Midlertidige byrum på Asger Jorns Allé

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 16. februar 2023.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

16. februar 2023

Midlertidige byrum på Asger Jorns Allé  

Mens vi venter på byggerierne på nordsiden af Asger Jorns Allé i Ørestad Syd, har By & Havn med input fra borgere, foreninger og erhvervsaktører i bydelen, etableret midlertidige byrum på fortovsarealerne. I november måned udsendte By & Havn et spørgeskema for at blive klogere på beboernes holdninger til - og brug af - de nye midlertidige byrum. Erfaringerne bruges til at kvalificere både de kommende midlertidige og de permanente byrum langs Asger Jorns Allé.

I efteråret 2021 inviterede By & Havn til en række åbne værksteder, hvor beboere og andre interesserede kunne komme med ønsker og idéer til midlertidige og permanente byrum på de brede fortovsarealer langs Asger Jorns Allé. De ting, der gik igen blandt ønskerne var; mere beplantning, flere opholdsmuligheder og mødesteder, streetfood og detailhandel, mere tryghedsskabende belysning, kunst og elementer til leg. På baggrund af ønskerne, igangsatte By & Havn midlertidige tiltag såsom bænke med lys i, skulpturelle opholdsmøbler og lysinstallationer, træer, foodtrucks, økoskab mm.

street4_1024x576

Foto: Preet Singh

De midlertidige tiltag giver mulighed for at afprøve forskellige typer af byrumselementer, som kan justeres efter behov og som kan fungere som temperaturmåler for hvordan de fremtidige permanente byrum skal udformes.

Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn, fortæller at midlertidige byrum naturligvis etableres på en økonomisk forsvarlig måde, og at der fx arbejdes med genbrugsmaterialer i byrumsinstallationerne. 

Med de midlertidige byrum ønsker vi at støtte vi op om fællesskaber i Ørestad Syd. Ikke alt er perfekt lige nu – det er vi helt klar over. Men når vi taler midlertidige byrum, er der mange meninger, ønsker og behov. Vi har allerede fået ros for initiativ og installationer, men også kritik, der primært går på kvalitet og æstetik. Derfor justerer vi nogle af de eksisterende byrumselementer og supplerer med nye initiativer der vil imødekomme de ønsker, der er. Det er en hårfin balance, da hverken omkostninger eller materialeforbrug skal blive for store, når vi anlægger midlertidigt. Vi forsøger på bedste vis, og ud fra et bæredygtighedsperspektiv, at balancere de forskellige ønsker og hensyn.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Resultater fra spørgeskema-undersøgelsen

I november måned udsendte By & Havn et spørgeskema, hvor beboere fik mulighed for at evaluere de opstillede byrumsinstallationer. Målet var at blive klogere på hvad der fungerer godt og hvad der ikke gør. Der var 223 personer, der deltog i undersøgelsen og svarede på spørgsmål om deres holdning til bytræer, bænke, lysinstallationer, udsmykning på hegn, foodtrucks og økoskab.

Undersøgelsen viste at 92 % af de adspurgte har lagt mærke til elementerne, 76 % har benyttet sig af nogle af elementerne og 60 % er enige eller delvist enige i, at de midlertidige byrum har gjort Asger Jorns Allé hyggeligere end det var før. 71 % har svaret, at de oplever, at der er flere mennesker der opholder sig på Asger Jorns Allé end tidligere.

Loop lys 8

Foto: OUT-SIDER

På spørgsmålet om hvorvidt man kunne tænke sig, at nogle af de midlertidige tiltag blev permanente, har 88 % svaret ja til at bevare bytræerne, 72 % har svaret ja til, at der fortsat skal være bænke, 67 % mener, at de opstillede foodtrucks er en god idé at tage med videre, og 43 % mener at økoskabet skal have en plads i de permanente byrum. Økoskabet er i øvrigt hurtigt blevet det næst mest brugte økoskab i hele hovedstadsområdet. Endvidere fortæller resultaterne fra undersøgelsen, at 32 % har svaret ja tak til udsmykning på hegn fremover, 29 % mener, at lysinstallationer er en god idé, og 3 % mener at ingen af delene skal indgå i udviklingen af de permanente byrum.

I spørgeskemaet kunne man også komme med kommentarer til de midlertidige byrum, der lå udover afkrydsningsfelterne, og her var tydeligt, at mange var kede af de midlertidige kunstinstallationer med lys, der opleves som grimme og uhensigtsmæssige.

I Ørestad Syd vil arbejdet med at afsøge muligheder for midlertidige og permanente byrum fortsætte i samarbejde med beboere, foreninger og erhvervslivet, fortæller Jane Mortensen, der er projektleder i By & Havn. Næste skridt er at etablere plantekasser i det tidlige forår, så de er klar til sommeren.

Vi vil meget gerne indrette midlertidige byrum, der kan være med til at kickstarte byliv og potentielt skabe grobund for fremtidige fællesskaber inden de permanente byrum kommer. Samtidig er det også her, vi kan afprøve forskellige løsninger og få den nødvendige feedback fra de lokale, så vi kan have en konstruktiv dialog omkring de ting, vi iværksætter. Vi tager gode idéer, ønsker og kritik med videre i planlægningen af de midlertidige byrum, og sætter stor pris på at folk engagerer sig i deres bydel.

Jane Mortensen, projektleder i By & Havn.

Permanente bygninger

I midten af 2023 forventes byggeriet af Ørestad Syds nye beboer- og kulturhus, Byens Hus, at gå i gang. Det kommer i fremtiden til at danne rammen om fællesskaber, kultur- og foreningsaktiviteter for områdets beboere. Og lidt længere nede af alléen mod øst, er det planen, at KAB med boligforeningen 3B i spidsen, skal opføre Generationernes Træhus. Det kommer til at indeholde 122 boliger fordelt på seniorbofællesskab, familieboliger og ungdomsboliger. Ønsket er, at det bliver et levende byhus, hvor tre generationer kan bo under samme tag. Desværre er Generationernes Træhus sat på standby på grund af de høje materialepriser.

Imellem de to grunde med Byens Hus og Generationernes Træhus ligger en grund, som endnu ikke er solgt. Her vil cirka halvdelen af arealet i perioder komme til at fungere som byggeplads for de to byggerier. By & Havn er desuden i dialog med lokale aktører om brug af den anden halvdel af grunden til midlertidige aktiviteter.