Sejladsinfo: Lukning af Lynetteløbet åbner for nye sikkerhedstiltag i Kronløbet

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 18. oktober 2023.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

18. oktober 2023

Sejladsinfo: Lukning af Lynetteløbet åbner for nye sikkerhedstiltag i Kronløbet

Lysregulering, informationsskilte og en opdeling af Kronløbet skal fremover sikre god og effektiv regulering af erhvervs- og fritidssejladsen i Kronløbet, når Lynetteløbet lukker i forbindelse med anlæg af Lynetteholm.   

Mandag den 23. oktober begynder By & Havn den planlagte lukning af sejlrenden Lynetteløbet i Københavns Havn. Parallelt med lukningen vil By & Havn etablere nye sikkerhedstiltag i Kronløbet i samarbejde med Søfartsstyrelsen.

Ændringer sker, da arbejdet med at anlægge anden og sidste fase af Lynetteholms omkreds snart ventes igangsat. For at få plads til anlægsarbejde og arbejdsområder, og sidenhen den færdige halvø og stormflodssikring, bliver den nuværende sejlrende for fritidssejlads, Lynetteløbet, mellem Refshaleøen og Trekroner, lukket.

Det betyder, at al erhvervs- og fritidssejlads fremover skal deles om Kronløbet ved ind- og udsejling af Københavns Havn.

Et centralt sikkerhedstiltag i Kronløbet bliver opsætning af informationsskilt og tre røde blink på den nordlige bølgebryder ved Trekroner. Lyssignalet ved Kronløbet skal regulere, at erhvervs- og fritidssejlads ikke passerer gennem ved bølgebryder og Levantkaj samtidig, da indsejlingen til havnen her bliver relativt smal under anlægsarbejdet.

Ligeledes etableres to sejlkorridorer i Kronløbet - en for fritidssejlads og en for erhvervssejlads. De to korridorer markeres blandt andet med røde og grønne skillebøjer og skal være med til at sikre god regulering og afstand mellem store og små fartøjer i Kronløbet.      

Tjek Lynetteholms hjemmeside og Efterretninger For Søfarende

På Lynetteholms hjemmeside under ’Sikkerhed for Sejlere’ finder du en oversigt over de nye tiltag, der sker i Kronløbet og i Lynetteløbet samt placeringen af Lynetteholms nye arbejdsområder til søs mellem Refshaleøen og Nordhavn. Alle arbejdsområder vil blive afmærket med gule krydsbøjer.  

Etapevis udlægning af bøjer og skilte

Bøjer, blink, informationsskilte mv. vil blive udlagt etapevis fra den 23. oktober afhængigt af vejr og vind.

De første bøjer, der udlægges, bliver skillebøjerne i Kronløbet, der markerer de to nye sejlkorridorer. Fritidssejlere skal fremover holde mod syd i Kronløbet og erhvervssejladsen mod nord.

Ved Lynetteløbet opsættes informationsskilt om, at løbet er lukket, og der udlægges gule krydsbøjer i indsejlingen til løbet. Når bøjerne er udlagt, er det er ikke længere tilladt at passere igennem.

Afviserfartøj i opstartsfasen

I den første opstartstid efter lukningen af Lynetteløbet vil By & Havn også indsætte et afviserfartøj ved Kronløbet. Fartøjet skal være med til at sikre, at fritids- og erhvervssejlads ikke passerer igennem indsejlingen mellem den nordlige bølgebryder og Levantkaj samtidig. Afviserfartøjet er By & Havns RIB båd, som hedder MB 6. Den kan findes på VHF kanal 12 og vil være til stede, når erhvervsskibe skal sejle ind og ud af havnen.

Det sker i Kronløbet

På nedenstående kort vises de nye sejladsforhold i Kronløbet. Du finder også kortet på Lynetteholms hjemmeside.

Husk, at kortet er vejledende, og at du altid skal tjekke Søfartsstyrelsens officielle hjemmeside Efterretninger For Søfarende for seneste opdateringer.

Download plakat til klubhuset

Ligesom tidligere kan du nu igen downloade en info-plakat om sejladsforholdene nær Lynetteholm. Den er designet til at kunne hænges op på opslagstavler rundt i de danske havne og klublokaler, og ad den vej gøre opmærksom på Lynetteholms anlægsarbejde og de ændrede sejladsforhold.

Hold øje med de gule bøjer

Da Københavns Havn er fuld af liv og aktivitet, er det vigtigt at vide, hvad de gule bøjer betyder. Alle Lynetteholms arbejdsområder til søs vil blive markeret med gule markeringsbøjer (se foto nedenfor). Bøjerne angiver, at her er et vandområde, som der ikke må sejles indover af sikkerhedsmæssige årsager. Det gælder alle slags fartøjer, herunder mindre udlejningsbåde, kajakker, robåde, Stand up paddle boards m.v.

Læs mere om anlæg af Lynetteholm på byoghavn.dk/lynetteholm