Nye muligheder og regler for livet i Københavns Havn

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 24. marts 2021.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

24. marts 2021

Nye muligheder og regler for livet i Københavns Havn

Tag på SUP-board i hele havnen, fang fisk fra kajkanten året rundt men hold dukkerten til de 10 badesteder, hvis du vil undgå en bøde. I dag træder et nyt havnereglement, der definerer regler og muligheder for Københavns Havn, i kraft. Det liberaliserer i høj grad livet i havnen, samtidig med at sikkerheden holdes i top, og er blandt andet blevet til i dialog med havnens brugere.

Det er ikke mere end ni år siden, at det store erhvervsskib M/S Trans Dania sejlede den sidste last avispapir til Papirøen, hvor det blev opmagasineret i store haller og bragt videre til landets aviser. I dag er der ikke flere erhvervsskibe med fast rutefart ind og ud af havnen. Den industrielle havn i hjertet af København er afviklet, og i stedet udvikler den rekreative havn sig år for år.

fugl-1

I dag offentliggøres et nyt havnereglement, der sætter rammerne for mulighederne og reglerne i havnen, og skaber en balance mellem sikkerheden og livet, der kan udfolde sig.

Selvom det blot er fem år siden, havnereglementet sidst blev opdateret, er der sket en stor udvikling i interessen for og brugen af havnen, og derfor var tidspunktet rigtigt til at genbesøge og opdatere reglementet. Ændringerne er bl.a. blevet til på baggrund af dialog med havnens aktører, der har haft forslag til både sikkerhedstiltag og nye muligheder.

Per Schulze, der er udviklingschef i By & Havn, siger:

Udgangspunktet for det nye havnereglement har været at skabe plads til alle i havnen samtidig med, at sikkerheden er i top. Vi har været i dialog med en lang række af havnens aktører og fundet nye muligheder for, hvordan livet kan udfolde sig. Sikkerheden i havnen kan dog ikke klares alene med et havnereglement, men er i sidste ende et fælles ansvar, hvor det er helt afgørende, at vi tager hensyn til hinanden på vandet og skaber en god havnekultur sammen. Det tror vi på, at der er gode forudsætninger for i samarbejde med havnens mange aktører.

Per Schulze, udviklingschef i By & Havn.

Flere muligheder for lystfiskeri og SUP

Gennem de seneste år er interessen for lystfiskeri steget med raketfart, og under coronanedlukningen er endnu flere kommet til. I 2020 steg salget af fisketegn ifølge Fiskeristyrelsen med 25% på landsplan sammenlignet med året forinden. Det nye havnereglement imødekommer den voksende interesse og giver mulighed for at fiske med stang i hele havnen året rundt med undtagelse af Inderhavnen i sommerperioden fra 1. maj til 30. september, hvor der er særligt tæt med aktiviteter i området. Løsningen er fundet i dialog med Danmarks Sportsfiskerforbund, som ser frem til at kaste snøren ud.

Det vrimler med lystfiskere langs Københavns moler og kajkanter. Hovedstadens borgere har virkelig taget lystfiskeriet til sig under coronapandemien og det viser med al tydelighed, at lystfiskeriet har været et vigtigt pusterum for mange. Vi er derfor også utrolig glade for, at der bliver bedre muligheder for at smide snøren i vandet.

Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

En anden idræt i vækst, som får udvidet mulighederne med det nye havnereglement, er Stand Up Paddling (SUP). Siden 2018 har By & Havn i tæt dialog med Dansk Surf & Rafting Forbund og klubben Copenhagen Watersports testet og evalueret forskellige muligheder for SUP i havnen med sikkerhed og tryghed for øje. Det resulterer nu i, at SUP og kajak sidestilles i det nye havnereglement, så man kan SUP’e i hele havnen.

Hos Copenhagen Watersports ser man frem til at sætte brættet i vandet og paddle gennem havnen, fortæller Ditte Toft Clausen, kasserer.

Vi glæder os rigtig meget til at gå sommeren i møde med hele havnen som vores farvand. Det giver nogle helt nye muligheder i hovedstaden for at udvikle vores sport. Som forening vil vi også gerne bidrage til en god SUP-kultur i havnen, og vi er allerede ved at planlægge en række kurser i løbet af foråret, hvor man kan få en introduktion til havnen, nogle fif til teknikken og blive opmærksom på de vigtigste sikkerhedsaspekter, når man SUP’er i Københavns Havn.

Ditte Toft Clausen, kasserer i Copenhagen Watersports.

Foruden de mange nye muligheder skærpes reglerne på andre områder. Det nye reglement bidrager til at natteroen sikres for de mange mennesker, der bor langs havnen, og derfor bliver det fremover kun tilladt at afspille forstærket musik på vandet i dagtimerne fra kl. 07-22.

Havnereglementet sætter også reglerne for badning, for det er ikke alle steder i havnen, der egner sig til en dukkert. Der er kun sikkerhed for, at vandet er rent nok til en badetur ved de 10 havnebade og badezoner, hvor vandkvaliteten bliver målt og markeret med rødt eller grønt signal, og samtidig kan det være farligt at bade, hvor der er trafik. For at kunne opretholde en sikker havn med plads til alle, er det derfor ikke tilladt at bade udenfor de 10 afmærkede badesteder og to dyppezoner, og i det nye havnereglement indskærpes det, at politiet kan give bøder for ulovlig badning. Bødestørrelsen er fastsat til 1000 kr.

figurer

Ændringerne i det nye havnereglement betyder blandt andet at:

  • Stand Up Paddling og kajak sidestilles: SUP er en idrætsgren i hastig vækst både på verdensplan og i Danmark, og gennem de seneste år har adskillige pilotprojekter og forsøgsordninger afsøgt sikkerheden for SUP i havnen. På den baggrund sidestiller det nye havnereglement SUP og kajak, så man må bruge sit SUP-board i hele den rekreative havn.
  • Lystfiskeri i hele havnen: det bliver tilladt at fiske med stang i hele havnen med undtagelse af nogle få områder, hvor der er særlige sikkerhedshensyn. I sommersæsonen fra 1. maj - 30. september er inderhavnen undtaget fra fisketilladelsen, da der er særligt mange aktiviteter i havnen, og derfor er det i denne periode forbudt at fiske fra Bryggebroen til den sydlige ende af Langeliniekaj.
  • Bøde for ulovlig badning: Det er ikke alle steder i havnen, der egner sig til en dukkert, da det kun er ved de afmærkede badesteder, der er sikkerhed for, at vandet er rent nok til at man kan bade i det, og fordi det kan være farligt at bade, hvor der er trafik i havnen. For at opretholde sikkerheden kan politiet give bøder, hvis der bades udenfor de 10 afmærkede badesteder eller to dyppezoner i havnen.
  • Brug af sejl flere steder: Det er sværere at styre en båd for sejl end for motor, og derfor har det hidtil kun været tilladt at sejle for sejl i den nordlige del af havnen nord for Nordre Toldbod og batteriet Sixtus, hvor der er bedre plads. Det nye havnereglement giver plads til en kravlegård for sejlere i Teglværksbassinet i Sydhavn, så der fremover må sejles med sejljoller.
  • Natteroen sikres: Der kommer begrænsninger på støj, så det kun er tilladt at afspille forstærket musik i Københavns Havn i dagtimerne fra kl. 07-22.