Lynetteholmen - Københavns bæredygtige bydel for fremtidige generationer

Fakta om Lynetteholmen

35000

beboere

35000

arbejdspladser

2035

byggeriet sættes igang

Regeringen og Københavns overborgmester har indgået en aftale, som er startskuddet på en helt ny bydel, der skal rejse sig i Øresund. 

By & Havn har fået opgaven at etablere og udvikle Lynetteholmen, der skal udvikles mellem Nordhavn og Refshaleøen og på sigt rumme 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser.  

København er traditionelt en by opført på holme. Fra Christian den 4. anlagde Christianshavn i 1600-tallet, er byen vokset frem på holme, bl.a. Islands Brygge, Kalvebod Brygge, store dele af Amager og Nordhavn. 

Den nye bydel sørger for, at København kan blive ved med at vokse – uden at boligpriserne drøner i vejret på grund af mangel på boliger. Den sikrer også, at der fortsat vil være plads til grønne og rekreative områder i byen. 

Som en helt central præmis for byudviklingen i det nye område skal der etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for beboerne og medarbejderne. Det drejer sig om en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt metrobetjening af området. Byudvikling på Lynetteholmen bidrager til finansieringen af den nye infrastruktur, som man f.eks. kender det fra Ørestad og Nordhavn.

Den nye bydel er også en klimasikring af byen. Den vil fungere som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholmen sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr, så man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet i Københavns inderhavn med høje kajanlæg.