Gå-hjem-møde: Hvordan kan Nordhavn stormflodssikre København?

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 19. maj 2023.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

19. maj 2023

Gå-hjem-møde: Hvordan kan Nordhavn stormflodssikre København?

Nordhavn skal indgå som en del af Københavns stormflodssikring mod nord, og arbejdet med at undersøge og finde de rette løsninger er i fuld gang. Den 30. maj kl. 17-18:45 åbner By & Havn sammen med DMI, Transportministeriet, Sund & Bælt og Københavns Kommune for maskinrummet og deler seneste viden og fremtidens planer.

Prognoser viser, at vandet i havene stiger, og at der i fremtiden vil indtræffe flere og mere voldsomme stormfloder. Derfor er arbejdet sat i gang med at undersøge og planlægge, hvordan hovedstaden i fremtiden kan sikres mod stormfloder.

Nordhavn indgår som ét af leddene i den beskyttende kæde, der skal slå ring om hovedstaden, og de første løsninger i bydelen er allerede fundet. Det er planen, at der etableres en sluseport mellem Lynetteholm og Nordhavn, som bliver det beskyttende værn mod stormfloder fra nord ind i Københavns inderhavn.Derudover bliver det nødvendigt at stormflodssikre vest for Nordhavn, ind mod Svanemøllebugten og at sikre de yderste dele af Nordhavn. Løsningerne hertil er der endnu ikke truffet beslutning om.

Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 17-18:45 inviterer By & Havn sammen med Transportministeriet, Sund & Bælt, Københavns Kommune og DMI til et åbent informationsmøde om stormflodssikringen af hovedstaden og af Nordhavn i København.

Vi vil gerne give et indblik i den proces, der er i gang i Nordhavn, og åbne op til maskinrummet, så man kan se, hvilke strategier der bliver vendt, hvilke undersøgelser der er i gang osv. Stormflodssikring bliver uden tvivl én af de helt store opgaver og temaer i samfundet, de næste mange år, og derfor vil vi gerne fortælle om det så tidligt som muligt.

Udviklings- og salgsdirektør Ingvar Sejr Hansen, By & Havn.

På gå-hjem-mødet kan man blive klogere på havvandsstigninger og stormfloder, og hvilke nye forudsætninger og behov det skaber for planlægningen af fremtidens hovedstad. Der vil blive introduceret til to forskellige principper for sikringen af Nordhavn. Man vil ligeledes få et indblik i den igangværende forundersøgelse af stormflodssikring af hovedstadsområdet og stormflodssikringsplanerne for København.

Mødet foregår hos By & Havn på Nordre Toldbod 7, 1259 København K. Der vil være kaffe, the, vand og en let forplejning. 

For at deltage i gå-hjem-mødet skal man tilmelde sig på billetto

PROGRAM:

PROGRAM:

 • Klimaforandringer og havvandsstigninger – hvordan ser fremtiden ud?
  Adrian Lema, chef for Nationalt Center for Klimaforskning, DMI
 • Hvordan skal Nordhavn stormflodssikres? Strukturplanen sætter retningen*
  Ingvar Sejr Hansen, udviklings- og salgsdirektør, By & Havn
 • Forundersøgelser af Stormflodssikring af hovedstadsområdet – baggrund og formål
  Rasmus Graversen, chefkonsulent, Transportministeriet
 • Forundersøgelser af Stormflodssikring af hovedstadsområdet – indhold og status
  Christina Berlin Hovmann, miljø- og myndighedsdirektør, Sund & Bælt
 • Stormflodssikringsplaner for København
  Per Andreasen, specialkonsulent, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
 • Spørgsmål fra salen
 • Samtale ved temaborde. Aftenens oplægsholdere fordeler sig i salen, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til de forskellige fagområder og få en samtale med eksperterne.

*Stormflodssikring i Nordhavn er en del af arbejdet med den såkaldte strukturplan for Nordhavn. Strukturplanen er et arbejdsværktøj for By & Havn, der giver det store overblik over, hvordan arealerne i Nordhavn kan anvendes og de mange delprojekter samles. Eksempelvis er det ved at blive afklaret, hvor metrolinjeføringen skal løbe i Ydre Nordhavn, der arbejdes for at bevare hele Nordhavnstippen og samtidig er vejen til den nye containerterminal i den yderste del af Nordhavn også ved at være fastlagt. Alle de forskellige delprojekter tegnes ind i strukturplanen, som løbende justeres til, så bydelen fortsat har en god sammenhæng og helhed. Stormflodssikringen på principniveau indgår i revisionen af strukturplanen.

I januar inviterede By & Havn sammen med samarbejdspartnere til et gå-hjem-møde om strukturplanen og arbejdet med energiforsyningen i Nordhavn. 

OPDATERET 8. juni 2023: Hent præsentationen fra mødet

Når hele strukturplanen er revideret på den anden side af sommerferien 2023, bliver der igen indkaldt til et gå-hjem-møde, hvor den præsenteres.