundmolen lige nord for Århusgadekvarteret. I dag er Sundmolens kendetegn ellers de store pakhuse, som huser en række showrooms og virksomheder.

Pakhusene bevares i fremtiden, og der er endda mulighed for at bygge oven på de nordlige pakhuse og skabe helt unikke boliger og erhvervslokaler i højden.

Men Sundmolen får ellers en helt anden identitet i fremtiden, end den har i dag. Fra at have været et industrihavnemiljø omdannes Sundmolen til en rolig, grøn holm med en kæde af haverum, som et fælles gårdrum hele vejen ned i midten og solskinspladser langs den sydvendte kaj.

I praksis kommer udviklingen af Sundmolen til at finde sted i to faser. Netop nu bygges der i den sydvestlige del, som vender over mod Århusgadekvarteret. Den nordlige del kan dog først bebygges, når containerterminalen på Levantkaj flyttes til opfyldningen allernordligst i Nordhavn.

Kronløbsøen

I august 2016 blev Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COBE valgt som arkitekter på et af Nordhavns mere spektakulære byggerier.

Kronløbsøen bliver etableret i Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen. Øen er med til at færdiggøre visionen for Århusgadekvarteret, som en bydel med kanaler og broer og kommer til at rumme ejerboliger, udadvendt erhverv og et stort og effektivt parkeringsanlæg med plads til 1.100 biler, der skal betjene beboerne på den kommende Kronløbsø samt lokale virksomheder og naboerne i Århusgadekvarteret og på Sundmolen.

Den bilfrie ø kommer til at rumme 25.000 kvadratmeter bolig- og erhvervsbyggeri, der består af seks bygningskroppe i en karréstruktur omkring et indre, grydeformet gårdrum. De nye ejerboliger får en attraktiv beliggenhed mellem by, havn og metro i et område, der er i rivende udvikling. Boligerne på øen vil variere i størrelse fra 50 til 200 kvadratmeter, og på den måde sikres en blandet beboersammensætning. Alle får mindst én altan, og fra altaner åbner udsigten sig mod Øresund eller de omgivende kanaler – et direkte og ubrudt udsyn til vandet.

Det er et selskab, som består af By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, som opfører Kronløbsøen. NCC er valgt som entreprenør.

Byggeriet af Kronløbsøen har sin egen hjemmeside - besøg kronløbsbassinet.dk 

Trælastholmen

Trælastholmen ligger mellem Sundmolen og Levantkaj og bliver et af tæt kvarter, som brydes af udgravede kanaler, der sikrer, at kajakker og småbåde får adgang fra Svanemøllebugten til Orientbassinet og Kronløbsbassinet. Kanalerne etableres, når områdets byggerier står færdige – forventeligt i 2021.

Allerede nu har By & Havn solgt jord til bl.a. Østre Landsret, som flytter fra Bredgade i København City til Trælastholmen i Nordhavn. Som nabo får Østre Landsret et Comwell Hotel med 493 værelser. I kvarteret bygger AP Pension desuden et erhvervsbyggeri (billedet ovenfor). Der er kort afstand til den kommende metrostation ved Orientkaj, som åbner i 2020.

Pladsen foran metroen indrettes med cykelparkering, opholdsmuligheder og aktivitet. Der bliver adgang til vandet via trapper og flydebroer. Langs vandet etableres et promenadeforløb, der forbinder Århusgadekvarterets promenader og brygger med Trælastholmen og Sundmolen.

Levantkaj

Levantkaj er det største af de største nye kvarterer i Nordhavn. I januar 2018 blev Team Entasis kåret som vinder af masterplankonkurrencen for det kæmpe område, der på land er 340.000 kvadratmeter stort, og som samtidig rummer 130.000 kvadratmeter vandareal. Det betyder, at 10.000-12.000 mennesker i fremtiden kommer til at bo og arbejde på Levantkaj.

I dag er Levantkaj fyldt med farverige skibscontainere, fordi området er en travl havneterminal. Industrihavnen flyttes til ydre Nordhavn i 2021, og først derefter kan udviklingen af området gå i gang.

Mod syd etableres et kvarter med rækker af pakhuslignende bygninger i forskellige højder og dybder, der åbner byrummene op for aktiviteter og fællesskab. Her bliver hver anden gade en såkaldt naturgade med beplantning og træer, hvor der er lukket for biltrafik.

Mod nordøst får Levantkaj en ’haveby’, hvor husene bliver gradvist lavere, og der bygges rækkehuse. De to første kvarterer bliver de største boligkvarterer rent arealmæssigt. Og mod nord etableres et kvarter, hvor bygningerne tilpasser sig metrolinjen, der kommer til at køre gennem Levantkaj. Skudehavnsøen bliver portalen til Levantkaj med både boliger- og erhverv.

Kommende beboere kan også se frem til et kvarter med Nordhavns første folkeskole, første kirke og egen metrostation.

Omkring Skudehavnen og Skudeløbet mod nord kan beboere og besøgende nyde både strand og naturområde, der ligger i det stille vand. Kano- og kajakture bliver også muligt i Skudehavnen og gennem kanaler syd på til Indre Nordhavn.

Levantkaj Vest huser allerede i dag Copenhagen International School.

Skærmbillede-2019-04-25-18.16.05