By & Havn udlægger ’gardiner’ og flydespærre i vandet ved Lynetteholm for at passe på ålegræsset

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 05. februar 2024.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

5. februar 2024

By & Havn udlægger ’gardiner’ og flydespærre i vandet ved Lynetteholm for at passe på ålegræsset

Godt en kilometer siltgardiner øst for Trekroner Fortet skal beskytte områdets ålegræs, mens Lynetteholms vintergravearbejde udføres. Siltgardinerne er netop udlagt, og om kort tid udlægger By & Havn også en flydespærre ved Lynetteløbet for at højne sejladssikkerheden omkring siltgardiner og arbejdsområdet til søs.

Set fra oven ligner det blot en lang hvid streg i vandet. Dykker man under havets overflade, vil man dog kunne se de lange gardiner af kraftigt geotekstil, der hænger ned i vandsøjlen hele vejen langs Trekroner Fortet og havnens to bølgebrydere. Gardinerne skal fremover beskytte områdets ålegræs ved at værne mod, at ophvirvlet sediment fra havbunden aflejrer sig på ålegræsset.

Lynetteholms gravearbejde blev sat i gang slut november 2023 ved Lynetteholms østlige perimeter ud mod Øresund. Nu begynder også arbejdet med at afgrave langs den vestlige perimeter, det vil sige den del af Lynetteholms kant, der kommer til at ligge tættest på Trekroners ålegræs, og derfor udlægges siltgardinerne nu. Gravesæsonen slutter den 31. marts, og mens der graves, måler By & Havn løbende vandkvaliteten for at sikre, at gravearbejdet overholder alle miljøhensyn.

By & Havn_Siltgardin-10

På billedet ses arbejdet med at udlægge siltgardiner langs Trekroner Fortet i Københavns Havn. Lynetteholms miljøundersøgelser har vist store forekomster af ålegræs rundt om Trekroner, som der skal passes på under anlæggelsen af Lynetteholm. 

Størstedelen af det ålegræs, som Lynetteholm kommer til at berører direkte, er gravet op i oktober 2023, og genudplantet i en kanal i Nordhavn. På den måde er ålegræsset ikke gået tabt. 

I Københavns Havn trives ålegræsset generelt godt, hvilket er tegn på et godt havmiljø. En opgørelse fra ingeniørvirksomheden WSP i 2023 viser, at der vokser ålegræs stort set alle de steder i havnen, hvor det forventes at kunne vokse.

Boblegardin beskytter inderhavnen

Tidligere i januar har By & havn også udlagt et boblegardin på tværs af Lynetteløbet. Et boblegardin er modsat siltgardiner luftbobler fra en perforeret slange på havbunden, som sender bobler op igennem vandet. Boblerne fungerer som et ’gardin’ i vandet og skal dæmme op for, at der flyder faner af opgravet sediment fra havbunden ind i inderhavnen. På videoen ses boblerne fra boblegardinet komme op til overfladen.

Flydespærre skal højne sikkerheden
Samtidig med siltgardiner og boblegardin udlægger By & Havn også en flydespærre på tværs af den tidligere sejlrende Lynetteløbet. Lynetteløbet blev lukket for gennemsejling oktober 2023. Lukningen blev markeret med infoskilt og gule krydsbøjer, og af sikkerhedsmæssige årsager bliver bøjer og skilt nu suppleret af en flydespærre. Den skal sikre, at der ikke sker sejlads ind over Lynetteholms arbejdsområde, hvor store arbejdspramme arbejder i døgndrift, og hvor siltgardiner er udlagt.

Flydespærren forventes alt efter vejret udlagt ultimo uge 6.

IMG_0007

Som sejler kan man kende flydespærren på gule og orange kugler fastgjort på en wire.

IMG_0004

For at synliggøre flydespærren mest muligt får flydespærren også påsat fem røde gajer som vist på billedet.

På kortet nedenfor vises, hvor siltgardiner, boblegardin og flydespærre er placeret i vandet.

Kort_siltgardiner, flydespærre, boblegardin

Sejladsinfo på Lynetteholms hjemmeside
Lynetteholms hjemmeside kan du læse mere om lukningen af Lynetteløbet og de nye sejladsforhold i havnen i forbindelse med anlæg af Lynetteholm.