Fem teams er prækvalificeret til projektkonkurrence om Kulpladsen ved Svanemølleværket

7. november 2023

Fem teams er prækvalificeret til projektkonkurrence om Kulpladsen ved Svanemølleværket

De fem teams, der skal deltage i projektkonkurrencen om en ny bebyggelsesplan rundt om Svanemølleværket, er nu udvalgt. Projektkonkurrencen udskrives i starten af 2024 og er første store skridt i omdannelsen af området, som vil blive åbnet op for københavnerne.

Solidt plantet på kanten af havnen med en gevaldig bygningskrop og tre iøjefaldende skorstene, står det 70 år gamle Svanemølleværk i Nordhavn. En markant og vigtig del af industriens bygningsarv i København. Nord for værket ligger Kulpladsen, hvor fragtbådene i sin tid lagde til og læssede kul af til kraftvarmeværket. Området bærer på en spændende historie om udviklingen af vores energiforsyning og af havnens betydning.

kulpladsen3

Hverken Kulpladsen eller værket er offentligt tilgængelige i dag, men planerne for fremtiden er at åbne området op for københavnere og besøgende.

Startskuddet hertil er en projektkonkurrence om en ny bebyggelsesplan, og i dag er de konkurrerende teams blevet udpeget. 24 teams bød ind på konkurrencen, og fem er blevet prækvalificeret og går dermed videre til selve konkurrencen, der forventes at blive udskrevet i januar.

De fem prækvalificerede teams er:

 • TEAM Christensen & Co Arkitekter A/S - (CCO arkitekter, 1til1 landskab, Urban Creators)
 • TEAM Cobe A/S – (Cobe, Artelia)
 • TEAM Schmidt Hammer Lassen – (Schmidt Hammer Lassen, ByMUNCH Landskab, WSP Danmark Ingeniører, Matter bybrix)
 • TEAM SLA – (SLA, Transform, RAW Mobility, EKJ Rådgivende ingeniører, Gottlieb Paludan Architects)
 • TEAM Werk Arkitekter Aps – (Werk, Trafikplan, Aaen engineering)
30-12-01-01_0050_6536

Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn glæder sig over, at der er taget endnu et skridt i udviklingen.

I dag er der taget endnu et stort skridt mod, at området i fremtiden vil indbyde københavnerne til at komme tæt på en helt særlig kulturhistorie i et maritimt miljø ved det imponerende bygningsværk, som Svanemølleværket er. Vi har valgt fem teams, som vi er sikre på, kan byde stærkt ind på opgaven, og nu glæder vi os til at komme videre i processen og udskrive en projektkonkurrence i starten af det nye år, som gør det muligt at realisere vores store ambitioner for området.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Ambitionen for Kulpladsen og det samlede projektområde rundt om Svanemølleværket er, at det skal udvikles med et erhvervsbyggeri med udadvendte stueetager, et  teknisk anlæg, der skal erstatte et udtjent anlæg inde i Svanemølleværket, og attraktive byrum, der skal spille sammen med det allerede eksisterende maritime miljø.

Omdannelsen af Svanemølleværket udbydes i en særskilt arkitektkonkurrence, og visionen er, at det skal kunne rumme Danmarks Tekniske Museum og en teknologi ’hub’, så værket bliver tilgængeligt, som ny destination på havnen.

Projektkonkurrencen for bebyggelsesplanen skal udmunde i en lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for området, som grundlag for at omdanne Svanemølleværket og projektområdet.

Svanemølleværket284

Fakta:

 • Den 28. august 2023 afholdt By & Havn et åbent borgermøde. De input, der blev givet på mødet, bliver inddraget i programmet til projektkonkurrencen.
 • Den 7. november 2023 er fem teams blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen
 • Projektkonkurrencen for bebyggelsesplanen forventes at blive udskrevet i januar 2024.
 • Opstart af proces for ny lokalplan og kommuneplantillæg forventes medio 2024. Der vil være borgermøde og inddragelsesforløb i forbindelse med lokalplanarbejdet.
 • Omdannelsen af Svanemølleværket til teknisk museum og ”teknologi-hub” vil blive udbudt i en særskilt konkurrence i 2024.
 • Det samlede projektområde, inklusive adgangsveje, kommende promenadeforløb m.m. er på ca. 25.000 m2
 • Kulpladsen er ejet af By & Havn.