Tunnelfabrikken bliver Nordhavns store kultur-driver

Nu går Tunnelfabrikken ind i en ny æra. Vores vision er at omdanne Ydre Nordhavns gigantiske industribygning til en smeltedigel af erhverv, kultur, natur og studieboliger.

Her skal være kunst- og kulturscener, arbejdspladser, spisesteder, studieboliger, værksteder, faciliteter til idræt, nyttehaver, leg, underholdning og meget mere.

I udviklingen af området er bæredygtighed, fællesskab, inklusion og samarbejde i fokus.

Den gigantiske bygning er 261 meter lang og 125 meter bred. Tunnelfabrikken skal være et sted, hvor vi trives som mennesker og danner fællesskaber, og den skal være dynamo for et nyt og bæredygtigt bykvarter, hvor vi genanvender så meget som muligt af den gamle, historiske fabrik.

Den tidligere ØTC-fabrik (Øresund Tunnel Contractors) blev opført i 1990’erne for at støbe tunnelelementer til Øresundsforbindelsen.

Dengang gik kystlinjen lige uden for fabrikkens porte, og man kunne sejle elementerne direkte ud i Øresund ved hjælp af fabrikkens vandkar, som stadig findes her i bygningen.

Tunnelfabrikken er efterfølgende blevet brugt til mange forskellige ting. På nuværende tidspunkt bliver den primært brugt til opbevaring af byggematerialer. Hallen har også været brugt til svendeprøver på tømreruddannelsen og har dannet kulisse om flere film- og tv-optagelser. Det er også her, der har været en 1:1 model af operaens front.

(Fotos af Astrid Maria Rasmussen / Instagram og Facebook @astridkbh/AstridKBH)

Jeg er sikker på, at tiden er inde til at udvikle Tunnelfabrikken som et bud på et nyt, urbant økosystem af erhverv og kultur i Nordhavn. Tunnelfabrikken bliver et fællesskab af studerende, kunstnere og professionelle aktører og beboere i alle aldre, der har lyst til at dele og investere deres ressourcer og forhåbentlig skabe en masse synergi og kvalitet.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro

Vi ønsker at skabe bykvarterer, hvor folk har lyst til at flytte ind og blive på langt sigt. Det kan historiske rammer og kulturhuse, hvor man kan hygge sig og få oplevelser være med til. Ligeså vel som vi bygger cykelstier, kloakker, kajer og veje, så skal vi tænke kulturen ind som vital infrastruktur i alt, hvad vi gør. Det er Tunnelfabrikken et bevis på.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro

Omkring byggeriet er det tanken, at der indrettes et større område med aktiv bynatur. Som i selve byggeriet baseres landskabet på at dyrke det nuværende områdes vilde, selvgroede natur og bibeholdelse af de lange udkig i landskabet. Naturen omkring bygningerne skal understrege, at Tunnelfabrikken skal være et projekt, der åbner sig for omgivelserne. Landskabet skal både rumme aktivitetszoner og give plads til afholdelse af events men samtidig også rumme stille oaser. 

TF-logos