Nu begynder renoveringen af den ikoniske Langeliniekaj

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 21. september 2022.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

21. september 2022

Nu begynder renoveringen af den ikoniske Langeliniekaj

Siden 1935 har Langelinie været et af byens mest populære udflugtsmål – ikke mindst på grund af ishuset for enden, hvor børn og barnlige sjæle ofte har kunnet nyde havnen fra. Men årene har sat sine tydelige spor på den gamle anløbskaj, som derfor nu kræver en totalrenovering.

Arbejdet begynder den 3. oktober, når krydstogtsæsonen slutter, og løber frem mod udgangen af 2024. Efter endt renovering vil Langelinie ligne sig selv, da man genopbygger den oprindelige front og genbruger den originale granit.   

I generationer har Langelinie haft en helt særlig tiltrækningskraft på københavnere, besøgende og turister, der glædeligt besøger den ikoniske strækning, som tager sig flot ud på en af Københavns mest prominente adresser, og hvor også den Lille Havfrue har hjemme. Det er her krydstogtskibene anløber om sommeren, men de mange besøg og år har nu slidt så meget på de gamle konstruktioner, at de derfor kræver en gennemgribende renovering, hvis anløbskajen også fremover skal modtage krydstogtskibe og være et populært sted for fremtidige generationer.

SSF0122092015201

Passagerskibe ved Langelinie, 1970

 

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, ser frem til at den prominente strækning bliver renoveret:

"I By & Havn varetager vi driften af havnen og det betyder også, at vi vedligeholder mange kajer og bolværker. Og denne gang er vi nået til Langelinie, som både er et ikonisk sted for københavnerne, og er det første sted mange turister besøger, når de ankommer til byen. Derfor skal den tage sig flot ud, og det kræver, at den holdes vedlige og renoveres.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

En renovering i to etaper

Det kommende renoveringsarbejde bliver udført af Hercules Fundering, som er en del af NCC Infrastructure.

De skal med deres store ekspertise og erfaring, som en af landets førende entreprenører inden for havne- og vandbygning, stå for renoveringen, der begynder mandag den 3. oktober 2022.

30-10-07_0105_8407

Det store renoveringsarbejde er inddelt i to etaper for at tage hensyn til de aktiviteter, der dagligt foregår på og langs Langelinie. Det betyder, at den sydlige del af Langeliniekaj er åben og tilgængelig for et krydstogtskib, når arbejdet på den nordlige del af Langeliniekaj begynder og visa versa når arbejdet på den sydlige del begynder i efteråret 2023. Begge etaper er planlagt til at tage cirka et år hver, og det forventes at renoveringen er endeligt afsluttet ved udgangen af 2024.

Hans Vasehus, Havnebygmester i By & Havn, fortæller, at årene og de mange besøg fra krydstogtskibe har taget hårdt på den gamle kajkant, og at han ser frem til at følge arbejdet, fordi det foregå på et specielt sted, som de fleste kender og har besøgt. Han understreger, at det netop derfor skal udføres med en særlig respekt for stedet og for de fine materialer, der blev brugt i sin tid, da kajen blev anlagt.

Med renoveringen rykker vi kajkanten lidt over en meter ud i vandet for at skabe plads til den nye konstruktion. Vi demonterer med andre ord den eksisterende granitoverbygning og placerer den efterfølgende på den nye spunsvæg. Granitten, som er blevet demonteret, bliver efterfølgende sat op oven på den nye konstruktion, så vi af respekt for den historiske strækning beholder den originale og fine granit. Langeliniekaj emmer af historien og den skal vi bibeholde på bedste og mest bæredygtige vis.

Hans Vasehus, havnebygmester og anlægschef i By & Havn.

Alt fra spuns til spildevandshåndtering

Renoveringen omfatter alt lige fra fjernelse af den eksisterende betonbundsikring på cirka 650 meter af kajstrækningen, etablering af en ny spunsvæg med jordankre på en 1 km lang strækning, til opsætning af opgraderede pullerter på 64 nye støbte pullertfundamenter samt fremrykning af eksisterende fendere. Dertil skal der etableres nyt kajudstyr som redningsstiger og redningsliner, ligesom det ny anlagt spildevandshåndteringssystemet for krydstogtskibene skal færdiggøres.

Renoveringsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende delarbejder: 

 • Fjernelse af eksisterende betonbundsikring
 • Etablering af en ny spunsvæg samt jordankre på en knap 1 km kajstrækning
 • Etablering af nye opgraderede pullerter
 • Fremrykning af eksisterende fendere, som placeres på den nye spunsvæg.
 • Etablering af granitoverbygning på den nye spunsvæg ved genbrug af eksisterende sten fra den gamle kaj.
 • Etablering af afvisertømmer og kajudstyr som redningsstiger, redningsliner mv.
 • Etablering af spildevandsbrønde og flytning af elinstallationer ved kajvæggen
 • Etablering af belægning inkl. nødvendig bundopbygning og håndtering af overfladevand (nye afløb)
SSF0122092015200

Turister ved Den Lille Havfrue, syd for Langeliniekaj, 1960'erne. 

Fakta om renoveringsarbejdet

 • Renoveringsarbejdet er opdelt i to etaper (nord og syd), hvor hver etape cirka svarer til halvdelen at Langeliniekaj.
 • Etape 1 udføres fra den 3. oktober 2022 til 1. oktober 2023 startende på den nordlige del af Langeliniekaj, hvor der fra mandag den 10. oktober og foreløbigt frem til slutningen af januar 2023 udføres særligt støjende arbejder på hverdage mellem klokken 08.00 – 17.00.
 • Etape 2 udføres fra den 1. oktober 2023 til den 31. december 2024 på den sydlige del af Langeliniekaj.
 • Det er ”Bygge- og anlægsforskriften i København”, som angiver reglerne for støjende arbejde i kommunen.
 • Byggepladsen kommer til at ligge på den yderste del af Langeliniekaj.
 • I anlægsperioden af den nordlige etape vil det ikke være muligt at komme til Langelinie via offentlig transport ligesom turistbusser i perioden heller ikke har adgang til Langeliniekaj. Offentlig transport kører til og med Indiakaj.
 • Under etape 1 reduceres P-plads Langelinie Nord med 16 parkeringspladser, som følge af renoveringsarbejdet. For parkering henvises til P-plads Langelinie Syd eller det kommunale parkeringsareal på Langelinie Allé.
 • Under etape 2 vil p-pladserne Langelinie Syd ikke være tilgængelige. For parkering henvises til P-plads Langelinie Nord eller det kommunale parkeringsareal på Langelinie Allé.
trt4r

Havnebygmesterens Studiesamling

Er du interesseret i Langelinie og Frihavnens historie? Så besøg By & Havns nye udstilling, Havnebygmesterens Studiesamling på Nordre Toldbod 3. Udstillingen er åben alle hverdage kl. 09 - 15. Læs mere på byoghavn.dk/udstilling