Kronløbet: Tjek havnens nye navigationsregler ud, og bliv klar til sejlsæson 2024

26. marts 2024

Kronløbet: Tjek havnens nye navigationsregler ud, og bliv klar til sejlsæson 2024

Anlægget af Lynetteholm er i fuld gang i Københavns Havn, og stormflodssikringsprojektet har medført nye forhold for ind- og udsejlingen af Københavns Havn. Find mere information på Lynetteholms hjemmeside og på By & Havns havne app - og del gerne de nye regler med dine sejlervenner, så hjælper du med at gøre alle helt klar til at komme på vandet.

April og påske er lig med ny sejlsæson, og hvis vejret arter sig, er der traditionen tro mange, der benytter helligdagene til årets første sejltur.

Med anlægget af Lynetteholm mellem Refshaleøen og Nordhavn i Københavns Havn bliver 2024 første sommersæson, hvor den tidligere sejlrende, Lynetteløbet, er lukket for gennemsejling, og hvor al sejlads ind og ud af havnen skal ske via Kronløbet.

I samarbejde med Søfartsstyrelsen har By & Havn allerede i efteråret 2023 etableret nye sikkerhedstiltag i Kronløbet og iværksat de nye navigationsregler for ind- og udsejlingen af havnen samtidig med etablering af nye arbejdsområder til søs.

Det er vigtigt, at alle på vandet kender til de nye forhold og navigerer efter dem. Det fortæller By & Havns havnebygmester og anlægschef Hans Vasehus, der opfordrer alle til at dele deres viden om havnens nye sejladsforhold:

Vores havn er fuld af liv og aktivitet hele sommeren, og ligesom når vi kører i bil, skal vi også respektere havnens ’vejskilte og lysreguleringer’, når vi sejler. Jeg håber derfor, at alle vil hjælpe hinanden med at lære de nye navigationsregler for havnen at kende, så vi sammen kan højne sejladssikkerheden. Del rigtig gerne reglerne fx i jeres klubber og foreningers facebook-profiler, i nyhedsbreve og andre steder, hvor I plejer at dele sejladsinformation med hinanden.

Havnebygmester og anlægschef, Hans Vasehus, By & Havn.

Klik på informationsvideoen, og hør mere:

Få overblikket på Lynetteholms hjemmeside

På Lynetteholms hjemmeside under ’sikkerhed for sejlere’ finder du al information om de nye arbejdsområder til søs, og hvordan du som fritidssejler skal navigere i forhold til nye bøjer og lyssignal i Kronløbet. Det er nemt at dele linket til hjemmesiden via fx facebook, i mails og lignende.

Et af de centrale sikkerhedstiltag i Kronløbet er et nyt lyssignal bestående af tre røde blinklys på den nordlige bølgebryder ved Trekroner. Lyssignalet skal regulere, at erhvervs- og fritidssejlads ikke passerer gennem ved bølgebryderen og Levantkaj samtidigt, da bredden af indsejlingen til havnen her bliver reduceret under anlægsarbejdet. Når de tre røde lamper blinker rødt samtidigt, skal du som fritidssejler holde tilbage og afvente, at et erhvervsskib er sejlet igennem indsejlingen. Herefter slukker de tre røde lamper, og du kan sejle igennem.  

Et andet element er en opdeling af Kronløbet i en sejlkorridor for henholdsvis erhvervssejlads og en for fritidssejlads. De to korridorer er markeret med røde og grønne skillebøjer og skal være med til at sikre god regulering og afstand mellem store og små fartøjer i Kronløbet. Som fritidssejler skal du have skillebøjerne på bagbord ud af havnen og på styrbord ind i havnen.   

Afviserfartøj indsættes skærtorsdag

Da Lynetteløbet blev lukket for gennemsejling i oktober 2023 indsatte By & Havn et afviserfartøj i opstartsfasen, der var til stede, når erhvervsskibe sejlede ind og ud af Kronløbet. Fartøjet blev indstillet i december, men startes nu op igen i forbindelse med, at en ny sejlsæson går i gang.

Afviserfartøjet har første dag på vandet skærtorsdag den 28. marts. Det vil dagligt være til stede nær Kronløbet, når der anmeldes store erhvervsskibe i tidsrummet mellem kl. 07:00 til kl.21:00.

Afviserfartøjet har til formål at sikre, at fritids- og erhvervssejlads ikke passerer igennem indsejlingen mellem den nordlige bølgebryder og Levantkaj samtidig. Afviserfartøjet kan kontaktes på VHF kanal 12.

Hold øje med de gule bøjer og flydespærre

Alle Lynetteholms arbejdsområder til søs er markeret med gule markeringsbøjer (se foto nedenfor). Bøjerne angiver, at her er et vandområde, som der ikke må sejles ind over af sikkerhedsmæssige årsager, da der ligger store arbejdspramme og arbejder i området. Det er forbundet med stor fare, hvis man som kajak, sejlbåd eller andet fritidsfartøj sejler ind over de markerede arbejdsområder, da arbejdsprammene har svært ved at se mindre fartøjer og ikke forventer, at de er i området.   

boeje

Samtidig med de gule bøjer har By & Havn også udlagt en flydespærre på tværs af Lynetteløbet. Den skal samme med bøjer, skilte m.v. sikre, at der ikke sker sejlads ind over Lynetteholms arbejdsområde.

default

For at synliggøre flydespærren mest muligt er der påsat otte røde gajer.

Tjek også Efterretninger For Søfarende

Hvis du skal på vandet, så husk også altid at tjekke Søfartsstyrelsens officielle hjemmeside Efterretninger For Søfarende for seneste opdateringer på arbejdsområder og sikkerhedstiltag i havnen.

Se også tidligere film om lukning af Lynetteløbet. 

Oversigtskort

Nedenfor er oversigtskort over Kronløbet og Lynetteholms nye arbejdsområder til søs. Du finder også kortet på Lynetteholms hjemmeside.

Oversigtskort Kronløbet og arbejdsområder

 

Læs mere om anlægget af Lynetteholm på https://byoghavn.dk/lynetteholm/