Ny ambitiøs plan for bæredygtig energiforsyning i Nordhavn

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 25. januar 2023.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

25. januar 2023

Ny ambitiøs plan for bæredygtig energiforsyning i Nordhavn

Op imod 75.000 hjem i København kan i fremtiden blive opvarmet fra Nordhavns undergrund. Netop nu lægges der planer for en bæredygtig el- og varmeforsyning lokalt produceret i Nordhavn, hvor forskellige løsninger såsom geotermi, havvandsvarmepumper, fjernkøling og lavtemperaturfjernvarme forventes at blive kombineret. Projektet udvikles i et samarbejde mellem HOFOR, Innargi, Radius og By & Havn, og kan blive et betydeligt bidrag til den grønne energiforsyning af hovedstaden.

Visionen for byudviklingen af Nordhavn har fra første færd været at skabe fremtidens bæredygtige bydel. Et vigtigt element i at skabe bæredygtige byer er, at de bliver forsynet med grøn energi, og denne vinter har den lokale og bæredygtige energiinfrastruktur vist sig endnu mere aktuel, efter at krigen i Ukraine har medført energikrise i hele Europa.

Visionen for Nordhavn rykker nu endnu et skridt nærmere med et nyt samarbejde mellem HOFOR, Innargi og By & Havn, som har en ny og ambitiøs plan i gang for de næste etaper af byudviklingen i Nordhavn

Energiplanlægningen af Nordhavn, er en del af arbejdet med den såkaldte strukturplan for Nordhavn, som giver det store overblik over, hvordan arealerne i fremtidens Nordhavn kan anvendes og herunder hvordan bydelen kan bidrage til hovedstadens energiforsyning og hvor det er velegnet at placere forsyningsanlæggene.  Her ses der nærmere på nye energiløsninger såsom geotermi, havvandsvarmepumper, fjernkøling og lavtemperaturfjernvarme. Energiløsningerne skal ikke kun forsyne Nordhavn, men indgår i det samlede forsyningssystem for hovedstaden – og på en større skala er det netop de nye, grønne løsninger, der skal reducere klimaaftrykket fra energiproduktion. Potentialet er stort, fortæller Ingvar Sejr Hansen, udviklingsdirektør i By & Havn:

Mange danskere overvejer i disse år, hvordan de selv kan bidrage til den grønne omstilling. Nogen skifter til varmepumper i deres hus eller sætter solceller på deres tag. Men effekten er langt større, når man laver nye kollektive grønne løsninger. En bæredygtig ny bydel i Nordhavn, hvor energiforsyningen er baseret på havvandsvarmepumper, geotermi og lavtemperaturfjernvarme, er mig bekendt ikke set noget sted i verden før. Det vil give et kæmpe bidrag ikke bare til energiforsyningen i København, men til hele den grønne omstilling i Danmark.

Udviklingsdirektør, Ingvar Sejr Hansen, By & Havn.

Især brugen af geotermi er der store forventninger til, da Nordhavn er et område, hvor undergrunden er velegnet til at bore 30-80 grader varmt geotermisk vand op til overfladen og overføre varmen til fjernvarmenettet, før det geotermiske vand igen returneres til undergrunden. Det geotermiske vand løber således i et lukket kredsløb, hvor det bliver opvarmet i undergrunden og afkølet ved jordens overflade. Nordhavn er desuden ideelt til placering af en havvandsvarmepumpe, da der fra spidsen af Nordhavn er kort afstand til de dybe dele af Øresund, hvor man skal hente varmen. Det fortæller Mathias Schou Gammelgaard, Direktør for Strategisk Varmeudvikling, Innargi

Geotermisk varme er en oplagt løsning i et område som Nordhavn. Det er grøn, emissionsfri varme, som ikke støjer, og som kun kræver lidt plads sammenlignet med mange andre energiteknologier. Samtidig er det en af de få vedvarende energikilder, som kører stabilt, uanset om solen skinner, eller vinden blæser.

Direktør, Mathias Schou Gammelgaard, Strategisk Varmeudvikling, Innargi.

AARHUSGADEKVARETERET_NORDHAVN_20220522_TH_0130-1200px

Den nærmere placering af de tekniske anlæg er under afklaring, men forhåbningen er, at det geotermiske anlæg kan være klar til at levere fjernvarme til nettet i 2030.

HOFOR skal aftage varmen og føre den ind i fjernvarmesystemet og ud til varmeforbrugerne. Charlotte Søndergreen, direktør for Forsyningsstrategi & Vind hos HOFOR siger:

HOFOR gør fjernvarmen grønnere og endnu mere robust til at møde fremtidens bæredygtigheds-krav. Derfor benytter vi bl.a. flere lokale vedvarende energikilder, der kan udnyttes via store varmepumper. Særligt havvand og geotermi, varmeenergi fra jordens indre, er fantastiske, da de kan levere året rundt. HOFOR ser frem til at være med i udviklingen af en bæredygtig bydel i Nordhavn, der prioriterer arealer til en lokal varmeproduktion, som gør varmeforbrugerne til centrale spillere i arbejdet med at få en lokal, bæredygtig energiforsyning til at fungere optimalt i samspil med det samlede københavnske fjernvarmenet.

Direktør for Forsyningsstrategi & Vind, Charlotte Søndergreen, HOFOR.

Idag den 25. januar fra kl. 17-18:45 åbner By & Havn sammen med HOFOR, Radius, Innargi og Københavns Kommune for maskinrummet og giver et indblik i processen og planlægningen af bæredygtig energiforsyning i Nordhavn.

Læs mere om gå-hjem-mødet her.

Læs mere om fjernvarme fra jordens indre her.