Nyt bæredygtigt kvarter skal bevare unikt miljø

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 02. september 2019.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

2. september 2019

Nyt bæredygtigt kvarter skal bevare unikt miljø

Stejlepladsen i Sydhavnen bliver Københavns nye bæredygtige kvarter med udsigt til Fiskerhavnen og med naturområdet Sydhavnstippen lige i baghaven. Genbrugsmaterialer, mindre boliger og sociale fællesskaber i samspil med det oprindelige havnemiljø og de eksisterende bådklubber er tænkt ind i arkitektkonkurrencen for området, som skydes i gang i dag.

Området omkring Stejlepladsen i Sydhavnen er kendt for sit unikke havneliv med mange sejl- og bådeklubber langs kajkanten. I udviklingen af området bliver det derfor et væsentligt krav at bevare det havneliv, der er i området.

Tre arkitektteams er i dag blev indbudt til at komme med deres bud på Stejlepladsens kommende bebyggelseseplan. I konkurreceprogrammet for området skal arkitekterne forholde sig til områdets maritime kulturmiljø, Stejlepladsens potentiale for et bæredygtigt hverdagsliv og Sydhavnstippens naturværdier – et område der ligger et stenkast fra Stejlepladsen.

Forud for arkitektkonkurrencen har borgere og interesseorganisationer givet input til udviklingen af Stejlepladsen. De mange input indgår nu i konkurrencematerialet, så de konkurrerende arkitekter kan lade sig inspirere af borgernes ønsker og idéer til området.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, siger:

Stejlepladsen er en del af et unikt miljø, som vi selvfølgelig skal gøre alt for at bevare samtidig med, at vi bygger et nyt kvarter, som vi har fået til opdrag. Vi har været i dialog med beboere og foreninger og har i konkurrencematerialet lagt vægt på, at der skal tages størst muligt hensyn til miljøet i området og at byggeriet nedskaleres mod Fiskerhavnen, så der bliver plads til grønne kantzoner og lokale mødesteder. Vi ser meget frem til at modtage arkitekternes forslag.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro

Det er visionen, at det cirka 51.800 m2 store areal skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde med cirka 900 boliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligareal skal være almene boliger.

På baggrund af bl.a. borgerinddragelsen er der blevet indført i konkurrencematerialet , at området skal have en stor andel mindre boliger. Det vil give gode rammer for at både børnefamilier, studerende og seniorer kan have lyst til at flytte ind og skabe nye fællesskaber og socialt liv i området. Bebyggelsesprocenten er reduceret fra de oprindelige 150 til 140 procent for at skabe mere luft og centrale fællesarealer mellem bygningerne og kunne bevare det grønne areal langs havnen.

Mangfoldigt og grønt kvarter

Bæredygtighed og miljø bliver helt centralt for det nye område, som skal certificeres efter de højeste standarder for bæredygtighed, og byggeriet skal beklædes med naturlige, genanvendte eller ressourcevenlige materialer. Cirka 40 procent af kvarterets areal skal udlægges til rekreative områder og natur, grønne kantzoner og stier til bløde traffikanter m.m.

Bag projektet står By & Havn og pensionsselskabet PFA, der er gået sammen i et projektselskab. Selskabet skal de kommende  år udvikle det nye kvarter i fællesskab. I PFA har man store forventninger til området og ser frem til at bygge et nyt, bæredygtigt kvarter, så flere mennesker får muligheden for at blive en del af det unikke miljø ved Stejlepladsen.

Ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn er meget glad for at kunne præsentere projektet sammen med partnerne i By & Havn. Han siger:

”Vi har store forventninger til byggeprojektet. Stejlepladsen bliver nu udviklet med øje for områdets karakter og unikke beliggenhed og med fokus på bæredygtige boliger og en mangfoldig byudvikling. Vi er i den forbindelse glade for, at vi via vores joint venture med By & Havn har kunnet holde omkostningerne på et fornuftigt niveau sammenlignet med andet nybyggeri i København. Da to tredjedele af boligerne samtidig bliver 1- og 2-værelses, er vi også inde og imødekomme behovet for mindre boliger i Hovedstaden.”

Stejlepladsen-optegnet-16-9

Den røde streg markerer det samlede konkurrenceområde. Den hvide stiplede linje markerer byggezonen, hvor der kan bygges boliger m.m. Den gule stiplede linje markerer et byggefelt med tæt-lav bebyggelse som i naboarealernes bådehusområder.

For at sikre de høje ambitioner om bæredygtig udvikling på Stejlepladsen, har selskabet tilknyttet Lendager Group som proces- og bæredygtighedskonsulenter for bygherre.

Proceskonsulent, Anders Lendager siger:

”Byggeriet står for omkring 70 procent af vores materialeforbrug og 40 procent af vores CO2 udledning og affald. Men bæredygtighed er mere end CO2 og materialevalg. Uden social inklusion ingen bæredygtighed. På Stejlepladsen får vi mulighed for dels at fokusere på CO2 og genanvendelse, men også på social bæredygtighed med boliger til de almindelige borgere, som alt for ofte bliver glemt i projektbyggeriet.”

De tre arkitektteams, der er indbudt til at deltage i konkurrencen for Stejlepladsen er NORD Architects, Arkitema, og Christensen & Co. Det endelige forslag skal afleveres primo november. Vinderforslaget forventes at blive offentliggjort i starten af december i år.

Det forventes, at byggeriet af kvarteret kan begynde i 2021, når lokalplanen for området er vedtaget.


Yderligere information:

Kommunikationschef, Kristian Wederkinck, By & Havn, tlf. 3053 5004
Ejendomsdirektør, Michael Bruhn, PFA,  tlf: 2428 4630

Om Stejlepladsen:

 • I forbindelse med Københavns Kommunes Budget for 2019 blev det bl.a. besluttet at skabe en ny, grøn og bæredygtig bydel ved Stejlpladsen i Sydhavnen i stedet for Ørestad Fælled Kvarter, som det tidligere havde været planen.
 • Der kan på Stejlepladsen opføres 72.000 etagemeter på et areal på 51.800 m2.
 • Området skal have cirka 900 boliger, heraf skal 25 procent skal være almene boliger. Resten skal være private udlejningsboliger. Derudover er der planlagt en daginstitution på Stejlepladsen.
 • Bygninger og kvarteret skal bæredygtighedscertificeres efter DGNB. Ambitionen er, at bygninger skal opnå en guld-certificering.

Foreløbig proces for udviklingen af Stejlepladsen:

 • Oktober 2019: Startredegørelse til politisk godkendelse i Københavns Borgerrepræsentation
 • oktober 2019: Aflevering af konkurrenceforslag til bebyggelsesplan
 • November 2019: Forventet offentliggørelse af vinderforslag
 • Januar 2020: Offentligt borgermøde med præsentation af vinderforslag
 • Juni 2020: Lokalplansforslag til politisk godkendelse
 • Juli- aug. 2020: Offentlig høring af lokalplansforslag
 • 2020: Endelig lokalplan til politisk vedtagelse og byggeriet kan gå i gang
logobanner_bh-pfa

Selskabet og parterne bag

 • By & Havn og PFA har indgået en aftale om at etablere et projektselskab, der skal udvikle Stejlepladsen de kommende 10 år. Selskabet ejes ligeligt af parterne. Aftalen er betinget af, at der vedtages en endelig lokalplan for området.

 • Når byggeriet på Stejlepladsen er opført, vil det nye selskab overgå fra at være bygherre til at varetage udlejning og salg af boliger. Dermed kommer selskabet til at stå for udviklingen af hele bykvarteret og kan tage ansvar for og hånd om at opfylde byudviklingens mål og visioner.

 • By & Havn er et offentligt ejet selskab, ejet af staten og Københavns Kommune. Selskabet udvikler nye byområder og forestår havnedriften i Københavns Havn. Selskabets primære ambition er at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber. By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, som fx metroen.

 • PFA er Danmarks største kommercielle kundeejede pensionsselskab med ca. 600 mia. kr. under forvaltning og 1,3 mio. pensionskunder. PFA blev dannet i 1917 og har en mere end 100 år lang historie som kundeejet selskab, hvor grundfundamentet bygger på at gøre en positiv forskel i kundernes liv. Det gælder på pensionsområdet i forhold til opsparing og i forhold til at sikre kunderne økonomisk i tilfælde af sygdom og ulykke. Samtidig har PFA de seneste år udviklet nye værditilbud inden for seniorområdet, bolig, sundhed og i relation til opsparing af private midler. PFA har ejendomsinvesteringer for ca. 70 mia. kr.