Nordhavn - før og nu

Den gradvise udbygning af Nordhavn begyndte allerede i slutningen af 1800-tallet for at imødekomme den voksende havneindustri og skibsfart med større og større skibe.

Første etape af Frihavnen, Søndre Frihavnen, blev anlagt fra 1891 til 1894 syd for Indre Nordhavn. Det skete som et modtræk til Tysklands beslutning om at anlægge Kielerkanalen, der skabte forbindelse mellem Nordsøen og Østersøen og dermed øgede havnekonkurrencen mellem København og de nordtyske byer.

Nordbassinet og det lille havnebassin, Redhavn, som i dag er opfyldt, men som lå omtrent hvor Göteborg Plads ligger i dag, blev anlagt mellem 1885 og 1890. Redhavnen fik sit navn, fordi havnen fungerede som forsyningshavn for de skibe, som lå forankret på Rheden – altså de skibe, som ikke lagde til kaj.

Havnen vokser

I årene omkring 1. verdenskrig blev området udvidet ved hjælp af inddæmning og opfyldning. Redmolen, Sundmolen og Kronløbsbassinet blev anlagt i årene 1915-1918 og blev inkluderet i Frihavnen. I 1919 begyndte anlæggelsen af Orientbassinet, der oprindeligt blev kaldt ‘Ti Meter Bassinet’. Anlægsarbejdet blev dog stillet i bero i 1921 uden at være færdigt, og først flere år efter anden verdenskrig i forbindelse med anlæggelsen af den nuværende Levantkajs vestlige ende, blev Orientbassinet også bygget færdigt.

På nordsiden af Levantkaj opstod en skudehavn for mindre skibe, men i takt med at opfyldningerne rykkede længere nordpå, flyttede Skudehavnen med. Den sidste Skudehavn og dens omgivende miljø med skure og fiskerhytter blev i 1995/96 flyttet til den nuværende placering ved Fiskerihavnen i Nordhavns nordvestlige hjørne. Heldigvis er det også lykkes at flytte den særlige stemning med.

By & Havns udvikling af Nordhavn

I december 2005 indgik den danske regering og Københavns Kommune en såkaldt principaftale om byudvikling i Nordhavnen.

Aftalen blev gjort til lov og vedtaget af Folketinget den 22. maj 2007, og på den baggrund blev det besluttet at udskrive en åben, international idékonkurrence om fremtidens bæredygtige by. Debatmøder og workshops med borgere og interessenter dannede grundlag for udarbejdelsen af et ambitiøst program for konkurrencen. 

Konkurrencen blev udskrevet i maj 2008 og afgjort i marts 2009, hvor ovenstående billede stammer fra.

Hen over sommeren 2009 blev der gennemført en kvalitetssikring af konkurrenceprojektet og de udviklingsstrategier, projektet byggede på. 

Dernæst blev det samlede projekt gennemarbejdet, og der blev skabt en detaljeret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn, så planen kunne skabe grobund for den videre planproces i Københavns Kommune. 

Udviklingen af Nordhavnen er foregået i en tæt dialog med borgere, interessenter og fremtidige brugere af området. Dialogen blev indledt tidligt i processen i forbindelse med forberedelserne til konkurrenceprogrammet, hvor borgerne blev inviteret til at bidrage med deres visioner og ideer.

Lokalplanen for Århusgadekvarteret blev som den første for bydelen vedtaget i Borgerrepræsentationen den 15. december 2011. Dermed kunne arbejdet med at sælge grunde og etablere infrastruktur osv. begynde. 

100 hektar landvinding

Nordhavn er vokset i kraft af landvinding – og opfyldningen er stadig igang. Den seneste landvinding finder sted ud for Nordhavns nordøstlige spids og er så stor, at den forøger Københavns samlede areal med 1 %. Jorden i opfyldningen kommer fra hele Sjælland, og ca. 16 procent stammer fra udgravningen til Metroens Cityring. Læs mere om udvidelsen af Nordhavn her