Få gratis mobilitet for en værdi af 5.275 kr. hvis du bor i Nordhavn

Beboere i Nordhavnen søges til at afprøve nye mobilitetsformer fra 1. april 2022 til 31. august 2022. Du tilbydes følgende mobilitetspakke:

  • Delebil: Gratis Standard-medlemskab og 400 kr. i supplement til at køre for hver måned (værdi: 3.325 kr)
  • Offentlig transport: 200 kr. pr. måned på Rejsekort som supplement til brug af offentlig transport i perioden (værdi: 1.000 kr)
  • Bycyklen: 40 timers brug af Bycyklen (værdi: 900 kr).
  • Samkørsel: 50 kr. velkomstrabat til Ta’Med (værdi: 50 kr.)

Ved at tage imod tilbuddet (samlet værdi 5.275 kr.) indvilger du i at deltage i en undersøgelse om mobilitetsvaner i Nordhavn. Undersøgelsen ledes af Aalborg Universitet som en del af forskningsprojektet ”Sustainable Innovative Mobility Solutions” (SIMS).

Ønsker du at benytte tilbuddet skal du skrive til cr@letsgo.dk, skriv 'Nordhavn' i emnefeltet.

Der findes et begrænset antal tilbud, først til mølle-princippet gælder.

Yderligere brug af mobilitets-ydelserne betales selv.

Efter endt periode kan deltagerne fortsætte med mobilitetsydelserne efter behov.

OBS:

Din deltagelse bidrager til forskning i nye former for bæredygtig transport gennem projektet SIMS. Når du accepterer tilbuddet, giver du samtidig tilsagn til LetsGo må dele dine kontaktoplysninger med forskere fra Aalborg eller Roskilde Universitet mhp. at de kan kontakte dig for opfølgende interview samt at LetsGo må dele anonymiserede data om din brug af LetsGo med samme forskere.

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Roskilde og Aalborg Universitet og alene som del af forskningsprojektet SIMS.

Du kan kontakte projektleder Toke Haunstrup Bach Christensen, Aalborg Universitet, thc@build.aau.dk, for mere information om projektet og behandlingen af dine data.

LetsGo

Bor du i Nordhavn, er LetsGo et nemt og billigt alternativ til at eje egen bil.

Se fordelene >>

Ta’Med

Som beboer eller ansat i Nordhavn kan du med den grønne samkørselsapp Ta'Med udnytte fordelene ved at køre sammen med en anden, når du skal til og fra din arbejdsplads.

Se fordelene >>

Bycyklen

Bycyklen giver dig nem adgang til elcykler, når du skal rundt i byen.

Se fordelene >>

By & Havns rolle i SIMS partnerskabet

I By & Havns forretningsstrategi er det et erklæret mål, at selskabet skal bidrage til at fremme grønne mobilitetsformer. Det gør vi blandt andet med udvikling af byområder med god adgang til kollektiv transport, gode forhold for gående og cyklister og parkeringsforhold, der tilgodeser bycykler, delebiler og ladeinfrastruktur til elbiler.

Med SIMS projektet indsamles viden om effekten af øget adgang til deleordninger på rejsemønstre og bilejerskab og hvordan dette på lang sigt kan påvirke behovet for parkeringspladser i byområderne.

Dette er relevant viden for By  & Havn ift. fremtidig planlægning af byrum og parkeringsanlæg.

Om forskningsprojektet SIMS

Ovenstående tilbud er en del af forskningsprojektet ”Sustainable Innovative Mobility Solutions” (SIMS), som er støttet af Innovationsfonden.

Sammen med en bred vifte af partnere og brugere skal projektet bidrage med viden om udviklingen af fremtidens bæredygtige og smarte transportsystem. Projektet skal undersøge alternative løsninger til privatbilen i tre udvalgte byområder, herunder Nordhavn. De to andre områder er Folehaven og Nærheden. 

Målet med de nye transportløsninger er at sikre renere byer, flere mødesteder, mindre trængsel og støj samt reduceret klimabelastning.

Læs mere om SIMS på projektets hjemmeside: www.sims.aau.dk