KPC opfører nyt bæredygtigt flerbrugerhus i Nordhavn

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 23. september 2019.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

23. september 2019

KPC opfører nyt bæredygtigt flerbrugerhus i Nordhavn

By & Havn har indgået aftale med KPC om køb af to af de mest synlige og attraktive erhvervsgrunde i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Her vil KPC bygge et mo­derne og effektivt flerbrugerhus, som vil have høje ambitioner for bæredygtighed og arkitektonisk fremtræden som skal ligge blandt metro og bydelspladser.

Selve aftalen sker på baggrund af en proces, hvor By & Havn har anmodet potentielle investorer om at indsende interessetilkendegivelser, således at der på den baggrund kunne indgås betingede salgsaftaler med de parter, som vurderes bedst at opfylde de samlede ønsker til de enkelte byggefelter.

Ved at udbyde byggefelterne på denne måde sikrer vi os, at de byggerier, der kommer i fremtiden, overholder en række kriterier, heriblandt at det er et ambitiøst arkitektonisk idéoplæg. Og vi er glade for at kunne sige, at KPCs byggeri opfylder de krav, og kriterier, vi har sat, herunder især kravet om DGNB-certificering til minimum guld-standard. KPCs byggeri stiler mod platin.

Michael Soetmann, Udviklings- og salgsdirektør i By & Havn.

Aarhusgadekvarteret__By og Havn_KPC_AART_3-1600px

I udvælgelsen af KPC har By & Havn især lagt vægt på, at der et højt ambitionsniveau for bæredygtighed, at bygningen er velproportioneret og passer ind i de omkringliggende omgivelser og ikke mindst passer intentionen om at bygge et flerbrugerhus med både fitness/coworking-café, fælleskantine og Deli (take away) godt ind i de ambitioner, som der er for at skabe fællesskaber i Nordhavn.

 Udviklingsdirektør i KPC, Jesper Jørgensen, har store forventninger til det nye byggeri:

”Vores ambition er at skabe et bæredygtigt kraftcenter med fællesskabet i fokus. Et kraft­center, der emmer af liv fra tidlig morgen til sen aften. Et projekt, der løfter deleøkonomien ind i udviklingen af fremtidens arbejdspladser. Alt sammen med fokus på at skabe en bygning, der rækker ud over sig selv, giver noget tilbage til byen og skaber nye muligheder for beboere og besøgende i Århusgadekvarteret.”

Aarhusgadekvarteret_By og Havn_KPC_AART_1-1600px

De to byggefelter i Århusgadekvarteret Vest er blevet udbudt samlet. I alt er etagearealet 8.000 m2. Grundene er beliggende ud til Kalkbrænderihavnsgade og Århusgadegade og med stor synlighed bl.a. fra Nordhavn s-togstation og den kommende Nordhavn metrostation, som åbner i begyndelsen af 2020. Byggeriet er tegnet af AART Architects. 

Med deres beliggenhed bliver de kommende erhvervsbyggerier porten til det livlige Århusgadekvarteret, hvor der allerede bor ca. 2.500 mennesker og arbejder ca. 700. Kvarteret rummer bl.a. adskillige butikker, supermarkeder, restauranter og caféer.

Kontakt:

Kommunikationschef, By & Havn, Kristian Wederkinck Olesen, tlf: 3053 5004