Omlægning af Sundkrogsgade øger sikkerhed og trafik-flow

3. marts 2022

Omlægning af Sundkrogsgade øger sikkerhed og trafik-flow

Sundkrogsgade, der er hovedfærdselsåren igennem Nordhavn, bliver midlertidigt omlagt fra april 2022 og året ud for at gøre plads til byudvikling og øge sikkerheden og trafik-flowet igennem Nordhavn.

I dag bliver der løbende foretaget små justeringer og ændringer af vejforløbet igennem Nordhavn, når byggepladserne kræver mere plads. Særligt Sundkrogsgade, der er hovedfærdselsåren igennem Nordhavn, er hyppigt blevet ændret.

Men i april bliver en del af Sundkrogsgade midlertidigt omlagt, og det betyder, at det er slut med trafikale ændringer på vejen året ud, og at sikkerheden og trafikflowet igennem Nordhavn øges.

Vejen lægges væk fra byggepladserne

Ét af de gennemgående temaer i Nordhavns udvikling er at bygge videre på historien og skabe en bydel med tæt kontakt til vandet. Vandet fletter sig allerede ind i bydelen mellem de mange moler, der én for én er tilføjet siden 1885, og i den igangværende byudvikling udgraves der nye kanaler, som igen bringer vandet tættere på beboere og medarbejdere og opdeler bydelen i mindre kvarterer.

På tværs af fremtidens Sundkrogsgade skal der udgraves en kanal, og mens broforbindelsen henover kanalen etableres, er det nødvendigt at ændre vejforløbet. I den forbindelse har By & Havn besluttet at slå en større bue på Sundkrogsgade for at øge sikkerheden, så gaden kommer helt væk fra byggepladserne og byggepladstrafikken kun krydser en opmærket cykelsti og fortov to steder. Trafikafviklingen bliver samtidig optimeret, da lyskrydsene fra Orientkaj ved Sundmolen til Skudehavnsvej bliver samkodet, så de taler bedre sammen og det dermed bliver mere smidigt for biler og cyklister at benytte Sundkrogsgade.

Alle der kører bil ved, hvor frustrerende det er at holde i kø, og trafikken igennem Nordhavn er ofte tæt i myldretrafikken. Det håber vi at løsne op for med omlægningen af Sundkrogsgade og ved at samkode trafiklysene. Vi kommer ikke til at kunne fjerne kødannelser, men vi gør, hvad vi kan, for at skabe et bedre trafikflow.

Ingvar Sejr Hansen, udviklings- og salgsdirektør i By & Havn

Arbejdet med den midlertidige omlægning af Sundkrogsgade går i gang i marts og kommer ikke til at påvirke transporten gennem Nordhavn mens vejen omlægges. Det nye vejforløb kan tages i brug i april. Når broen står færdig i 2023 år bliver vejen ført tilbage til sit nuværende forløb, der er det vejforløb, Sundkrogsgade skal have i fremtiden.

Sådan bliver trafikken ændret

  • Fra april og frem til 2023 bliver Sundkrogsgade omlagt så der slås en bue på gaden mod øst og den trækkes væk fra byggepladserne.
  • Byggepladstrafikken til den vestlige del af Nordhavn vil ske fra Sundkrogsgade via den trafikregulerede Skudehavnsvej eller ad arbejdsvejen overfor Comwell.
  • Byggepladstrafikken vil krydse cykelsti og fortov to steder. Hhv. for at køre ad istanbulgade og ad arbejdsvejen overfor Comwell.
  • Det midlertidige lyskryds ved Istanbulgade nedlægges, og der etableres i stedet et midlertidigt lyskryds ved CMPs udkørsel på Færgehavnsvej.
  • Alle lyskryds på strækningen bliver samkodet, så de taler bedre sammen og trafikafviklingen for både biler og cyklister bliver mere smidig.
  • I maj måned etableres der en cykel- og gangsti mellem Orientkaj og Istanbulgade nord for Comwell. Indtil da kan cykel- og gangforbindelsen forbi Orientkaj Metrostation benyttes.
  • Den midlertidige cykel- gangsti på Glückstadtsvej mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen gøres permanent og lukkes, mens arbejdet står på fra april til november. I denne periode skal cyklister og fodgængere bruge Sundkrogsgade og Orientkaj.