Nytårshilsen til Nordhavn fra By & Havn

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 03. januar 2024.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

3. januar 2024

Nytårshilsen til Nordhavn fra By & Havn

I By & Havn vil vi gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår og stort tak for det gamle. Et år hvor flere flyttede ind i bydelen og udviklingen fortsatte, et år, hvor de store og nyrenoverede pakhuse stod klar til snart at byde nye virksomheder velkommen og et år, hvor landstrøm til krydstogtskibe endelig blev en realitet.

Vi mærker en kæmpe interesse for at blive en del af Nordhavn, som er en af de allermest populære bydele i hele byen. Udviklingen går stærkt og de kommende områder er hastigt på vej.

I år har der bl.a. været fokus på strukturplanen, der er den overordnede plan for Nordhavn. Sammen med vores dygtige samarbejdspartnere åbnede vi for maskinrummet i starten af 2023 og gav et indblik i, hvordan vi planlægger en mere bæredygtig el- og varmeforsyning, og hvordan Nordhavn skal stormflodssikres, før vi i slutningen af året kunne fremvise den nye og reviderede strukturplan sammen med Østerbro Lokaludvalg og med arkitekterne Sleth og Cobe. Her kunne man bl.a. se, hvordan fremtiden byder på et større grønt forløb gennem Nordhavn og en gennemgående nord/sydgående kanal. Strukturplanen blev positivt modtaget og vi var overvældede over den store interesse, der var for at høre om planerne. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet og samtalerne i 2024.

strukturplan

Ligeledes glæder vi os til at indfri vores løfte om at bygge landstrøm til de store krydstogtsskibe ved Oceankaj og Langelinie, så luftkvaliteten i området forbedres og CO2-forbruget mindskes. Vi har i 2023 indgået kontrakt med PowerCon om arbejdet, og de er allerede gået i gang, så anlægget kan stå klart til sæsonen 2025.

I Ydre Nordhavn arbejdes der på højtryk med at bygge en helt ny containerterminal til København, så varer til københavnerne fremover fortsat kan leveres tæt på slutbrugerne, og dermed spare på unødvendig lastbilkørsel. Det betyder også at den nuværende containerterminal ved Levantkaj i de kommende år kan fraflytte og udviklingen af et nyt bykvarter omkring den Internationale Skole kan komme i gang.

Som I måske har bemærket, kører der ikke længere så mange jordlastbiler til Ydre Nordhavn. De kører i stedet fra Københavns mange byggepladser til Lynetteholm, hvor jorden skal bruges til den fremtidige stormflodsikring af byen.

sundmolen

Flere af de gamle pakhuse på Sundmolen er blevet renoveret i 2023 og står nu klar til at byde lejere velkommen, og interessen for at blive en del af Nordhavn er stor. Vi har allerede kunnet melde de første store lejeaftaler ud og i december kunne madvirksomheden Noon meddele, at de åbner et ambitiøst spisested og kantine i Pakhus 47. Vel at mærke en kantine, der også vil være åben for beboere og besøgende. I 2024 kommer endnu flere nye lejeaftaler på plads og vi glæder os til at fortælle jer om de mange spændende naboer, I får.

Når vi i By & Havn ser tilbage på 2023, så er vi utroligt stolte over den stemning, som er opstået i Nordhavn. Der er liv i gaderne og i de lokale butikker og virksomheder, og bydelens aktiviteter bliver nydt. Nye traditioner kommer fortsat til og lokale kræfter får sammenholdet til at vokse, når f.eks. det svømmende luciaoptog, der giver lys, sang og glæde i vintermørket.

Vintermørket er også blevet lyst op af den kunstneriske belysning  ved Orientkaj Metrostation, som modtog international hæder tidligere på året, og som netop er blevet nomineret til Den danske lyspris.

EF_orientkaj_20230207_RBH_fremkaldt__153

Foto: Light Bureau - Rune Brandt Hermannsson.

I det nye år, der står foran os, glæder vi os til at give liv til endnu flere små som store steder i Nordhavn. Kranparken bliver indviet, Svanemølleværket kommer et skridt videre i processen mod at blive åbnet for offentligheden, og nye træbrygger ved Sundmolen, Stubkaj og trælastholm bliver færdiggjort.

På de mange borgermøder, gåture og i samtaler med jer, hører vi, at der er en stolthed over at være del af en nyudviklet bydel, hvor ambitionerne er høje og kravene ligeså. Det gør vi alt for at leve op til.

Vi håber, at I vil fortsætte med at give os jeres tanker og indspil til den fremtidige byudvikling. Alle jeres gode input og spørgsmål nytter i vores daglige arbejde. Det giver os et billede af, hvordan det er at være beboer i Nordhavn og hvordan vi gør området til en succes.

Vi glæder os til at se jer i 2024 og ønsker jer alle et godt nytår.

Med venlig hilsen

By & Havn