Følg med i Lynetteholms miljøovervågninger

Vi tager hensyn til natur og havmiljø, når vi anlægger Lynetteholm, og måler løbende, at vi overholder alle miljøkrav i Københavns Havn, Øresund, Køge Bugt og Østersøen.

FORECAST

By & Havn bruger forecast-rapporter udarbejdet af DHI  som et beslutningsværktøj til, hvornår der må klappes, og hvornår der ikke må klappes grundet risiko for uønsket spredning af havbundsmateriale til omkringliggende havområder. Forcast rapporterne bliver lavet hver 3.– 4. dag og viser, hvilke dage der må klappes de næste 6 dage frem.

Seneste forecast rapporter:

Tidligere forecast rapporter:

HINDCAST

By & Havn bruger hindcast-rapporter udarbejdet af DHI til at måle, hvor meget havbundsmateriale, der reelt har spredt sig under klapningen og samtidig kontrollerer, om forecast-rapporterne er retvisende. Cirka hver 5.-6. uge i hver klapsæson, vil der blive udført en hindcast-rapport, der følger op på den faktiske klapning og spredning af havbundsmateriale. Klapningen foregår kun i vinterhalvåret mellem oktober og marts.

Seneste hindcast rapporter:

Hvad er en forecast og hindcast rapport?

Forecasting er en teknik, hvor man bruger historiske data til at lave informerede forudsigelser - ligesom ved en vejrudsigt. I en hindcast kigger man tilbage – man bruger altså indsamlet data til at vise, hvordan noget har været.

FAKTA OM FORECAST RAPPORTER:

Forecast-rapporterne har til formål:

1.   At forudsige hvilke dage, der må klappes, og hvilke dage, der ikke må.

2.   At være et beslutningsværktøj til By & Havn, og projektets entreprenører, så de kan planlægge, hvornår der ikke skal klappes. 

Forcast rapporterne bliver lavet hver 3. – 4. dag og viser, hvilke dage der må klappes de næste 6 dage frem.

Moduleringen laves ud fra følgende input:

1.   Ugens klapplan, hvor entreprenøren meddeler, hvor meget han forventer at klappe, på hvilke dage og fra hvilket område.

2.   Den forventede bundstrøm ved klappladsen.

Der er opsat en række kriterier som afgør, hvornår der ikke må klappes:

 • Bundstrøm:
  - Hvis bundstrømmen ved klapplads Kb i nordgående retning overstiger 0,4 m/s i mere end 5 timer i løbet af en dag.
  - Hvis bundstrømmen ved klapplads Kb i sydgående retning overstiger 0,6 m/s i mere end 5 timer i løbet af en dag.
 • Skyggevirkning:
  - Hvis koncentration af sediment i vandet er 2 mg/l (uden baggrundskoncentration) i mere end 12 timer i løbet af 6 dage i et af de omkringliggende Natura 2000 områder.

  - Hvis koncentration af sediment i vandet er 5 mg/l (uden baggrundskoncentration) i mere end 2 timer i løbet af 6 dage i et af de omkringliggende Natura 2000 områder.

 • Sediment tab:
  - Hvis mængden af materialer som forlader området i retning mod syd (Østersøen) overstiger 30% af klapmængden i løbet af 6 dage.
  - Hvis mængden af materialer som forlader området i retning mod nord overstiger 20% af klapmængden i løbet af 6 dage.
  - Hvis mængden af materialer som transporteres ind i Køge Bugt overstiger 3% af klapmængden i løbet af 6 dage.

FAKTA OM HINDCAST RAPPORTER:

Hindcast rapporterne har til formål:

1.   At dokumentere spredningen af de udførte klapninger

2.   At kontrollere den model vi bruger til forcasting

Hindcast rapporterne laves hver 5.-6. uge i klapsæsonen, som går fra 1. oktober til 31. marts.

En hindcast rapporten viser følgende:

 • De daglige mængder som er klappet og den præcise placering af hver klapning.
 • Sammenligning af de modellerede strømhastigheder og de faktiske strømhastigheder, både ved overfladen og ved bunden
 • Bundstrømsretninger ved klappladserne.
 • Skyggevirkning.
 • Tab af klapmateriale til de omkringliggende områder.

Læs mere om Klapning i Lynetteholms faktabank.

Forecast og hindcast rapporterne leveres af DHI, som er en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsorganisation, der særligt specialiserer sig i vandmiljø.

BASELINE RAPPORT, MAJ 2022

Biologiske, sedimentkemiske og vandkvalitetsundersøgelser ved Lynetteholm og klappladser i Køge Bugt. Hent rapport 

Hvad er en Baseline Rapport?

For at kunne kontrollere og følge, hvilken effekt Lynetteholms-projektet har på det omgivende miljø, er det nødvendigt at vide, hvad udgangspunktet er - altså i hvilken tilstand det omgivende miljø er i inden projektstart.

Lynetteholms baseline rapport beskriver derfor tilstanden på miljøet inden projektstart, og den skal bruges som grundlag, når vi i løbet af anlæggelsen af Lynetteholm evaluerer på, hvilke ændringer der er sket med miljøet.

Man holder øje med flere parametre:

 • bundfauna
 • bundflora
 • vandkemi
 • sedimetkemi 

Disse parametre giver tilsammen et billede af, hvordan naturen og miljøet har det.